A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2010"

https://statistica.gov.md/ro/a-fost-plasata-publicatia-trimestriala-dezvoltarea-social-economica-a-municipiul-12_320.html

Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe site a publicaţiei trimestriale "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2010".

Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

De asemenea, în publicaţie sînt prezentate precizări metodologice cu referinţă la datele expuse.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Publicaţii / Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău

21.02.2011

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate