Despre

Domeniul conține date cu privire la numărul salariaților care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă, rata accidentelor de muncă, durata incapacității de muncă cauzată de accidente și cheltuielile suportate de către angajator în legătură cu accidentele de muncă. Datele sunt dezagregate pe sexe, împrejurări și cauze ale accidentelor, activități economice și în profil teritorial.
 

Vezi mai mult
 

Metadate, concepte și metodologii

Metadate de referinţă

 

Concepte și metodologii

 

Contacte