Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 20231

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 numărul de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agențiile de turism şi turoperatori a înregistrat 44,5 mii persoane sau cu 18,6% mai mult față de ianuarie-martie 2022.

Creșterea numărului de turiști și excursioniști în perioada cercetată se datorează majorării numărului de participanţi la turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) cu 12,1 mii persoane (+74,2%) și turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) - cu 1,9 mii persoane (+58,2%). Totodată, turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul ţării, în scop turistic) a înregistrat o descreștere de 38,9% sau cu 7,0 mii persoane mai puțin comparativ cu ianuarie-martie 2022.

Tabelul 1. Numărul de vizitatori (turişti şi excursionişti), participanţi la turismul organizat de agenţiile de turismşi turoperatori, după scopul vizitelor în ianuarie-martie 2023

 

Ianuarie-martie 2023

Ianuarie-martie 2023
 în % faţă de
ianuarie-martie 2022

Vizitatori, mii

din care:

turişti-zile, mii

Vizitatori, mii

din care:

turişti-zile, mii

turişti

excursionişti

turişti

excursionişti

TOTAL

44,5

31,7

12,8

224,0

118,6

163,5

70,7

161,7

Turism receptor- total

5,1

0,6

4,5

2,5

158,2

32,1

310,4

24,8

din care, în scopuri de:

        

odihnă, recreere şi agrement

4,9

0,4

4,5

1,2

248,3

70,8

310,4

71,1

afaceri şi profesionale

0,1

0,1

-

0,6

40,1

40,1

-

38,9

tratament

0,06

0,06

-

0,7

90,5

90,5

-

135,6

Turism emițător- total

28,4

27,1

1,3

168,3

174,2

183,4

86,7

177,1

din care, în scopuri de:

        

odihnă, recreere și agrement

27,9

26,6

1,3

164,3

172,9

182,1

86,7

175,1

afaceri şi profesionale

0,2

0,2

0,0

1,2

206,1

206,1

0,0

237,9

tratament

0,3

0,3

0,0

2,9

388,9

388,9

0,0

409,6

Turism intern

11,0

4,0

7,0

53,2

61,1

141,2

46,0

158,9

Descarcă datele în format .xlsx

În perioada cercetată, turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere în numărul total de turiști și excursioniști, revenindu-le, respectiv, 63,8% și 24,7%, iar turismului receptor – 11,5%.

Evoluția numărului de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agenţiile de turism şi turoperatori, pe categorii de turism, este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2023 au plecat în străinătate 28,4 mii de turişti şi excursionişti, sau cu 74,2% mai mult față de ianuarie-martie 2022. Majoritatea covârșitoare (98,2%) a vizitatorilor au plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi agrement. Cetăţenii Republicii Moldova au preferat să călătorească, preponderent, în Egipt (35,0% din total plecați în străinătate), România (27,8%), Turcia (9,3%), Bulgaria (6,7%), Republica Cehă (2,8%), Emiratele Arabe Unite (2,6%), Ungaria (2,4%), Italia (2,2%), Insulele Maldive (2,0%), Spania și Franța (câte 1,0%).

În ianuarie-martie 2023 s-a înregistart creșterea numărului cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism cu 58,2% față de ianuarie-martie precedent și a constituit 5,1 mii vizitatori, majoritatea (88,9%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști) care au sosit în scop de odihnă, recreere și agrement. Ponderi mai însemnate au revenit vizitatorilor din România (31,8% din total cetățeni străini primiți în țară), Ucraina (24,8%), Italia (7,8%), Statele Unite ale Americii și Israel (câte 6,4%), Franța (5,9%), Germania (4,9%), Federația Rusă (4,7%).

Numărul vizitatorilor participanţi la turismul intern în ianuarie-martie 2023 a înregistrat scădere cu 38,9% față de ianuarie-martie 2022, fiind de 11,0 mii persoane, în timp ce numărul de turiști-zile a fost în creștere cu 58,9%. Această evoluție s-a datorat creșterii în ianuarie-martie 2023 a numărului de turiști – cu 41,2% și scăderii numărului de excursioniști de 2,2 ori, față de ianuarie-martie precedent. Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată în special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chișinău (49,3%), regiunile de dezvoltare Centru (33,3%) și Sud (17,3%).

Descarcă datele în format .xlsx

Încasările agențiilor de turism și turoperatorilor din activitatea turistică în ianuarie-martie 2023 au însumat 344,4 milioane lei, marcând o creștere de 73,1% față de ianuarie-martie precedent. În perioada de raport au crescut încasările din turismul emițător - cu 128,1 milioane lei (+74,3%) și din turismul intern – cu 17,7 milioane lei (+90,9%), iar din turismul receptor au scăzut cu 0,3 milioane lei (-3,8%).

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 activitatea turistică agențiile de turism cifre date moldova numărul de turiști servicii turistice statistica structuri de întremare structuri de odihnă structuri turistice turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turiști cazați turiști moldoveni turiști rezidenți turiști străini

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER