Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
22.07.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iunie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
25.07.202414:00Banca de date Antreprenoriat - surse de date administrative Anul 2023 Antreprenoriat BNS
25.07.202414:00Banca de date Învățământ, indicatori principali Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
26.07.202414:00Banca de date Statistica produselor Anul 2023 Industrie BNS
26.07.202414:00Banca de date Valoarea producției fabricate și livrate Anul 2023 Industrie BNS
30.07.202414:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
30.07.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-iunie 2024 Agricultura BNS
31.07.202414:00Banca de date Locuințe date în exploatare Anul 2023 Construcţii BNS
31.07.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Anul 2023 Investiţii în active BNS
05.08.202414:00Banca de date Întreruperi de sarcină Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Imunizarea copiilor Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Resursele ocrotirii sănătății Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul II 2024 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul II 2024 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
05.08.202414:00Banca de date Protecția socială a populației La 1 ianuarie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 iulie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
05.08.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Anul 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
05.08.202414:00Banca de date Persoane cu dizabilități Anul 2023 Protecţia socială a populaţiei BNS
06.08.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Iunie 2024 Energetica BNS
09.08.202414:00Banca de date Statistici pe termen scurt vizând demografia întreprinderilor (Numărul întreprinderilor înregistrate și numărul de unități juridice care au început procedura de declarare a falimentului) Trimestrul II 2024 Antreprenoriat BNS
12.08.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Iulie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
15.08.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iunie 2024 Comerţ exterior BNS
19.08.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iulie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.08.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Iunie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.08.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Iunie 2024 Industrie BNS
20.08.202414:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din spaţiul CSI, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2023 (date definitive) Comerţ exterior BNS
20.08.202414:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
20.08.202414:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
23.08.202414:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-iunie 2024 Construcţii BNS
23.08.202414:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul II 2024 Comerţ exterior BNS
23.08.202414:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-iunie 2024 Activitatea de transport BNS
26.08.202414:00Banca de date Costul forței de muncă Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
26.08.202414:00Banca de date Numărul salariaților Anul 2023 Numărul salariaților și locurile vacante BNS
26.08.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii anuale Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
26.08.202414:00Banca de date Mobilitatea salariaților și locurile de muncă Anul 2023 Numărul salariaților și locurile vacante BNS
29.08.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul II 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
30.08.202410:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul II 2024 Construcţii BNS
30.08.202414:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul II 2024 Turism BNS
30.08.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-iunie 2024 Investiţii în active BNS
02.09.202414:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul II 2024 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
03.09.202414:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
03.09.202414:00Banca de date Șomeri Trimestrul II 2024 Ocupare și șomaj BNS
05.09.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Iulie 2024 Energetica BNS
09.09.202414:00Banca de date Educația și instruirea femeilor pe parcursul vieții Anul 2023 Statistica gender BNS
10.09.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum August 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.09.202414:00Banca de date Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor Anul 2023 Statistica gender BNS
11.09.202414:00Banca de date Sănătatea femeilor Anul 2023 Statistica gender BNS
13.09.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iulie 2024 Comerţ exterior BNS
16.09.202414:00Banca de date Minimul de existență Semestrul I 2024 Nivelul de trai al populaţiei BNS