Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
30.05.202310:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Anul 2022 Construcţii BNS
30.05.202310:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul I 2023 Construcţii BNS
30.05.202310:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2023 Investiţii în active BNS
31.05.202314:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul I 2023 Turism BNS
31.05.202314:00Banca de date Șomeri Trimestrul I 2023 Ocupare și șomaj BNS
31.05.202314:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul I 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
31.05.202314:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul I 2023 Ocupare și șomaj BNS
31.05.202314:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Anul 2022 Activitatea de transport BNS
05.06.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Aprilie 2023 Energetica BNS
05.06.202314:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul I 2023 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
08.06.202314:00Banca de date Numărul populației Anul 2022 Populația BNS
09.06.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Mai 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
09.06.202314:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Anul 2022 Turism BNS
15.06.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2023 Comerţ exterior BNS
15.06.202314:00Banca de date Formarea profesionala Anul 2022 Formarea profesională continuă BNS
15.06.202314:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2022 Agricultură BNS
19.06.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Mai 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.06.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Aprilie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.06.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Aprilie 2023 Industrie BNS
20.06.202314:00Banca de date Utilizarea apei   Anul 2022 Mediul înconjurător BNS
29.06.202314:00Banca de date Export, import, pe ţări, grupe de ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Anul 2022 (date definitive) Comerţ exterior BNS
30.06.202314:00Banca de date Finante Trimestrul I 2023 Finanţe BNS
30.06.202314:00Banca de date Tehnologia informației Anul 2022 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
30.06.202314:00Banca de date Fondul locativ Anul 2022 Fondul locativ BNS
30.06.202314:00Banca de date Condiții de trai Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
30.06.202314:00Banca de date Caracteristica gospodariilor Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
30.06.202314:00Banca de date Consumul produselor alimentare Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
05.07.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Mai 2023 Energetica BNS
07.07.202314:00Banca de date Principalii indicatori demografici Anul 2022 Mișcarea naturală BNS
11.07.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Iunie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
14.07.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Mai 2023 Comerţ exterior BNS
14.07.202314:00Banca de date Accidente rutiere Trimestrul II 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
14.07.202314:00Banca de date Contravenții constatate Anul 2022 Justiţie și infracționalitate BNS
14.07.202314:00Banca de date Accidente rutiere Anul 2022 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202314:00Banca de date Infrastructură edilitară Anul 2022 Mediul înconjurător BNS
17.07.202314:00Banca de date Infracționalitate juvenilă Anul 2022 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202314:00Banca de date Infracțiuni Trimestrul II 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202314:00Banca de date Sistemul de justiție Anul 2022 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202314:00Banca de date Sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare Anul 2022 Sisteme publice de alimentare cu apă și canalizare BNS
17.07.202314:00Banca de date Persoane condamnate și aflate in detenție Anul 2022 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202314:00Banca de date Infracțiuni Anul 2022 Justiţie și infracționalitate BNS
19.07.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iunie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
20.07.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Mai 2023 Industrie BNS
20.07.202314:00Banca de date Lucrări de construcţii Anul 2022 Construcţii BNS
20.07.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Mai 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
25.07.202314:00Banca de date Antreprenoriat - surse de date administrative Anul 2022 Antreprenoriat BNS
27.07.202314:00Banca de date Valoarea producției fabricate și livrate Anul 2022 Industrie BNS
27.07.202314:00Banca de date Statistica produselor Anul 2022 Industrie BNS
28.07.202314:00Banca de date Învățământ, indicatori principali Anul 2022 Învăţământ şi ştiinţă BNS
28.07.202314:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-iunie 2023 Construcţii BNS