Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
26.02.202414:00Banca de date Indicii producției industriale Anul 2023 Industrie BNS
27.02.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură Anul 2023 Agricultură BNS
28.02.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-decembrie 2023 Investiţii în active BNS
28.02.202414:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul IV 2023 Construcţii BNS
29.02.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Anul 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.02.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul IV 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
01.03.202414:00Banca de date Invățământul superior Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
04.03.202414:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul IV 2023 Turism BNS
05.03.202414:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul IV 2023 Ocupare și șomaj BNS
05.03.202414:00Banca de date Șomeri Trimestrul IV 2023 Ocupare și șomaj BNS
06.03.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Ianuarie 2024 Energetica BNS
06.03.202414:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul IV 2023 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
06.03.202414:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Anul 2023 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
06.03.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date preliminare, prețuri curente) Anul 2023 Agricultură BNS
07.03.202414:00Banca de date Capacitatea structurilor de primire turistică Anul 2023 Turism BNS
11.03.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Februarie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
12.03.202414:00Banca de date Invățământul profesional tehnic postsecundar Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
12.03.202414:00Banca de date Invățământul profesional tehnic secundar Anul 2023 Învăţământ şi ştiinţă BNS
15.03.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Ianuarie 2024 Comerţ exterior BNS
20.03.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Ianuarie 2024 Industrie BNS
20.03.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Februarie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
21.03.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Ianuarie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
29.03.202414:00Banca de date Cheltuielile gospodăriilor Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
29.03.202414:00Banca de date Mijloacele și activitatea poștei Anul 2023 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
29.03.202414:00Banca de date Mijloacele și activitatea de telefonie Anul 2023 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
29.03.202414:00Banca de date Finante Anul 2023 Finanţe BNS
29.03.202414:00Banca de date Veniturile gospodăriilor Anul 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
01.04.202414:00Banca de date Șomeri Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
01.04.202414:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
01.04.202414:00Banca de date Minimul de existență Anul 2023, Semestrul II 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
03.04.202414:00Banca de date Sectorul zootehnic Anul 2023 Agricultură BNS
05.04.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Februarie 2024 Energetica BNS
05.04.202414:00Banca de date Cultura plantelor Anul 2023 Agricultură BNS
10.04.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Martie 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
12.04.202414:00Banca de date Indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2023 Comerţ exterior BNS
12.04.202414:00Banca de date Fondul funciar si fondul silvic    Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
15.04.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Februarie 2024 Comerţ exterior BNS
16.04.202414:00Banca de date Sectorul informal Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
16.04.202414:00Banca de date Populația ocupată Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
16.04.202414:00Banca de date Populația inactivă Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
16.04.202414:00Banca de date Orele de lucru Anul 2023 Ocupare și șomaj BNS
19.04.202410:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Martie 2024 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.04.202414:00Banca de date Cheltuieli curente pentru protecția mediului și cheltuieli pentru reparaţia capitală a fondurilor fixe pentru protecţia mediului Anul 2023 Mediul înconjurător BNS
19.04.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Februarie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
22.04.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Februarie 2024 Industrie BNS
22.04.202414:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 aprilie 2024 Protecţia socială a populaţiei BNS
22.04.202414:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul I 2024 Ocrotirea sănătăţii BNS
22.04.202414:00Banca de date Infracțiuni Trimestrul I 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
22.04.202414:00Banca de date Accidente rutiere Trimestrul I 2024 Justiţie și infracționalitate BNS
26.04.202414:00Banca de date Accidentele de muncă, condițiile de muncă Anul 2023 Accidentele de muncă BNS