Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
15.04.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Ianuarie 2024 Comerţ exterior BNS
15.04.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Februarie 2024 Comerţ exterior BNS
16.04.202414:00Banca de date Populația inactivă Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
16.04.202414:00Banca de date Sectorul informal Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
16.04.202414:00Banca de date Orele de lucru Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
16.04.202414:00Banca de date Populația ocupată Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
19.04.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Martie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.04.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Februarie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
19.04.202414:00Banca de date Cheltuieli curente pentru protecția mediului și cheltuieli pentru reparaţia capitală a fondurilor fixe pentru protecţia mediului Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
22.04.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Februarie 2024 Industrie BNS
22.04.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul I 2024 Ocrotirea sănătăţii BNS
22.04.202414:00Banca de date Accidente rutiere Trimestrul I 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
22.04.202414:00Banca de date Infracțiuni Trimestrul I 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
22.04.202414:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 aprilie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
26.04.202414:00Banca de date Accidentele de muncă, condițiile de muncă Anul 2023 Accidentele de muncă BNS
30.04.202410:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-martie 2024 Construcţii BNS
30.04.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-martie 2024 Agricultură BNS
30.04.202414:00Banca de date Indicatorii privind sărăcia Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
03.05.202414:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul I 2024 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
08.05.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Martie 2024 Energetica BNS
10.05.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Aprilie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
10.05.202414:00Banca de date Mijloace de transport în inventar Anul 2023 Activitatea de transport BNS
10.05.202414:00Banca de date Statistici pe termen scurt vizând demografia întreprinderilor (Numărul întreprinderilor înregistrate și numărul de unități juridice care au început procedura de declarare a falimentului) Trimestrul I 2024 Antreprenoriat BNS
10.05.202414:00Banca de date Lungimea căilor de comunicație Anul 2023 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
14.05.202414:00Banca de date Migrațiune Anul 2023 Migrația BNS
15.05.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Martie 2024 Comerţ exterior BNS
15.05.202414:00Banca de date Născuți Anul 2023 Mișcarea naturală BNS
15.05.202414:00Banca de date Divorțuri Anul 2023 Mișcarea naturală BNS
15.05.202414:00Banca de date Decedați Anul 2023 Mișcarea naturală BNS
15.05.202414:00Banca de date Căsătorii Anul 2023 Mișcarea naturală BNS
20.05.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Martie 2024 Industrie BNS
20.05.202414:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-martie 2024 Construcţii BNS
20.05.202414:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
20.05.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Martie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
21.05.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Aprilie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
24.05.202414:00Banca de date Sport Anul 2023 Cultură şi sport BNS
24.05.202414:00Banca de date Educația timpurie Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
24.05.202414:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul I 2024 Comerţ exterior BNS
24.05.202414:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-martie 2024 Activitatea de transport BNS
24.05.202414:00Banca de date Invățământul primar și secundar general Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
24.05.202414:00Banca de date Cultură Anul 2023 Cultură şi sport BNS
24.05.202414:00Banca de date Reconcilierea calculelor trimestriale ale PIB cu cele anuale Anul 2022 Conturi naţionale BNS
24.05.202414:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-martie 2024 Construcţii BNS
28.05.202414:00Banca de date Studii de doctorat Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
30.05.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024 Investiţii în active BNS
30.05.202414:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Anul 2023 Construcţii BNS
30.05.202414:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul I 2024 Construcţii BNS
31.05.202414:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Anul 2023 Activitatea de transport BNS
31.05.202414:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul I 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul I 2024 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS