Investiţii în active imobilizate în anul 2020

Investiţii în active imobilizate în anul 20201, 2

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2020, conform datelor precizate, investiţiile în active imobilizate au constituit 30,1 miliarde leisau cu 3,1% (în prețuri comparabile) mai puțin faţă de anul 2019.

În anul 2020 investițiile în imobilizări corporale au constituit 29,5 miliarde lei (ceea ce reprezintă 98,0% din valoarea totală a investițiilor), fiind în descreștere cu 2,0% față de anul precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 587,0 milioane lei sau cu 38,6% mai puțin față de anul 2019.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în anul 2020 

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2019

total

Investiţii în active imobilizate – total

30 089,6

96,9

100,0

Imobilizări necorporale

587,0

61,4

2,0

Imobilizări corporale

29 502,6

98,0

98,0

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

4 396,7

96,6

14,6

clădiri nerezidențiale

5 011,0

83,3

16,6

construcții inginerești

6 819,2

113,7

22,7

mașini şi utilaje

8 025,1

91,5

26,7

mijloace de transport

3 271,9

108,7

10,9

alte imobilizări corporale

1 978,7

107,5

6,5

Datele tabelului în format .xls

În anul 2020 faţă de anul precedent au scăzut volumele investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: clădiri rezidențiale – cu 3,4%, clădiri nerezidențiale – cu 16,7%, maşini şi utilaje – cu 8,5%. Totodată, au crescut volumele investițiilor la construcțiile inginerești cu 13,7% și mijloacele de transport cu 8,7%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. În anul 2020 din contul mijloacelor proprii au fost realizate investiții în valoare de 18,0 miliarde lei (59,8% din total investiţii) sau cu 7,0% mai puțin decât în anul 2019. Valoarea investiţiilor realizate din contul mijloacelor bugetare a constituit 4,4 miliarde lei (14,7% din total investiţii) sau cu 1,5% mai mult față de anul 2019, iar din contul surselor din străinătate, inclusiv creditelor şi împrumuturilor externe – 3,5 miliarde lei (11,6% din total investiţii) sau cu 0,6% mai mult față de anul 2019.

Tabelul 2. Investiții în active imobilizate, pe surse de finanțare în anul 2020 

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2019

total

Investiţii în active imobilizate – total

30 089,6

96,9

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

mijloacelor bugetare

4 425,5

101,5

14,7

mijloacelor proprii

17 982,3

93,0

59,8

creditelor şi împrumuturilor interne

2 531,8

87,9

8,4

surselor din străinătate, inclusiv creditelor şi împrumuturilor externe

3 494,3

100,6

11,6

altor surse

1 655,7

164,4

5,5

Datele tabelului în format .xls

Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate. În anul 2020 entităţile cu forma de proprietate privată au realizat investiții în valoare de 15,4 miliarde lei (51,1% din total investiţii)fiind la nivelul anului 2019. Entităţile cu forma de proprietate publică au realizat investiţii în valoare de 9,9 miliarde lei (32,9% din total investiţii), în creștere cu 12,9% faţă de anul 2019. Valoarea investițiilor realizate de întreprinderile străine și mixte străine a însumat 4,8 miliarde lei (15,8% din total investiţii), cu 30,6% mai puțin față de anul 2019.

Tabelul 3. Investiții în active imobilizate, pe forme de proprietate în anul 2020

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2019

total

Investiţii în active imobilizate – total

30 089,6

96,9

100,0

din care, pe forme de proprietate:

 

 

 

publică

9 905,2

112,9

32,9

privată

15 380,7

100,0

51,1

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

52,4

72,4

0,2

străină

2 471,0

82,5

8,2

a întreprinderilor mixte

2 280,3

59,2

7,6

Datele tabelului în format .xls

Investiţii în active imobilizate pe regiuni de dezvoltare3. În anul 2020 în municipiul Chişinău au fost realizate investiții în sumă de 20,5 miliarde lei (68,2% din total), fiind în descreștere cu 1,5% față de anul 2019. Valoarea investițiilor realizate în regiunea Centru a constituit 4,1 miliarde lei (13,5% din total) sau cu 1,3% mai mult față de anul precedent. În regiunile Nord, Sud și UTA Găgăuzia investițiile au fost în descreștere față de anul 2019 respectiv cu 5,1%, 16,3% și 28,5%.

Tabelul 4. Investiții în active imobilizate, pe regiuni în anul 2020

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2019

total

Investiţii în active imobilizate – total

30 089,6

96,9

100,0

din care:

 

 

 

mun. Chişinău

20 519,9

98,5

68,2

Nord

3 357,7

94,9

11,2

Centru

4 067,2

101,3

13,5

Sud

1 577,8

83,7

5,2

UTA Găgăuzia

567,0

71,5

1,9

Datele tabelului în format .xls

Investiţii în active imobilizate pe tipuri de activităţi economice4. În anul 2020 cele mai mari ponderi ale investițiilor în active imobilizate au fost realizate de către entităţile cu tipul principal de activitate: administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii – 20,5%, construcţii – 17,1%, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor – 12,2%.

Tabelul 5. Investiții în active imobilizate, pe tipuri de activităţi economice în anul 2020

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2019

total

Investiţii în active imobilizate – total

30 089,6

96,9

100,0

din care:

 

 

 

agricultură, silvicultură şi pescuit

2 313,7

87,3

7,7

industria extractivă

96,7

90,4

0,3

industria prelucrătoare

2 847,7

74,9

9,5

producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1 310,5

99,5

4,4

distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

101,4

54,2

0,3

construcţii

5 144,8

105,8

17,1

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3 660,4

94,4

12,2

transport şi depozitare

2 565,9

133,9

8,5

activităţi de cazare şi alimentaţie publică

168,9

18,5

0,6

informaţii şi comunicaţii

1 134,6

76,9

3,8

activităţi financiare şi asigurări

708,5

80,3

2,4

tranzacţii imobiliare

1 712,3

107,2

5,7

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

301,1

98,7

1,0

activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

81,0

40,9

0,3

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

6 156,7

113,2

20,5

învățământ

650,9

118,3

2,2

sănătate şi asistenţă socială

927,9

126,5

3,1

artă, activităţi de recreere şi de agrement

143,5

88,8

0,5

alte activităţi de servicii

63,2

69,3

0,2

Datele tabelului în format .xls

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele precizate sunt elaborate în baza cercetării anuale cu privire la investiții, care include toate entităţile indiferent de forma de proprietate şi forma organizatorico-juridică.
3 Informaţia în profil teritorial este elaborată conform amplasării sediului central al entităţii raportoare.
4 Informaţia este prezentată după tipul principal de activitate a entităţii raportoare.


Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Elena Vasilița
Direcția statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

 

 

2020 active active imobilizate cifre date imobilizări corporale imobilizări necorporale indicatori investiții moldova statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER