Activitatea companiilor de leasing în anul 2009

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-companiilor-de-leasing-in-anul-2009-9557_1847.html

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 412,5 mil. lei, sau cu 834 mil. lei (de 3 ori) mai puţin decît în anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport (90%), din care autoturisme ocupă 85% (în valoare de 315 mil. lei).

Activitatea companiilor de leasing în anul 20091

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 activitatea de leasing a fost reprezentată de 24 de companii de leasing. Dinamica numărului companiilor de leasing care efectiv au activat se prezentată astfel:

Leasing_2009_01.png

În anul 2009 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 412,5 mil. lei, sau cu 834 mil. lei (de 3 ori) mai puţin decît în anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport (90%), din care autoturisme ocupă 85% (în valoare de 315 mil. lei).

Structura mijloacelor fixe acordate în leasing în anii 2007-2009 este prezentată astfel:

2007

2008

2009

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing - total

982,2

100,0

1246,5

100,0

412,5

100,0

mijloace de transport

891,7

90,8

1105,3

88,7

370,8

89,9

clădiri şi construcţii speciale

55,4

5,6

28,8

2,3

9,5

2,3

maşini şi utilaje

31,4

3,2

103,1

8,3

30,7

7,4

alte mijloace fixe

3,6

0,4

9,4

0,8

1,5

0,4

După valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing primele cinci companii de leasing în anul 2008 sunt (în ordine alfabetică): SRL "Express Leasing”, SRL "Euroleasing", SA "MAIB Leasing", SRL "Raiffeisen Leasing", SA "Total Leasing" care au acordat 67% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing.

Pentru anul 2009 primele cinci companii de leasing sunt: SRL "Euroleasing", SA "MAIB Leasing", SRL "Raiffeisen Leasing", SA "Total Leasing", SRL „Top Leasing” care au acordat 60% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing.

Leasing_2009_02.png

În anul 2009 mijloacele fixe acordate în leasing cu termen de achitare pînă la 3 ani au constituit 278,4 mil. lei (sau 68%) din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Ponderea mijloacelor fixe cu termen de achitare mai mult de 5 ani a scăzut de la 8,5% în anul 2008 pînă la 0,3% în anul 2009.

Dinamică mijloacelor fixe acordate în leasing după termen de achitare se prezintă astfel:

2007

2008

2009

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare - total

981,1

100,0

1246,5

100,0

412,5

100,0

pînă la 3 ani

433,1

44,1

691,4

55,5

278,4

67,5

de la 3 ani pînă la 5 ani

414,3

42,2

448,4

36,0

132,7

32,2

mai mult de 5 ani

133,7

13,7

106,7

8,5

1,4

0,3

În anul 2009 mijloacele fixe acordate în leasing întreprinderilor şi organizaţiilor a constituit 220 mil. lei (sau 53%); persoanelor fizice – 192 mil. lei (sau 46%).

Distribuirea mijloacelor fixe după tipul locatarilor pe anii 2007-2009 se prezintă astfel:

2007

2008

2009

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing - total

982,2

100,0

1246,5

100,0

412,5

100,0

întreprinderilor şi organizaţiilor

586,2

59,7

622,0

49,9

220,0

53,3

instituţiilor financiare

5,3

0,5

7,0

0,6

0,7

0,2

persoanelor fizice

390,7

39,8

617,5

49,5

191,8

46,5

În anul 2009 plăţile calculate au constituit 948 mil. lei, sau cu 104 mil. lei (10%) mai puţin faţa de anul 2008. În anul 2009 din suma totală calculată aferentă contractelor de leasing plăţile destinate recuperării valorii de achiziţionare a mijloacelor fixe au constituit 76%, suma dobînzilor pentru credit financiar au constituit 19%.

Dinamica plăţilor calculate aferente mijloacelor fixe acordate în leasing se prezintă astfel:

2007

2008

2009

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Plăţile pentru mijloacele fixe acordate în leasing - total

806,9

100

1052,0

100

947,7

100

din care:

plăţi destinate recuperării valorii de achiziţionare a mijloacelor fixe acordate în leasing

608,0

75,4

840,9

79,9

715,9

75,5

dobînzi pentru creditul financiar

150,3

18,6

172,8

16,4

177,3

18,7

alte plăţi

48,6

6,0

38,3

3,7

54,5

5,8

Notă:
1)
Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Iurie Mocanu
Direcţea infrastructură statistică şi rapoarte financiare
Tel. 40 30 88

30.04.2010

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate