Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
26.09.202414:00Tabele Excel Balanța resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate pe produse (32 produse) Anul 2023 Agricultura BNS
26.09.202414:00Tabele Excel Consumul produselor alimentare pe locuitor în an Anul 2023 Agricultura BNS
26.09.202414:00Tabele Excel Balanța resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate pe ani Anul 2023 Agricultura BNS
26.09.202414:00Comunicat Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor Anul 2023 Agricultura BNS
30.09.202414:00Tabele Excel Indicatorii principali în energetică (4 tabele) Anul 2023 Energetica BNS
30.09.202414:00Comunicat Vârstnicii în Republica Moldova Anul 2023 Populația BNS
30.09.202414:00Banca de date Finanțe Trimestrul II 2024 Finanţe BNS
30.09.202414:00Banca de date Balanța energetică Anul 2023 Energetica BNS
04.10.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali August 2024 Energetica BNS
07.10.202414:00Banca de date Managementul deșeurilor Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
11.10.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Septembrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.10.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Septembrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.10.202410:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Septembrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
15.10.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-august 2024 Comerţ exterior BNS
15.10.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări August 2024 Comerţ exterior BNS
15.10.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială August 2024 Comerţ exterior BNS
15.10.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Septembrie 2024 Turism BNS
16.10.202410:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-august 2024 Comerţ exterior BNS
16.10.202414:00Tabele Excel Recoltarea roadei culturilor agricole în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste la 1 octombrie (120 tabele) Ianuarie-iunie 2024 Agricultura BNS
21.10.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale August 2024 Industrie BNS
21.10.202410:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-august 2024 Industrie BNS
21.10.202410:00Banca de date Indicii producției industriale August 2024 Industrie BNS
21.10.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități August 2024 Industrie BNS
21.10.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale August 2024 Industrie BNS
21.10.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) August 2024 Industrie BNS
21.10.202414:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din spaţiul UE, pe ţări şi grupe de mărfuri Anul 2023 (date definitive) Comerţ exterior BNS
21.10.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice August 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
21.10.202414:00Banca de date Accidente rutiere Trimestrul III 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
21.10.202414:00Tabele Excel Importurile Republicii Moldova din țările UE, pe țări și grupe de mărfuri (27 tabele) Anul 2023 Comerţ exterior BNS
21.10.202414:00Banca de date Infracțiuni Trimestrul III 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
21.10.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul III 2024 Ocrotirea sănătăţii BNS
21.10.202414:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 octombrie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
21.10.202414:00Tabele Excel Exporturile Republicii Moldova în țările UE, pe țări și grupe de mărfuri (27 tabele) Anul 2023 Comerţ exterior BNS
22.10.202410:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Septembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.10.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Septembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.10.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Septembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.10.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Septembrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
25.10.202414:00Comunicat Tendințe în evoluția economică Trimestrul IV 2024 Antreprenoriat BNS
30.10.202414:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-septembrie 2024 Construcţii BNS
30.10.202414:00Comunicat Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-septembrie 2024 Construcţii BNS
30.10.202414:00Comunicat Activitatea agricolă Ianuarie-septembrie 2024 Agricultura BNS
30.10.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-septembrie 2024 Agricultura BNS
31.10.202414:00Banca de date Emisiile în aerul atmosferic Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
04.11.202414:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul III 2024 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
04.11.202414:00Comunicat Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole Ianuarie-septembrie 2024 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
05.11.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Septembrie 2024 Energetica BNS
08.11.202414:00Banca de date Statistici pe termen scurt vizând demografia întreprinderilor (Numărul întreprinderilor înregistrate și numărul de unități juridice care au început procedura de declarare a falimentului) Trimestrul III 2024 Antreprenoriat BNS
11.11.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Octombrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.11.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Octombrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.11.202410:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Octombrie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS