Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2012

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-de-comert-exterior-a-republicii-moldova-in-anul-2012-9539_2245.html

Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2012 s-au cifrat la 187,3 mil. dolari SUA, cu 13,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 14,1% - comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 2161,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2011 cu 2,5%. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2012 au însumat 504,5 mil. dolari SUA, cu 5,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 5,7% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 importurile au totalizat 5213,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2011 cu 0,4%.

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 20121),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2012 s-au cifrat la 187,3 mil. dolari SUA, cu 13,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 14,1% - comparativ cu luna decembrie 2011.

În anul 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 2161,8 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în anul 2011 cu 2,5%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1389,6 mil. dolari SUA (64,3% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 14,4% faţă de anul 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 7,9%.

Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 772,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,7% în total exporturi. Comparativ cu anul 2011 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 22,9%.     

2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2011

2011

2012

2011

2012

Export – total     

2161,8

97,5

100,0

100,0

43,8

-2,5

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

1013,4

93,6

48,8

46,9

23,0

-3,2

  ţările CSI

928,0

100,9

41,5

42,9

19,1

0,4

  alte ţări

220,4

102,7

9,7

10,2

1,7

0,3

Import – total  

5213,1

100,4

100,0

100,0

34,7

0,4

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

2318,7

102,8

43,5

44,5

14,3

1,2

  ţările CSI

1623,8

94,8

33,0

31,1

11,9

-1,7

  alte ţări

1270,6

104,0

23,5

24,4

8,5

0,9

balanţA comercialĂ – total     

-3051,3

102,6

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-1305,3

111,3

39,4

42,8

x

x

  ţările CSI

-695,8

87,6

26,7

22,8

x

x

  alte ţări

-1050,2

104,3

33,9

34,4

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–27) au însumat 1013,4 mil. dolari SUA (cu 6,4% mai puţin faţă de anul 2011), deţinînd o cotă de 46,9% în total exporturi (48,8% în anul 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 42,9% (în anul 2011– 41,5%), ce corespunde unei valori de 928,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 0,9%, comparativ cu anul 2011.     

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,5% din volumul total, au fost:

2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de  2011

2011

2012

2011

2012

Export - total

2161,8

97,5

100,0

100,0

43,8

-2,5

       din care:

Federaţia Rusă

655,0

104,7

28,2

30,3

14,4

1,3

România

356,7

94,8

17,0

16,5

8,4

-0,9

Italia

202,4

94,1

9,7

9,4

4,4

-0,6

Ucraina

122,4

80,0

6,9

5,7

4,0

-1,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

83,9

82,5

4,6

3,9

1,3

-0,8

Belarus

80,7

106,7

3,4

3,7

-0,3

0,2

Polonia

74,2

86,3

3,9

3,4

2,5

-0,5

Germania

70,2

65,9

4,8

3,2

2,0

-1,6

Turcia

56,1

76,5

3,3

2,6

0,4

-0,8

Kazahstan

50,3

110,7

2,1

2,3

1,0

0,2

Bulgaria

33,8

100,1

1,5

1,6

1,0

0,0

Franţa

30,2

125,6

1,1

1,4

0,0

0,3

Statele Unite ale Americii

30,0

120,4

1,1

1,4

0,2

0,2

Ungaria

28,7

123,3

1,1

1,3

1,0

0,2

Noua Zeelandă

26,7

de 5,0 ori

0,2

1,2

0,3

1,0

Irak

22,7

de 2,4 ori

0,4

1,1

0,0

0,6

Georgia

18,4

139,2

0,6

0,9

0,1

0,2

Austria

17,9

143,2

0,6

0,8

0,1

0,2

Republica Cehă

16,9

149,9

0,5

0,8

0,2

0,3

Olanda

16,7

96,1

0,8

0,8

0,4

0,0

Spania

15,0

de 7,8 ori

0,1

0,7

0,1

0,6

Lituania

14,9

79,7

0,8

0,7

0,5

-0,2

Grecia

13,3

55,5

1,1

0,6

0,4

-0,5

Belgia

9,5

102,5

0,4

0,4

0,1

0,0

China

8,3

de 2,1 ori

0,2

0,4

0,1

0,2

Afganistan

8,2

150,8

0,2

0,4

0,3

0,1

Uzbekistan

8,2

142,0

0,3

0,4

0,1

0,1

Slovacia

5,9

93,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Portugalia

5,6

162,3

0,2

0,3

0,2

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2012, comparativ cu anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+4,7%), Noua Zeelandă (de 5,0 ori), Irak (de 2,4 ori), Spania (de 7,8 ori), Franţa (+25,6%), Republica Cehă (+49,9%), Belarus (+6,7%), Kazahstan (+10,7%), Statele Unite ale Americii (+20,4%), Ungaria (+23,3%), Georgia (+39,2%), Austria (+43,2%), China (de 2,1 ori), Afganistan (+50,8%), Uzbekistan (+42,0%) şi Portugalia (+62,3%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 5,8%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Germania (-34,1%), Ucraina (-20,0%), România (-5,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-17,5%), Turcia (-23,5%), Italia (-5,9%), Polonia (-13,7%), Grecia (-44,5%) şi Lituania (-20,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,3%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2011

2011

2012

2011

2012

Export - total

2161,8

97,5

100,0

100,0

43,8

-2,5

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

437,8

98,1

20,1

20,3

3,8

-0,4

Animale vii

8,7

106,8

0,4

0,4

-0,2

0,0

Carne şi preparate din carne

21,7

100,1

1,0

1,0

0,7

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

9,7

90,6

0,5

0,5

0,2

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

51,9

60,3

3,9

2,4

0,5

-1,5

Legume şi fructe

279,8

99,7

12,6

12,9

3,4

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

37,3

de 2,4 ori

0,7

1,7

-1,0

1,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,8

124,7

0,1

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

21,6

122,9

0,8

1,0

0,1

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

3,2

120,7

0,1

0,2

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

249,0

118,8

9,5

11,5

0,3

1,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

214,8

118,7

8,2

9,9

0,2

1,5

Tutun brut şi prelucrat

34,2

119,1

1,3

1,6

0,1

0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

166,0

58,2

12,9

7,7

9,1

-5,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,2

90,6

0,2

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

98,7

54,8

8,1

4,6

5,9

-3,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,4

100,2

0,3

0,3

0,3

0,0

Lemn şi plută

1,0

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,5

83,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,6

44,6

0,2

0,1

0,2

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

16,6

128,5

0,6

0,8

0,2

0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

31,3

44,6

3,2

1,4

2,4

-1,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,7

105,1

0,2

0,2

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

15,5

64,5

1,1

0,7

1,1

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

9,1

38,6

1,1

0,4

1,2

-0,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

6,4

de 12,0 ori

0,0

0,3

-0,1

0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

89,8

115,6

3,5

4,1

1,9

0,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

89,6

115,6

3,5

4,1

1,9

0,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

156,6

126,0

5,6

7,2

2,9

1,5

Produse chimice organice

1,2

47,6

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

1,9

110,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

94,2

122,1

3,5

4,3

1,1

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

46,8

162,8

1,3

2,2

1,2

0,8

Materiale plastice sub forme primare

4,4

74,8

0,3

0,2

0,3

-0,1

Materiale plastice prelucrate

6,7

97,0

0,3

0,3

0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

1,2

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

218,2

102,1

9,6

10,1

6,2

0,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

3,1

101,0

0,1

0,2

0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

19,0

101,1

0,8

0,9

0,8

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

11,1

123,1

0,4

0,5

0,3

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

13,6

77,0

0,8

0,6

0,7

-0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

92,3

117,7

3,5

4,3

2,6

0,6

Articole din minerale nemetalice

38,2

83,4

2,1

1,8

0,7

-0,3

Fier şi oţel

9,5

102,3

0,4

0,4

0,3

0,0

Metale neferoase

2,6

178,6

0,1

0,1

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

28,8

95,3

1,4

1,3

0,6

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

338,8

103,3

14,8

15,7

8,8

0,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

9,0

76,6

0,5

0,4

0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

20,0

71,0

1,3

0,9

0,4

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

4,0

60,0

0,3

0,2

0,2

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

45,2

75,4

2,7

2,1

1,9

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

1,0

129,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

4,5

42,6

0,5

0,2

0,3

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

193,0

117,4

7,4

8,9

3,9

1,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

44,3

118,7

1,7

2,1

1,6

0,3

Alte echipamente de transport

17,8

de 2,1 ori

0,4

0,8

0,1

0,4

Articole manufacturate diverse

488,0

96,9

22,7

22,6

9,4

-0,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

8,7

103,1

0,4

0,4

0,4

0,0

Mobilă şi părţile ei

91,6

110,0

3,8

4,2

2,9

0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

18,3

92,5

0,9

0,9

0,3

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

254,4

91,0

12,6

11,8

3,0

-1,1

Încălţăminte

39,7

80,3

2,2

1,8

1,2

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

31,3

142,7

1,0

1,5

0,7

0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,8

127,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

43,2

106,6

1,8

2,0

0,9

0,1

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 22,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (52,1% din total secţiune şi 11,8% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (18,8% din total secţiune şi 4,2% din total exporturi), încălţăminte (8,1% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,4% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,7% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 20,3% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (63,9% din total secţiune şi 12,9% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (11,8% din total secţiune şi 2,4% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (8,5% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), carne şi preparate din carne (4,9% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (4,9% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,2% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (2,0% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (57,0% din total secţiune şi 8,9% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,3% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), vehicule rutiere (13,1% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (5,9% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,7% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,3% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 11,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (86,3% din total secţiune şi 9,9% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (13,7% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (42,3% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (17,5% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), articole prelucrate din metal (13,2% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), cauciuc prelucrat (8,7% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,2% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,1% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), fier şi oţel (4,4% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase deţinînd o cotă de 7,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (59,5% din total secţiune şi 4,6% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (18,8% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (10,0% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), cauciuc brut (3,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (3,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (60,1% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (29,9% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (4,2% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi). Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (84,1%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 4,1% în total exporturi.

În anul 2012, comparativ cu anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (+18,7%), maşini şi aparate electrice (+17,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,4 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+22,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+62,8%), fire, ţesături şi articole textile (+17,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+15,6%), mobilă şi părţile ei (+10,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+42,7%), vehicule rutiere (+18,7%), tutun brut şi prelucrat (+19,1%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 12,0 ori), hrană destinată animalelor (+22,9%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+28,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+23,1%), metale neferoase (+78,6%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 8,8%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-45,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-55,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-39,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (-9,0%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-61,4%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-24,6%), încălţăminte (-19,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-29,0%), articole din minerale nemetalice (-16,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-57,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-23,0%), articole prelucrate din metal (-4,7%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-7,5%), produse lactate şi ouă de păsări (-9,4%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-23,4%), materiale plastice sub forme primare (-25,2%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-40,0%), fibre textile şi deşeurile lor (-55,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,7%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna decembrie 2012 au însumat 504,5 mil. dolari SUA, cu 5,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 5,7% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2011.

În anul 2012 importurile au totalizat 5213,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2011 cu 0,4%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 2318,7 mil. dolari SUA (cu 2,8% mai mult decît în anul 2011), deţinînd o pondere de 44,5% în total importuri (43,5% în anul 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1623,8 mil. dolari SUA (cu 5,2% mai puţin decît în anul 2011), care echivalează cu o cotă de 31,1% în total importuri (33,0% în anul 2011).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,0% din volumul total, au fost:

2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2011

2011

2012

2011

2012

Import - total

5213,1

100,4

100,0

100,0

34,7

0,4

       din care:

Federaţia Rusă

816,9

99,3

15,9

15,7

6,1

-0,1

România

620,6

108,1

11,1

11,9

4,9

0,9

Ucraina

594,3

92,7

12,4

11,4

2,9

-0,9

China

415,7

104,0

7,7

8,0

2,1

0,3

Turcia

388,2

105,8

7,1

7,4

4,2

0,4

Germania

386,9

97,8

7,6

7,4

2,6

-0,2

Italia

327,6

94,1

6,7

6,3

2,0

-0,4

Belarus

172,2

88,4

3,8

3,3

2,0

-0,4

Polonia

152,1

113,0

2,6

2,9

0,8

0,3

Austria

123,0

144,0

1,6

2,4

0,7

0,7

Franţa

103,7

119,1

1,7

2,0

0,5

0,3

Ungaria

89,0

88,9

1,9

1,7

0,9

-0,2

Statele Unite ale Americii

79,1

99,2

1,5

1,5

0,5

0,0

Bulgaria

78,2

117,2

1,3

1,5

0,5

0,2

Republica Cehă

65,0

108,9

1,2

1,2

0,4

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

58,0

89,5

1,2

1,1

0,3

-0,1

Grecia

50,0

72,7

1,3

1,0

-0,6

-0,4

Olanda

48,4

98,0

1,0

0,9

0,2

0,0

Israel

43,2

de 2,3 ori

0,4

0,8

0,2

0,5

Spania

41,5

103,1

0,8

0,8

0,3

0,0

Elveţia

36,2

101,8

0,7

0,7

0,3

0,0

Belgia

35,9

95,1

0,7

0,7

0,1

0,0

Coreea de Sud

32,8

94,7

0,7

0,6

0,3

0,0

Japonia

30,9

70,8

0,8

0,6

0,2

-0,2

India

30,4

81,0

0,7

0,6

0,3

-0,1

Kazahstan

26,5

83,1

0,6

0,5

0,4

-0,1

Suedia

23,6

91,4

0,5

0,5

0,1

0,0

Slovacia

22,7

102,5

0,4

0,4

0,2

0,0

Brazilia

20,2

124,0

0,3

0,4

-0,9

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

17,7

93,9

0,4

0,3

0,2

0,0

Slovenia

17,6

83,4

0,4

0,3

0,2

-0,1

Vietnam

17,3

96,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Lituania

17,3

84,1

0,4

0,3

0,1

-0,1

Finlanda

14,4

91,0

0,3

0,3

0,1

0,0

Danemarca

14,1

128,1

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2012, comparativ cu anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din România (+8,1%), Austria (+44,0%), Israel (de 2,3 ori), Turcia (+5,8%), China (+4,0%), Polonia (+13,0%), Franţa (+19,1%), Bulgaria (+17,2%), Republica Cehă (+8,9%), Brazilia (+24,0%), Danemarca (+28,1%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 3,9%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Ucraina (-7,3%), Italia  (-5,9%), Belarus (-11,6%), Grecia (-27,3%), Germania (-2,2%), Ungaria (-11,1%), Japonia (-29,2%), Federaţia Rusă (-0,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-10,5%), India (-19,0%), Kazahstan (-16,9%), Slovenia (-16,6%) şi Lituania (-15,9%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,3%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2011

2011

2012

2011

2012

Import - total            

5213,1

100,4

100,0

100,0

34,7

0,4

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

537,7

107,4

9,6

10,3

2,3

0,7

Animale vii

7,6

131,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

44,2

131,7

0,7

0,8

0,1

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

39,6

118,8

0,6

0,8

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

51,4

109,8

0,9

1,0

0,1

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

83,2

107,6

1,5

1,6

0,5

0,1

Legume şi fructe

127,4

96,5

2,5

2,4

0,5

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

30,8

133,7

0,4

0,6

0,3

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

55,7

100,3

1,1

1,1

0,2

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

21,6

113,6

0,4

0,4

0,0

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

76,2

102,3

1,4

1,5

0,4

0,0

Băuturi şi tutun

150,2

106,7

2,7

2,9

0,1

0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

67,1

140,2

0,9

1,3

0,1

0,4

Tutun brut şi prelucrat

83,1

89,4

1,8

1,6

0,0

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

104,6

96,8

2,1

2,0

0,6

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

14,7

119,2

0,3

0,3

-0,2

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

7,2

89,1

0,2

0,2

0,1

0,0

Lemn şi plută

26,0

96,2

0,5

0,5

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

15,9

90,9

0,3

0,3

0,2

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

16,0

144,2

0,2

0,3

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,9

16,1

0,2

0,0

0,2

-0,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

22,7

114,8

0,4

0,4

0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1198,0

102,8

22,5

23,0

9,7

0,6

Cărbune, cocs şi brichete

25,2

85,2

0,6

0,5

0,2

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

619,3

97,2

12,3

11,9

5,4

-0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

496,5

108,4

8,8

9,5

3,1

0,7

Energie electrică

57,0

140,0

0,8

1,1

1,0

0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

16,6

149,7

0,2

0,3

0,1

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,8

151,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

12,3

179,6

0,1

0,2

0,1

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

2,5

81,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

705,8

104,8

13,0

13,5

4,0

0,6

Produse chimice organice

17,0

103,5

0,3

0,3

0,2

0,0

Produse chimice anorganice

12,5

76,9

0,3

0,2

0,1

-0,1

Produse tanante şi colorante

33,2

107,6

0,6

0,6

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

222,5

102,3

4,2

4,3

0,9

0,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

140,3

120,6

2,3

2,7

0,7

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

40,3

96,7

0,8

0,8

0,6

0,0

Materiale plastice sub forme primare

57,9

98,1

1,1

1,1

0,3

0,0

Materiale plastice prelucrate

94,2

107,2

1,7

1,8

0,3

0,1

Alte materiale şi produse chimice

87,9

100,8

1,7

1,7

0,7

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

942,5

96,6

18,8

18,1

6,2

-0,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

23,2

80,5

0,6

0,5

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

74,8

97,2

1,5

1,4

0,6

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

66,4

107,8

1,2

1,3

0,3

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

96,4

89,7

2,1

1,9

0,7

-0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

282,4

99,9

5,4

5,4

2,1

0,0

Articole din minerale nemetalice

124,7

98,1

2,4

2,4

0,7

-0,1

Fier şi oţel

116,7

89,6

2,5

2,2

0,8

-0,3

Metale neferoase

23,0

95,8

0,5

0,4

0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

134,9

98,4

2,6

2,6

0,7

0,0

Maşini şi echipamente pentru transport

1083,6

93,6

22,3

20,8

9,1

-1,4

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

19,3

78,0

0,5

0,4

0,3

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

141,9

84,8

3,2

2,7

1,8

-0,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

7,8

76,5

0,2

0,1

0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

157,3

93,7

3,2

3,0

1,5

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

45,0

128,9

0,7

0,9

0,1

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

118,1

90,2

2,5

2,3

0,5

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

321,2

99,7

6,2

6,1

2,8

0,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

243,3

83,7

5,6

4,7

2,9

-0,9

Alte echipamente de transport

29,7

de 3,5 ori

0,2

0,6

-0,9

0,4

Articole manufacturate diverse

474,0

103,5

8,8

9,1

2,6

0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

43,8

109,0

0,8

0,8

0,1

0,1

Mobilă şi părţile ei

72,5

106,1

1,3

1,4

0,4

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,7

107,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

95,6

106,2

1,7

1,8

0,4

0,1

Încălţăminte

31,1

93,4

0,6

0,6

0,4

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

54,2

116,7

0,9

1,0

0,2

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

8,2

97,9

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

163,9

98,2

3,2

3,2

1,1

-0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 23,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 51,7% din total secţiune şi 11,9% din total importuri, gazul şi produsele industriale obţinute din gaz – 41,4% din total secţiune şi 9,5% din total importuri, energia electrică – 4,8% din total secţiune şi 1,1% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 2,1% din total secţiune şi 0,5% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,8% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (29,6% din total secţiune şi 6,1% din total importuri), vehiculele rutiere (22,5% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (14,5% din total secţiune şi 3,0% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,1% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,9% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (4,2% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,8% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,1% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (30,0% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,3% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,2% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), fierul şi oţelul (12,4% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,2% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,9% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (7,0% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,5% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), metalele neferoase (2,4% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (31,5% din total secţiune şi 4,3% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (19,9% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (13,3% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (8,2% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (5,7% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,7% din total secţiune şi 0,6% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (23,7% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,5% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,4% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,6% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,2% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,4% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (5,7% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), hrana destinată animalelor (4,0% din total secţiune şi 0,4% din total importuri) .

În anul 2012, comparativ cu anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+8,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+20,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+40,2%), energie electrică (+40,0%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+28,9%), carne şi preparate din carne (+31,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+33,7%), produse medicinale şi farmaceutice (+2,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+6,2%), materiale plastice prelucrate (+7,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+7,6%), mobilă şi părţile ei (+6,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+7,8%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+16,7%), peşte, crustacee, moluşte (+9,8%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+9,0%), produse lactate şi ouă de păsări (+18,8%), hrană destinată animalelor (+13,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+44,2%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+79,6%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,8%.

Totodată, au scăzut importurile de vehicule rutiere (-16,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-15,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-2,8%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-9,8%), fier şi oţel (-10,4%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-6,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-10,3%), tutun brut şi prelucrat (-10,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-83,9%), legume şi fructe (-3,5%), articole din minerale nemetalice (-1,9%), cărbune, cocs şi brichete (-14,8%), piele şi blană prelucrate (-19,5%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-22,0%), produse chimice anorganice (-23,1%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,7%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în anul 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 3051,3 mil. dolari SUA, cu 76,8 mil. dolari SUA (+2,6%) mai mare faţă de cel înregistrat în anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1305,3 mil. dolari SUA (în anul 2011 – 1173,3 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 695,8 mil. dolari SUA (în anul 2011 – 794,2 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

2011

2012

2012  în % faţă de 2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2974,5

-3051,3

102,6

  din care:

Ucraina

-488,2

-471,9

96,7

China

-395,9

-407,4

102,9

Turcia

-293,5

-332,1

113,1

Germania

-289,3

-316,7

109,5

România

-197,9

-263,9

133,3

Federaţia Rusă

-197,5

-161,9

82,0

Italia

-133,0

-125,2

94,1

Austria

-72,9

-105,1

144,1

Belarus

-119,1

-91,5

76,8

Polonia

-48,7

-77,9

160,1

Franţa

-63,0

-73,5

116,6

Ungaria

-76,8

-60,3

78,5

Statele Unite ale Americii

-54,8

-49,1

89,6

Republica Cehă

-48,4

-48,1

99,3

Bulgaria

-32,9

-44,4

134,9

Israel

-16,8

-41,0

de 2,4 ori

Grecia

-44,7

-36,7

82,0

Coreea de Sud

-34,4

-32,8

95,2

Olanda

-32,1

-31,7

98,9

Elveţia

-27,6

-31,1

112,6

Japonia

-42,8

-29,8

69,8

India

-32,0

-26,7

83,7

Spania

-38,4

-26,5

69,1

Belgia

-28,4

-26,4

92,7

Suedia

-25,1

-21,6

86,1

Brazilia

-16,1

-20,1

124,9

Taiwan,  provincie a Chinei

-18,7

-17,3

92,9

Slovacia

-15,9

-16,8

106,0

Vietnam

-17,7

-16,8

94,9

Slovenia

-20,5

-16,7

81,5

Danemarca

-10,4

-13,2

126,4

Finlanda

-14,8

-13,2

89,4

Lituania

-1,8

-2,4

129,6

Portugalia

-4,8

-2,0

41,5

Uzbekistan

-4,8

-0,4

8,4

Afganistan

5,4

8,2

150,8

Georgia

11,8

16,4

138,3

Irak

9,4

22,7

de 2,4 ori

Noua Zeelandă

3,2

22,8

de 7,1 ori

Kazahstan

13,6

23,8

175,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

36,8

25,9

70,1

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

2011

2012

2012  în % faţă de 2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2974,5

-3051,3

102,6

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-54,6

-99,9

183,0

Animale vii

2,4

1,1

47,3

Carne şi preparate din carne

-11,9

-22,5

189,3

Produse lactate şi ouă de păsări

-22,6

-29,9

132,1

Peşte, crustacee, moluşte

-46,8

-51,3

109,6

Cereale şi preparate pe bază de cereale

8,8

-31,3

x

Legume şi fructe

148,7

152,4

102,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-7,3

6,5

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-52,5

-51,9

98,9

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-1,5

0,0

5,2

Produse şi preparate alimentare diverse

-71,9

-73,0

101,6

Băuturi şi tutun

68,8

98,8

143,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

133,0

147,7

111,0

Tutun brut şi prelucrat

-64,2

-48,9

76,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

177,4

61,4

34,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,5

5,1

91,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

167,9

84,0

50,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-1,7

-0,8

48,9

Lemn şi plută

-25,9

-25,0

96,6

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,7

1,4

82,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-13,9

-14,3

102,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,9

0,6

36,4

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

58,1

29,4

50,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-16,2

-19,0

116,9

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-1141,4

-1182,5

103,6

Cărbune, cocs şi brichete

-29,6

-25,2

85,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-613,6

-610,2

99,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-457,5

-490,1

107,1

Energie electrică

-40,7

-57,0

140,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

66,5

73,2

110,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,2

-1,8

151,8

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

70,6

77,3

109,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-2,9

-2,3

79,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-548,9

-549,2

100,0

Produse chimice organice

-13,8

-15,8

113,9

Produse chimice anorganice

-16,1

-12,3

76,4

Produse tanante şi colorante

-29,1

-31,3

107,4

Produse medicinale şi farmaceutice

-140,4

-128,3

91,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-87,6

-93,5

106,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-41,7

-40,3

96,7

Materiale plastice sub forme primare

-53,1

-53,5

100,7

Materiale plastice prelucrate

-81,0

-87,5

108,1

Alte materiale şi produse chimice

-86,1

-86,7

100,7

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-762,1

-724,3

95,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-25,8

-20,1

78,1

Cauciuc prelucrat

-58,2

-55,8

96,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-52,5

-55,3

105,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-89,8

-82,8

92,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-204,3

-190,1

93,1

Articole din minerale nemetalice

-81,2

-86,5

106,4

Fier şi oţel

-120,9

-107,2

88,7

Metale neferoase

-22,6

-20,4

90,6

Articole prelucrate din metal

-106,8

-106,1

99,3

Maşini şi echipamente pentru transport

-829,4

-744,8

89,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-13,0

-10,3

79,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-139,1

-121,9

87,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,6

-3,8

107,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-107,9

-112,1

103,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-34,1

-44,0

128,9

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-120,3

-113,6

94,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-157,9

-128,2

81,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-253,4

-199,0

78,5

Alte echipamente de transport

-0,1

-11,9

de 74,9 ori

Articole manufacturate diverse

45,5

14,0

30,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-31,8

-35,1

110,6

Mobilă şi părţile ei

15,0

19,1

127,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

15,4

13,6

88,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

189,5

158,8

83,8

Încălţăminte

16,1

8,6

53,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-24,5

-22,9

93,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-7,8

-7,4

95,5

Alte articole diverse

-126,4

-120,7

95,4

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2012 a fost de 41,5% faţă de 42,7% în  anul 2011.

Persoanele fizice au importat în anul 2012 mărfuri şi produse în valoare de 155,7 mil. dolari SUA, cu 12,1% mai puţin decît în anul 2011. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-12,9%) cărora le-au revenit 92,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna decembrie 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2011 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66 

14.02.2013

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md