Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2023 și anul 20231,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut (PIB) în anul 2023 a înregistrat o evoluție pozitivă, fiind, conform estimărilor preliminare, în creștere în termeni reali de:
 • 0,7% comparativ cu anul 2022;
 • 0,2% în trimestrul IV 2023 față de trimestrul IV 2022.

Evoluția trimestrială a PIB în anii 2021-2023, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica trimestrială a PIB în anii 2021-2023 (%)

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

2022

101,4

100,2

90,9

91,7

95,4

20232

99,1

99,7

103,3

100,2

100,7

Serie ajustată sezonier3

2021

106,4

115,1

115,4

118,7

-

2022

100,8

99,9

90,7

90,9

-

20232

98,9

99,3

104,2

100,2

-

-  în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2021

109,9

100,4

103,7

103,8

-

2022

93,3

99,5

94,1

104,0

-

20232

101,6

99,9

98,7

100,0

-

Descarcă datele în format .xlsx

PIB estimat pentru trimestrul IV 2023 a constituit 83,6 miliarde lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul IV 2022 pe seria brută și seria ajustată sezonier. PIB în trimestrul IV 2023, în prețuri comparabile, a rămas la nivelul trimestrului III 2023, pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

PIB în trimestrul IV 2023 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul IV 2023, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 86,0% la formarea PIB, a descrescut (în termeni reali) cu 0,2% față de trimestrul IV 2022, generând micșorarea PIB cu 0,2% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Influență pozitivă asupra evoluției PIB în trimestrul IV 2023 față de trimestrul IV 2022 le-au avut în special următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură și pescuit (a generat creșterea PIB cu 1,7%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 17,2%;
 • informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 6,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,5%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 19,3%.

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul IV 2023 față de trimestrul IV 2022 au avut în special următoarele activități:

 • tranzacții imobiliare (-1,2%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și o descreștere a VAB pe activitățile respective cu 16,0%;
 • transport și depozitare (-0,7%), cu o pondere de 4,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 16,3%;
 • construcții (-0,6%), cu o pondere de 7,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 7,5%;
 • industria prelucrătoare (-0,6%), cu o pondere de 8,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 6,4%.

Totodată, impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,0% la formarea PIB au influențat creșterea PIB cu 0,3%, volumul acestora majorându-se cu 2,4%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, contribuție pozitivă asupra evoluției PIB a fost înregistrată în principal de:

 • exportul net de bunuri și servicii (+6,9%), consecință a creșterii volumului exportului de bunuri și servicii cu 11,9%, concomitent cu reducerea volumului importurilor de bunuri și servicii cu 3,1% (vezi Tabelul A1 din anexă);
 • consumul final al gospodăriilor populației (generând creșterea PIB cu 0,9%), cu o pondere de 83,8% la formarea PIB și majorarea volumului cu 1,1%;
 • formarea brută de capital fix (+0,8%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB și creșterea volumului cu 4,0%.

Impactul negativ asupra evoluției PIB pe utilizări a fost cauzat în principal de reducerea consumului final al administrației publice (-1,6%), cu o pondere de 18,6% la formarea PIB și o descreștere a volumului cu 8,2%.

În Figura 1 este prezentată evoluția trimestrială a PIB în anii 2015-2023 exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în anul 2023 (serie brută)

În anul 2023, potrivit datelor preliminare, PIB a constituit 300,4 miliarde lei, prețuri curente de piață, fiind în creștere, în termeni reali, cu 0,7% față de anul 2022 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în anul 2023

 

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Anul 2023

PIB, prețuri curente, mil. lei

64 746

71 244

80 841

83 590

300 421

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

99,1

99,7

103,3

100,2

100,7

Descarcă datele în format .xlsx

Categorii de resurse

În anul 2023, VAB total pe economie, cu o pondere de 86,1% la formarea PIB, s-a majorat (în termeni reali) cu 1,6% față de anul 2022, generând un impact pozitiv asupra evoluției PIB cu 1,3% (vezi Tabelul A4 din anexă).

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au înregistrat următoarele activități:

 • agricultură, silvicultură și pescuit (a generat creșterea PIB cu 2,6%), cu o pondere de 7,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 31,9%;
 • sănătate și asistență socială (+0,7%), cu o pondere de 6,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,6%;
 • informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 6,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,5%.

Descreșterea PIB în perioada de referință a fost cauzată de următoarele activități:

 • industria prelucrătoare (a generat scăderea PIB cu 1,1%), cu o pondere de 8,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 11,6%;
 • construcții (-1,0%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 13,8%;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (-0,6%), cu o pondere de 16,5% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 3,5%;
 • transport și depozitare (-0,4%), cu o pondere de 4,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 8,4%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,9% la formarea PIB, au cauzat descreșterea acestuia cu 0,7%, volumul impozitelor nete micșorându-se cu 4,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, impactul pozitiv asupra evoluției PIB a fost cauzat în principal de exportul net de bunuri și servicii (+5,8%), consecință a creșterii volumului exportului de bunuri și servicii cu 5,1%, cu reducerea concomitentă a volumului importurilor de bunuri și servicii cu 5,1% (vezi Tabelul A4 din anexă).

Descreșterea PIB a fost cauzată în principal de:

 • consumul final al administrației publice (generând reducerea PIB cu 0,6%), cu o pondere de 18,1% la formarea PIB și o descreștere a volumului cu 3,3%;
 • consumul final al gospodăriilor populației (-0,4%), cu o pondere de 84,1% la formarea PIB și descreșterea volumului cu 0,5%;
 • formarea brută de capital fix (-0,3%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și descreșterea volumului cu 1,3%.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul IV 2023 și anul 2023 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexe:

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe pagina web oficială a BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile Calendarului revizuirilor plasate pe pagina WEB a Biroului Național de Statistică. Datele PIB pentru trimestrele I-III 2023 sunt prezentate conform datelor revizuite. Calculele privind PIB în anul 2023 pe trimestre sunt prezentate în Anexa 2.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Eurostat:

Baza de date OECD:

 Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2023 activitatea asiguratorilor activități economice conturi nationale conturi naţionale economic economic economie indicatori macroeconomici pib PIB prime brute prime brute subscrise sectorul economic sectorul economic

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER