Revizuirea datelor privind accesul la serviciul de alimentare cu apă și canalizare pentru anii 2016-2022

Biroul Național de Statistică (BNS) informează despre revizuirea seriilor de timp pentru perioada 2016-2022 cu privire la accesul la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, detaliile fiind oferite mai jos, realizate în conformitate cu Politica de revizuire a datelor statistice, aprobată prin Ordinul BNS nr.35 din 30.08.2022, și planificată, în conformitate cu principiul 6 Imparțialitate și obiectivitate din Codul de bune practici al statisticilor europene, indicatorul 6.6 Revizuirea datelor privind lungimea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare a fost cauzată de ajustările în datele de raportare operate de entitățile raportoare, în special urmare a luării în gestiune a unor rețelele, care erau fără proprietar de-a lungul a mai multor ani, deși erau efectiv utilizate pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare consumatorilor. Conform entităților raportoare, această acțiune a fost realizată în temeiul art.13.1 alin.1 din Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare care prevede că gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autoritățile administrației publice locale transferă, în bază de contracte de delegare agestiunii, unui sau mai multor operatori toate atribuțiile și responsabilitățile privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor și infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.

Aplicarea revizuirii a cauzat obținerea valorilor mai mari în seria revizuită față de seria veche pentru lungimea totală și funcțională a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei, precum și a sistemelor de canalizare (tabelul 1 și tabelul 2).

Tabelul 1. Impactul revizuirii asupra lungimii totale și funcționale a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Serie veche, km

Lungimea totală a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

15 178,8

15 669,9

16 232,5

16 778,2

17 441,3

17 933,9

18 550,0

Lungimea funcțională a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

14 946,3

15 492,1

16 080,3

16 620,8

17 266,0

17 778,9

18 440,9

 

Serie revizuită, km

Lungimea totală a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

16 262,9

16 754,0

17 316,6

17 862,3

18 525,4

19 018,0

19 634,1

Lungimea funcțională a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

15 014,4

15 560,2

16 148,4

16 688,9

17 334,1

17 847,0

18 509,0

 

Modificări (diferența)  dintre seria revizuită și seria veche, km

Lungimea totală a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

1 084,1

1 084,1

1 084,1

1 084,1

1 084,1

1 084,1

1 084,1

Lungimea funcțională a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

68,1

68,1

68,1

68,1

68,1

68,1

68,1

 

Modificări (diferența) dintre seria revizuită și seria veche, %

Lungimea totală a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

7,1

6,9

6,7

6,5

6,2

6,0

5,8

Lungimea funcțională a rețelelor publice de distribuție a apei potabile

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

Tabelul 2. Impactul revizuirii asupra lungimii totale și funcționale a sistemelor de canalizare

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Serie veche, km

Lungimea totală a rețelelor publice de canalizare

4 663,3

4 676,1

4 748,7

4 779,5

4 818,7

4 869,9

4 963,8

Lungimea funcțională a rețelelor publice canalizare

4 577,5

4 629,6

4 680,8

4 739,3

4 783,8

4 832,2

4 929,3

 

Serie revizuită, km

Lungimea totală a rețelelor publice de canalizare

4 976,1

4 988,9

5 061,5

5 092,3

5 131,5

5 182,6

5 276,5

Lungimea funcțională a rețelelor publice canalizare

4 677,1

4 729,2

4 780,4

4 838,9

4 883,4

4 931,7

 5 028,8

 

Modificări (diferența) dintre seria revizuită și seria veche, km

Lungimea totală a rețelelor publice de canalizare

312,8

312,8

312,8

312,8

312,8

312,7

312,7

Lungimea funcțională a rețelelor publice de canalizare

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

 

Modificări (diferența) dintre seria revizuită și seria veche), %

Lungimea totală a rețelelor publice de canalizare

6,7

6,7

6,6

6,5

6,5

6,4

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea funcțională a rețelelor publice de canalizare

2,2

2,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

Datele privind activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023, precum și datele revizuite pentru anii precedenți, vor fi publicate, conform Calendarului de diseminare, în Comunicatul de presă privind activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2023 pe pagina web oficială a BNS la rubrica: Statistici pe domenii / Sisteme publice de alimentare cu apă și canalizare / Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2023 pe data de 27 mai 2024 și în Banca de date  pe 17 iulie 2024.

Obiectivul 6: Apă curată și igienăObiectivele de Dezvoltare Durabilă

Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER