Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
14.06.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
17.06.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2023 Agricultura BNS
17.06.202414:00Banca de date Formarea profesionala Anul 2023 Formarea profesională continuă BNS
19.06.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Aprilie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.06.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202414:00Banca de date Utilizarea apei   Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
21.06.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Mai 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
28.06.202414:00Banca de date Fondul locativ Anul 2023 Fondul locativ BNS
28.06.202414:00Banca de date Tehnologia informației Anul 2023 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
28.06.202414:00Banca de date Export, import, pe ţări, grupe de ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Anul 2023 (date definitive) Comerţ exterior BNS
28.06.202414:00Banca de date Finante Trimestrul I 2024 Finanţe BNS
01.07.202414:00Banca de date Consumul produselor alimentare Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
01.07.202414:00Banca de date Caracteristica gospodariilor Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
01.07.202414:00Banca de date Condiții de trai Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
05.07.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Mai 2024 Energetica BNS
09.07.202414:00Banca de date Principalii indicatori demografici Anul 2023 Mișcarea naturală BNS
10.07.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Iunie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
15.07.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Mai 2024 Comerţ exterior BNS
15.07.202414:00Banca de date Accidente rutiere Anul 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
15.07.202414:00Banca de date Contravenții constatate Anul 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
15.07.202414:00Banca de date Accidente rutiere Trimestrul II 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202414:00Banca de date Infracțiuni Trimestrul II 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202414:00Banca de date Sistemul de justiție Anul 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202414:00Banca de date Sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare Anul 2023 Sisteme publice de alimentare cu apă și canalizare BNS
17.07.202414:00Banca de date Persoane condamnate și aflate in detenție Anul 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202414:00Banca de date Infrastructură edilitară Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
17.07.202414:00Banca de date Infracțiuni Anul 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
17.07.202414:00Banca de date Infracționalitate juvenilă Anul 2023 Justiţie și infracționalitate BNS
19.07.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Mai 2024 Industrie BNS
19.07.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Mai 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
19.07.202414:00Banca de date Lucrări de construcţii Anul 2023 Construcţii BNS
22.07.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iunie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
25.07.202414:00Banca de date Antreprenoriat - surse de date administrative Anul 2023 Antreprenoriat BNS
25.07.202414:00Banca de date Învățământ, indicatori principali Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
26.07.202414:00Banca de date Valoarea producției fabricate și livrate Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Banca de date Statistica produselor Anul 2023 Industrie BNS
30.07.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-iunie 2024 Agricultura BNS
30.07.202414:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
31.07.202414:00Banca de date Locuințe date în exploatare Anul 2023 Construcţii BNS
31.07.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Anul 2023 Investiţii în active BNS
05.08.202414:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul II 2024 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
05.08.202414:00Banca de date Resursele ocrotirii sănătății Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 iulie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Protecția socială a populației La 1 ianuarie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Persoane cu dizabilități Anul 2023 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul II 2024 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Întreruperi de sarcină Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Imunizarea copiilor Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS