Despre

Domeniul statistic cu privire la sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare caracterizează activităţile privind alimentarea cu apă și canalizare din sistemele publice, fiind recunoscut rolul acestora în procesul de ridicare a calităţii vieţii prin investiții care să vizeze lucrări de extindere, reabilitare, modernizare pentru sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare. Datele cu privire la sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt colectate anual și se referă la sistemele publice ce livrează apă consumatorilor pentru necesităţi menajere şi care efectuează colectarea şi evacuarea apelor uzate.
 

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
27.05.202414:00ComunicatActivitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare Anul 2023BNS
17.07.202414:00Banca de dateSisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare Anul 2023BNS
 
 

Hărți