Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
09.08.202414:00Tabele Excel Prețurile la energia electrică livrată consumatorilor finali din industrie Ianuarie-iunie 2024 Energetica BNS
09.08.202414:00Tabele Excel Prețurile la gazul natural pentru consumatorii finali din industrie Ianuarie-iunie 2024 Energetica BNS
09.08.202414:00Tabele Excel Prețurile la energia electrică livrată consumatorilor casnici Ianuarie-iunie 2024 Energetica BNS
09.08.202414:00Tabele Excel Prețurile la gazul natural pentru consumatorii casnici Ianuarie-iunie 2024 Energetica BNS
12.08.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Iulie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
12.08.202410:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Iulie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
12.08.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Iulie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
12.08.202414:00Comunicat Tinerii în Republica Moldova Anul 2023 Populația BNS
15.08.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-iunie 2024 Comerţ exterior BNS
15.08.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iunie 2024 Comerţ exterior BNS
15.08.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Iunie 2024 Comerţ exterior BNS
15.08.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Iulie 2024 Turism BNS
16.08.202410:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-iunie 2024 Comerţ exterior BNS
16.08.202414:00Tabele Excel Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor din Republica Moldova (16 tabele) Ianuarie-iunie 2024 Turism BNS
16.08.202414:00Comunicat Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor Ianuarie-iunie 2024 Turism BNS
19.08.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Iulie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.08.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Iulie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.08.202410:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Iulie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.08.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iulie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.08.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Iunie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.08.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Iunie 2024 Industrie BNS
20.08.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Iunie 2024 Industrie BNS
20.08.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Iunie 2024 Industrie BNS
20.08.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Iunie 2024 Industrie BNS
20.08.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Iunie 2024 Industrie BNS
20.08.202410:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-iunie 2024 Industrie BNS
20.08.202414:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
20.08.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova din țările CSI, pe țări și grupe de mărfuri (10 tabele) Anul 2023 Comerţ exterior BNS
20.08.202414:00Comunicat Lucrări de construcţii Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
20.08.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre și principalele țări-partenere (2 tabele) Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
20.08.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform NCM (2 tabele) Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
20.08.202414:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
20.08.202414:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din spaţiul CSI, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2023 (date definitive) Comerţ exterior BNS
20.08.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform CSCI (2 tabele) Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
20.08.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova în țările CSI, pe țări și grupe de mărfuri (10 tabele) Anul 2023 Comerţ exterior BNS
23.08.202414:00Comunicat Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-iunie 2024 Activitatea de transport BNS
23.08.202414:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-iunie 2024 Activitatea de transport BNS
23.08.202414:00Tabele Excel Transportul de mărfuri și pasageri realizat cu transportul rutier, în profil teritorial și pe forme de proprietate (buletin cu 10 tabele) Ianuarie-iunie 2024 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
23.08.202414:00Tabele Excel Indicii valorii unitare la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
23.08.202414:00Tabele Excel Indicii volumului fizic la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
23.08.202414:00Publicație Forţa de muncă în RM. Ocupare şi şomaj ( în limbile româna şi engleza) Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
23.08.202414:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
23.08.202414:00Tabele Excel Indicii valorici la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
23.08.202414:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
24.08.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe mărfuri (la nivel de 4 cifre a NCM) și țări de destinație / origine a acestora (2 tabele) Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
26.08.202410:00Comunicat Activitatea asigurătorilor Ianuarie-iunie 2024 Finanţe BNS
26.08.202414:00Comunicat Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
26.08.202414:00Banca de date Costul forței de muncă Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
26.08.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii anuale Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
26.08.202414:00Banca de date Numărul salariaților Anul 2023 Numărul salariaților și locurile vacante BNS