Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
29.11.202414:00Comunicat Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul III 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.11.202414:00Publicație Balanţa energetică a Republicii Moldova (în limba rusă) Anul 2023 Energetica BNS
02.12.202414:00Comunicat Situația persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
02.12.202414:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul III 2024 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
04.12.202414:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul III 2024 Ocupare și șomaj BNS
04.12.202414:00Comunicat Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul III 2024 Ocupare și șomaj BNS
04.12.202414:00Banca de date Șomeri Trimestrul III 2024 Ocupare și șomaj BNS
05.12.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Octombrie 2024 Energetica BNS
06.12.202414:00Publicație Setul de infografice "Copiii Moldovei" Anul 2023 Populația BNS
10.12.202410:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Noiembrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
10.12.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Noiembrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
10.12.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Noiembrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
10.12.202414:00Publicație Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-septembrie 2024 Statistica regională BNS
10.12.202414:00Comunicat Subutilizarea forței de muncă Trimestrul III 2024 Ocupare și șomaj BNS
11.12.202410:00Comunicat Activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic La începutul anului de studii 2024/25 Învăţământ şi ştiinţă BNS
11.12.202414:00Publicație Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova (în limbile română şi rusă) Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
12.12.202410:00Comunicat Populația în afara forței de muncă Trimestrul III 2024 Ocupare și șomaj BNS
12.12.202414:00Banca de date Repartizarea salariaților conform mărimii salariului Septembrie 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
12.12.202414:00Tabele Excel Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie Septembrie 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
12.12.202414:00Comunicat Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie Septembrie 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
13.12.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-octombrie 2024 Comerţ exterior BNS
13.12.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Octombrie 2024 Comerţ exterior BNS
13.12.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Octombrie 2024 Comerţ exterior BNS
13.12.202414:00Publicație Raportul analitic „Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii", varianta engleză Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
13.12.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Noiembrie 2024 Turism BNS
16.12.202414:00Comunicat Produsul intern brut Trimestrul III 2024 Conturi naţionale BNS
16.12.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB Trimestrul III 2024 Conturi naţionale BNS
17.12.202410:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-octombrie 2024 Comerţ exterior BNS
17.12.202414:00Comunicat Tinerii NEET Trimestrul III 2024 Ocupare și șomaj BNS
18.12.202414:00Publicație Anuarul statistic, Chișinău în cifre (în limbile română și rusă) Anul 2023 Statistica regională BNS
19.12.202410:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Noiembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Noiembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Noiembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Noiembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.12.202414:00Comunicat Activitatea instituțiilor de învățământ superior La începutul anului de studii 2024/25 Învăţământ şi ştiinţă BNS
19.12.202414:00Publicație Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în limbile română şi engleză) Anul 2022 Antreprenoriat BNS
20.12.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Octombrie 2024 Industrie BNS
20.12.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Octombrie 2024 Industrie BNS
20.12.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Octombrie 2024 Industrie BNS
20.12.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Octombrie 2024 Industrie BNS
20.12.202410:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-octombrie 2024 Industrie BNS
20.12.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Octombrie 2024 Industrie BNS
20.12.202414:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din celelalte ţări ale lumii ( cu excepţia CSI şi UE), pe grupe de mărfuri Anul 2023 (date definitive) Comerţ exterior BNS
20.12.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova din celelalte țări ale lumii (cu excepția CSI și UE), pe țări și grupe de mărfuri (48 tabele) Anul 2023 Comerţ exterior BNS
20.12.202414:00Comunicat Numărul entităților economice și demografia întreprinderilor Anul 2023 Antreprenoriat BNS
20.12.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Octombrie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.12.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova în celelalte țări ale lumii (cu excepția CSI și UE), pe țări și grupe de mărfuri (48 tabele) Anul 2023 Comerţ exterior BNS
27.12.202414:00Comunicat Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general La începutul anului de studii 2024/25 Învăţământ şi ştiinţă BNS
30.12.202414:00Publicație Conturi naţionale și regionale (în limbile română și rusă) Anul 2023 Conturi naţionale BNS
30.12.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB, date actualizate Anul 2023 Conturi naţionale BNS