Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
14.11.202414:00Publicație Statistica teritorială (în limbile română și engleză) Anul 2023 Statistica regională BNS
15.11.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Septembrie 2024 Comerţ exterior BNS
15.11.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-septembrie 2024 Comerţ exterior BNS
15.11.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Septembrie 2024 Comerţ exterior BNS
15.11.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Octombrie 2024 Turism BNS
15.11.202414:00Tabele Excel Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor din Republica Moldova (16 tabele) Ianuarie-septembrie 2024 Turism BNS
15.11.202414:00Comunicat Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor Ianuarie-septembrie 2024 Turism BNS
18.11.202410:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-septembrie 2024 Comerţ exterior BNS
19.11.202410:00Tabele Excel Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Octombrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.11.202410:00Tabele Excel Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Octombrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.11.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Octombrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.11.202410:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Octombrie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.11.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Septembrie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.11.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Septembrie 2024 Industrie BNS
20.11.202410:00Tabele Excel Circulația principalelor produse industriale Septembrie 2024 Industrie BNS
20.11.202410:00Tabele Excel Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Septembrie 2024 Industrie BNS
20.11.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Septembrie 2024 Industrie BNS
20.11.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Septembrie 2024 Industrie BNS
20.11.202410:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-septembrie 2024 Industrie BNS
20.11.202414:00Comunicat Lucrări de construcţii Ianuarie-septembrie 2024 Construcţii BNS
20.11.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre și principalele țări-partenere (2 tabele) Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
20.11.202414:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
20.11.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform NCM (2 tabele) Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
20.11.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe trimestre, secțiuni și capitole, conform CSCI (2 tabele) Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
20.11.202414:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-septembrie 2024 Construcţii BNS
22.11.202414:00Comunicat Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-septembrie 2024 Activitatea de transport BNS
22.11.202414:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-septembrie 2024 Activitatea de transport BNS
22.11.202414:00Tabele Excel Transportul de mărfuri și pasageri realizat cu transportul rutier, în profil teritorial și pe forme de proprietate (buletin cu 10 tabele) Ianuarie-septembrie 2024 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
25.11.202410:00Comunicat Activitatea asigurătorilor Ianuarie-septembrie 2024 Finanţe BNS
25.11.202414:00Tabele Excel Indicii valorici la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
25.11.202414:00Tabele Excel Indicii valorii unitare la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
25.11.202414:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
25.11.202414:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-septembrie 2024 Construcţii BNS
25.11.202414:00Tabele Excel Indicii volumului fizic la mărfurile exportate și importate (2 tabele) Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
25.11.202414:00Tabele Excel Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe mărfuri (la nivel de 4 cifre a NCM) și țări de destinație / origine a acestora (2 tabele) Trimestrul III 2024 Comerţ exterior BNS
26.11.202414:00Publicație Anuarul statistic al Republicii Moldova (în limbile română, rusă şi engleză) Anul 2023 Statistica generală BNS
28.11.202414:00Tabele Excel Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul III 2024 Turism BNS
28.11.202414:00Tabele Excel Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-septembrie 2024 Turism BNS
28.11.202414:00Publicație Raportul analitic „Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii", varianta română Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
28.11.202414:00Comunicat Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-septembrie 2024 Turism BNS
28.11.202414:00Tabele Excel Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul III 2024 Turism BNS
28.11.202414:00Banca de date Ancheta Structurală Anuală Anul 2023 Antreprenoriat BNS
29.11.202410:00Tabele Excel Investiții în active imobilizate Ianuarie-septembrie 2024 Investiţii în active BNS
29.11.202410:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul III 2024 Construcţii BNS
29.11.202410:00Comunicat Investiții in active imobilizate Ianuarie-septembrie 2024 Investiţii în active BNS
29.11.202414:00Publicație Balanţa energetică a Republicii Moldova (în limba română) Anul 2023 Energetica BNS
29.11.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul III 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.11.202414:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul III 2024 Turism BNS
29.11.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-septembrie 2024 Investiţii în active BNS
29.11.202414:00Publicație Balanţa energetică a Republicii Moldova (în limba engleză) Anul 2023 Energetica BNS