Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
27.03.202314:00Banca de date Invățământul profesional tehnic secundar Anul 2022 Învăţământ şi ştiinţă BNS
27.03.202314:00Banca de date Invățământul profesional tehnic postsecundar Anul 2022 Învăţământ şi ştiinţă BNS
30.03.202314:00Banca de date Mijloacele și activitatea poștei Anul 2022 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
30.03.202314:00Banca de date Comunicații electronice Anul 2022 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
30.03.202314:00Banca de date Cheltuielile gospodăriilor Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
30.03.202314:00Banca de date Finante Anul 2022 Finanţe BNS
30.03.202314:00Banca de date Veniturile gospodăriilor Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
31.03.202314:00Banca de date Orele de lucru Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Populația ocupată Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Populația inactivă Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Șomeri Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Sectorul informal Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Minimul de existență Anul 2022, Semestrul II 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
03.04.202314:00Banca de date Sectorul zootehnic Anul 2022 Agricultură BNS
05.04.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Februarie 2023 Energetica BNS
05.04.202314:00Banca de date Cultura plantelor Anul 2022 Agricultură BNS
11.04.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Martie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
12.04.202314:00Banca de date Fondul funciar si fondul silvic    Anul 2022 Mediul înconjurător BNS
12.04.202314:00Banca de date Indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2022 Comerţ exterior BNS
14.04.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Februarie 2023 Comerţ exterior BNS
19.04.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Martie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
20.04.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Februarie 2023 Industrie BNS
20.04.202314:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 aprilie 2023 Protecţia socială a populaţiei BNS
20.04.202314:00Banca de date Infracțiuni Trimestrul I 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
20.04.202314:00Banca de date Accidente rutiere Trimestrul I 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
20.04.202314:00Banca de date Cheltuieli curente pentru protecția mediului și cheltuieli pentru reparaţia capitală a fondurilor fixe pentru protecţia mediului Anul 2022 Mediul înconjurător BNS
20.04.202314:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul I 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
20.04.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Februarie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.04.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Ianuarie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
27.04.202314:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-martie 2023 Construcţii BNS
28.04.202314:00Banca de date Accidentele de muncă, condițiile de muncă Anul 2022 Accidentele de muncă BNS
02.05.202310:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-martie 2023 Agricultură BNS
02.05.202314:00Banca de date Indicatorii privind sărăcia Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
05.05.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Martie 2023 Energetica BNS
05.05.202314:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul I 2023 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
10.05.202314:00Banca de date Lungimea căilor de comunicație Anul 2022 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
10.05.202314:00Banca de date Mijloace de transport în inventar Anul 2022 Activitatea de transport BNS
10.05.202314:00Banca de date Divorțuri Anul 2022 Mișcarea naturală BNS
10.05.202314:00Banca de date Născuți Anul 2022 Mișcarea naturală BNS
10.05.202314:00Banca de date Căsătorii Anul 2022 Mișcarea naturală BNS
10.05.202314:00Banca de date Decedați Anul 2022 Mișcarea naturală BNS
11.05.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Aprilie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
12.05.202314:00Banca de date Migrațiune Anul 2022 Migrația BNS
15.05.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Martie 2023 Comerţ exterior BNS
19.05.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Martie 2023 Industrie BNS
19.05.202314:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-martie 2023 Construcţii BNS
19.05.202314:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul I 2023 Comerţ exterior BNS
22.05.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Aprilie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
22.05.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Martie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS