Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-de-comert-exterior-a-republicii-moldova-in-ianuarie-februarie-2016-9539_2712.html

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 255,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 18,5%. În ianuarie-februarie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 494,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 13,8%.

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 255,2 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 18,5%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 155,9  mil. dolari SUA (61,1% din total exporturi), fiind în scădere cu 29,3% faţă de ianuarie-februarie 2015, care a determinat reducerea pe total exporturi cu 20,6%.

Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 99,3 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 38,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-februarie 2015 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 7,1%, atenuînd astfel diminuarea pe total exporturi cu 2,1%.

  Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor şi grupe de ţări

 

Ianuarie-februarie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

 

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

 

2015

2016

2015¹

2016¹

 

Export – total     

255,2

81,5

100,0

100,0

-12,8

-18,5

 

      din care:

 

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

167,8

79,7

67,3

65,8

3,6

-13,7

România

59,4

93,5

20,3

23,3

2,8

-1,3

Italia

27,3

69,0

12,6

10,7

-1,3

-3,9

Germania

19,1

91,4

6,7

7,5

-0,4

-0,6

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

14,9

55,6

8,5

5,8

3,1

-3,8

Polonia

10,5

118,0

2,9

4,1

-0,5

0,5

Franţa

9,6

82,4

3,7

3,8

0,6

-0,7

Bulgaria

5,4

162,8

1,1

2,1

-0,6

0,7

Republica Cehă

4,8

91,9

1,7

1,9

0,4

-0,1

Grecia

3,5

68,2

1,7

1,4

-1,8

-0,5

Olanda

3,4

45,7

2,4

1,3

1,0

-1,3

Austria

3,3

96,8

1,1

1,3

-0,0

-0,0

Lituania

1,2

55,3

0,7

0,5

0,1

-0,3

Belgia

1,1

63,8

0,6

0,4

-0,1

-0,2

Slovacia

0,8

61,6

0,4

0,3

0,0

-0,2

Letonia

0,8

58,0

0,4

0,3

0,1

-0,2

Estonia

0,7

73,3

0,3

0,3

0,0

-0,1

Ungaria

0,6

37,9

0,5

0,3

-0,1

-0,3

Spania

0,6

34,7

0,5

0,2

0,1

-0,3

Danemarca

0,3

59,4

0,1

0,1

0,1

-0,1

Ţările CSI

48,3

77,4

19,9

18,9

-14,8

-4,5

Federaţia Rusă

21,6

70,5

9,8

8,5

-11,8

-2,9

Belarus

17,6

107,8

5,2

6,9

0,5

0,4

Ucraina

6,8

104,8

2,1

2,7

-3,7

0,1

Kazahstan

1,1

16,3

2,1

0,4

0,4

-1,7

Azerbaidjan

0,4

96,2

0,1

0,2

-0,2

-0,0

Uzbekistan

0,4

25,1

0,5

0,2

0,1

-0,4

Alte ţări

39,1

97,5

12,8

15,3

-1,6

-0,3

Irak

11,3

de 7,1 ori

0,5

4,4

0,3

3,1

Turcia

6,3

54,4

3,7

2,5

-0,9

-1,7

Elveţia

2,3

45,2

1,6

0,9

0,5

-0,9

Statele Unite ale Americii

2,2

50,6

1,4

0,9

0,4

-0,7

Siria

2,2

171,3

0,4

0,9

0,4

0,3

Indonezia

1,5

95,2

0,5

0,6

0,4

-0,0

Georgia

1,4

68,5

0,7

0,5

-0,2

-0,2

China

1,2

183,5

0,2

0,5

-0,1

0,2

Egipt

1,0

de 5,1 ori

0,1

0,4

-0,3

0,3

Liban

0,6

22,1

0,9

0,2

0,5

-0,7

Macedonia

0,5

148,1

0,1

0,2

0,1

0,0

Iran

0,4

x

-

0,2

x

x

Israel

0,4

89,0

0,1

0,1

0,0

-0,0

Serbia

0,3

94,9

0,1

0,1

0,0

-0,0

Emiratele Arabe Unite

0,2

de 2,2 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Coreea de Sud

0,2

x

-

0,1

x

x

Malaysia

0,2

39,2

0,2

0,1

0,1

-0,1

¹ În preţuri curente

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-februarie 2016, comparativ cu perioada similară  din anul 2015, relevă reducerea livrărilor către Italia (-31,0%),  Regatul  Unit  al  Marii  Britanii si Irlandei de Nord (-44,4%), Federaţia Rusă (-29,5%), Kazahstan (-83,7%), Turcia (-45,6%), România (-6,5%), Olanda  (-54,3%), Elveţia (-54,8%), Franţa (-17,6%), Statele Unite ale Americii (-49,4%), Liban (-77,9%), Germania (-8,6%), Grecia (-31,8%), Uzbekistan (-74,9%), Lituania (-44,7%), Ungaria (-62,1%), Spania (-65,3%), Belgia (-36,2%), Slovacia (-38,4%), Letonia (-42,0%), Georgia (-31,5%), Republica Cehă (-8,1%), Estonia (-26,7%), Danemarca (-40,6%), Malaysia (-60,8%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 23,2%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Irak (de 7,1 ori), Bulgaria (+62,8%), Polonia (+18,0%), Belarus (+7,8%), Siria (+71,3%), Egipt (de 5,1 ori), China (+83,5%), Ucraina (+4,8%), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 5,6%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

Ianuarie-februarie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2015

2016

2015¹

2016¹

Export - total

255,2

81,5

100,0

100,0

-12,8

-18,5

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

53,0

58,9

28,7

20,8

0,0

-11,8

Animale vii

2,2

138,0

0,5

0,9

0,4

0,2

Carne şi preparate din carne

0,6

de 2,9 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

1,6

109,7

0,5

0,6

-0,0

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

9,3

36,2

8,2

3,7

-1,2

-5,3

Legume şi fructe

31,5

65,7

15,3

12,3

-0,4

-5,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,1

39,9

2,4

1,2

1,4

-1,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,3

104,5

0,4

0,5

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,2

82,0

1,2

1,3

-0,2

-0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

0,2

92,6

0,1

0,1

0,0

-0,0

Băuturi şi tutun

21,4

90,0

7,6

8,4

-1,1

-0,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

19,5

90,4

6,9

7,6

-1,0

-0,7

Tutun brut şi prelucrat

1,9

85,7

0,7

0,8

-0,1

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

23,2

66,9

11,1

9,1

0,0

-3,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,6

93,8

0,2

0,3

-0,1

-0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

19,7

72,3

8,7

7,7

-0,2

-2,4

Lemn şi plută

0,3

62,8

0,1

0,1

0,1

-0,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

de 3,3 ori

0,0

0,1

-0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,4

48,3

0,3

0,2

-0,0

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,6

46,9

1,1

0,6

0,1

-0,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,2

55,7

0,1

0,1

-0,0

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

0,8

51,3

0,5

0,3

-0,2

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

0,8

53,3

0,5

0,3

-0,1

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,4

51,3

5,9

3,7

-0,0

-2,9

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

9,4

51,0

5,9

3,7

-0,0

-2,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

13,8

98,2

4,5

5,4

-4,4

-0,1

Produse chimice organice

2,6

de 12,9 ori

0,1

1,0

-0,1

0,7

Produse tanante şi colorante

0,3

93,2

0,1

0,1

0,1

-0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

2,7

57,4

1,5

1,1

-4,9

-0,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

6,7

88,3

2,4

2,6

0,6

-0,3

Materiale plastice sub forme primare

0,3

42,0

0,2

0,1

0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

0,3

113,6

0,1

0,2

-0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

0,8

de 4,3 ori

0,1

0,3

0,0

0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

24,0

134,8

5,7

9,4

-2,7

2,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,2

81,5

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Cauciuc prelucrat

2,6

de 5,5 ori

0,2

1,0

-0,4

0,7

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,3

126,6

0,3

0,5

-0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

1,0

85,2

0,4

0,4

-0,2

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

11,0

157,9

2,2

4,3

-0,7

1,3

Articole din minerale nemetalice

4,0

98,3

1,3

1,6

-1,2

-0,0

Fier şi oţel

0,4

80,1

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Metale neferoase

0,2

29,8

0,3

0,1

0,2

-0,2

Articole prelucrate din metal

3,3

128,5

0,8

1,3

-0,3

0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

40,4

84,3

15,3

15,8

0,1

-2,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

0,2

23,2

0,3

0,1

0,0

-0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

1,2

49,4

0,8

0,4

-0,0

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,3

58,2

0,2

0,1

0,1

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

3,2

64,3

1,6

1,3

-0,3

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,1

99,5

0,0

0,0

0,0

-0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,2

32,7

0,2

0,1

0,1

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

32,1

88,3

11,6

12,6

0,8

-1,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

2,9

150,2

0,6

1,1

-0,6

0,3

Alte echipamente de transport

0,2

175,5

0,0

0,1

-0,0

0,0

Articole manufacturate diverse

69,2

106,6

20,7

27,1

-4,4

1,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

0,6

94,3

0,2

0,2

0,0

-0,0

Mobilă şi părţile ei

18,1

122,0

4,7

7,1

-0,5

1,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,1

95,3

0,7

0,8

-0,1

-0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

35,9

106,2

10,8

14,1

-2,7

0,7

Încălţăminte

5,2

114,9

1,5

2,1

-0,4

0,2

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

3,3

106,7

1,0

1,3

-0,7

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,1

74,8

0,0

0,0

-0,0

-0,0

Alte articole diverse

3,9

68,5

1,8

1,5

-0,0

-0,6

¹ În preţuri curente

În ianuarie-februarie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-63,8%), legume şi fructe (-34,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-49,0%), seminţe şi fructe oleaginoase (-27,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-60,1%), maşini şi aparate electrice (-11,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-9,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-35,7%), produse medicinale şi farmaceutice (-42,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-53,1%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-50,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-11,7%), hrană destinată animalelor (-18,0%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-46,7%), metale neferoase (-70,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-76,8%), tutun brut şi prelucrat (-14,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-14,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-51,7%), materiale plastice sub forme primare (-58,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-41,8%), lemn şi plută (-37,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-67,3%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 23,3%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (+57,9%), mobilă şi părţile ei (+22,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (+6,2%), cauciuc prelucrat (de 5,5 ori), produse chimice organice (de 12,9 ori ), vehicule rutiere (+50,2%), încălţăminte (+14,9%), articole prelucrate din metal (+28,5%), animale vii (+38,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+6,7%), produse lactate şi ouă de păsări (+9,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+26,6%), carne şi preparate din carne (de 2,9 ori), pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (de 3,3 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 5,8%.

În ianuarie-februarie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 494,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 13,8%.

   Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine a mărfurilor şi grupe de ţări

Ianuarie-februarie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2015

2016

2015¹

2016¹

IMport – total     

494,4

86,2

100,0

100,0

-22,0

-13,8

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

217,4

89,8

42,2

44,0

-9,2

-4,3

România

53,2

74,7

12,4

10,8

-3,1

-3,1

Germania

35,3

80,2

7,7

7,1

-1,1

-1,5

Italia

31,7

108,7

5,1

6,4

-1,3

0,4

Polonia

15,6

109,2

2,5

3,2

-0,3

0,2

Austria

10,6

91,0

2,0

2,2

-0,8

-0,2

Franţa

9,1

100,7

1,6

1,8

-0,6

0,0

Ungaria

8,3

96,2

1,5

1,7

-0,5

-0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

8,5

110,5

1,3

1,7

-0,2

0,1

Republica Cehă

7,2

115,3

1,1

1,5

-0,5

0,2

Spania

6,7

111,8

1,0

1,3

-0,0

0,1

Bulgaria

5,4

87,9

1,1

1,1

-0,2

-0,1

Olanda

5,1

75,3

1,2

1,0

-0,1

-0,3

Belgia

3,4

92,0

0,6

0,7

-0,0

-0,1

Lituania

3,0

de 2,9 ori

0,2

0,6

-0,0

0,3

Grecia

2,7

111,8

0,4

0,5

-0,1

0,0

Slovacia

1,9

97,3

0,3

0,4

-0,1

-0,0

Portugalia

1,8

de 3,5 ori

0,1

0,4

-0,0

0,2

Suedia

1,8

59,1

0,5

0,4

0,1

-0,2

Danemarca

1,7

83,6

0,4

0,3

0,0

-0,1

Letonia

1,3

131,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Finlanda

0,9

103,8

0,2

0,2

-0,1

0,0

Slovenia

0,8

50,9

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Irlanda

0,7

96,3

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Estonia

0,5

22,9

0,4

0,1

0,1

-0,3

Ţările CSI

154,5

83,8

32,2

31,2

-9,9

-5,2

Federaţia Rusă

104,1

81,2

22,4

21,1

-5,2

-4,2

Ucraina

37,1

88,4

7,3

7,5

-3,5

-0,9

Belarus

11,5

137,1

1,5

2,3

-1,1

0,5

Kazahstan

0,8

52,5

0,3

0,2

-0,4

-0,1

Uzbekistan

0,6

14,3

0,7

0,1

0,3

-0,6

Alte ţări

122,5

83,4

25,6

24,8

-2,9

-4,3

China

46,1

79,4

10,1

9,3

-1,1

-2,1

Turcia

35,8

99,6

6,3

7,2

-0,5

0,0

Statele Unite ale Americii

6,1

91,3

1,2

1,2

-0,2

-0,1

India

4,2

81,2

0,9

0,8

-0,2

-0,2

Japonia

3,1

34,4

1,6

0,6

0,7

-1,0

Elveţia

2,6

61,9

0,7

0,5

-0,1

-0,3

Coreea de Sud

2,3

45,4

0,9

0,5

-0,1

-0,5

Israel

1,8

119,9

0,3

0,4

-0,1

0,1

Ecuador

1,7

137,5

0,2

0,4

-0,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

1,5

84,7

0,3

0,3

-0,1

-0,0

Serbia

1,5

122,6

0,2

0,3

-0,0

-0,0

Vietnam

1,3

116,1

0,2

0,3

-0,3

0,0

Argentina

1,2

182,7

0,1

0,2

-0,1

0,1

Bangladesh

0,9

116,6

0,1

0,2

-0,0

-0,0

Islanda

0,9

de 2,3 ori

0,1

0,2

-0,0

0,1

Norvegia

0,8

104,9

0,1

0,2

-0,1

0,0

Malaysia

0,7

46,5

0,3

0,1

0,0

-0,1

Indonezia

0,7

81,2

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Brazilia

0,6

71,9

0,2

0,1

-0,2

-0,0

Thailanda

0,6

75,8

0,1

0,1

-0,2

-0,0

Hong Kong, RAS a Chinei

0,5

85,8

0,1

0,1

0,1

-0,0

Canada

0,5

103,9

0,1

0,1

-0,2

0,0

Egipt

0,5

110,6

0,1

0,1

-0,2

0,0

Pakistan

0,5

75,4

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Mexic

0,4

143,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Cote D'Ivoire

0,4

85,5

0,1

0,1

0,0

-0,0

Maroc

0,4

de 2,4 ori

0,0

0,1

-0,0

0,0

Iran

0,3

190,7

0,0

0,1

-0,0

0,0

Cambodjia

0,3

de 3,9 ori

0,0

0,1

-0,0

0,0

Chile

0,2

de 2,2 ori

0,0

0,1

-0,0

0,0

¹ În preţuri curente

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-februarie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-18,8%), România (-25,3%), China (-20,6%), Germania (-19,8%), Japonia (-65,6%), Ucraina (-11,6%), Uzbekistan (-85,7%), Coreea de Sud (-54,6%), Olanda (-24,7%), Elveţia (-38,1%), Estonia (-77,1%), Austria (-9,0%), India (-18,8%), Suedia (-40,9%), Ungaria (-3,8%), Statele Unite ale Americii (-8,7%), Bulgaria (-12,1%), Belgia (-8,0%), Danemarca (-16,4%), Kazahstan (-47,5%), Slovenia (-49,1%), Malaysia (-53,5%), care a influenţat la diminuarea pe total importuri cu 16,2%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Belarus (+37,1%), Italia (+8,7%), Lituania (de 2,9 ori), Polonia (+9,2%),  Republica Cehă (+15,3%), Portugalia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+10,5%), Spania (+11,8%), Letonia (+31,2%), Israel (+19,9%), Ecuador (+37,5%), Argentina (+82,7%) şi Islanda (de 2,3 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 2,6%.

   Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

Ianuarie-februarie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) 

 importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2015

2016

2015¹

2016¹

Import - total            

494,4

86,2

100,0

100,0

-22,0

-13,8

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

59,2

112,6

9,2

12,0

-3,8

1,2

Animale vii

1,2

113,5

0,2

0,2

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

2,7

116,2

0,4

0,6

-0,5

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

5,5

108,6

0,9

1,1

-0,4

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

5,7

112,1

0,9

1,2

-0,2

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

6,0

91,4

1,1

1,2

-0,6

-0,1

Legume şi fructe

17,5

116,4

2,6

3,5

-0,7

0,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,6

de 2,3 ori

0,3

0,7

-0,4

0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

5,7

104,7

1,0

1,2

-0,3

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,8

126,4

0,5

0,8

-0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

7,5

101,0

1,3

1,5

-0,5

0,0

Băuturi şi tutun

12,6

123,9

1,8

2,6

0,1

0,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

5,2

171,6

0,5

1,1

-0,3

0,4

Tutun brut şi prelucrat

7,4

103,7

1,3

1,5

0,4

0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

10,2

101,7

1,8

2,1

-0,3

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

2,8

de 2,8 ori

0,2

0,6

-0,1

0,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,1

9,2

0,1

0,0

0,0

-0,1

Lemn şi plută

2,2

80,0

0,5

0,4

-0,0

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,8

54,4

0,3

0,2

-0,1

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,8

76,7

0,2

0,2

0,0

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,2

174,1

0,0

0,0

-0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,2

116,0

0,5

0,7

-0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

105,1

68,1

26,9

21,2

-8,0

-8,6

Cărbune, cocs şi brichete

0,4

19,1

0,4

0,1

0,2

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

30,2

64,6

8,1

6,1

-3,3

-2,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

74,3

70,6

18,4

15,0

-3,8

-5,4

Energie electrică

0,2

149,6

0,0

0,0

-1,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

0,9

76,4

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,1

100,7

0,0

0,0

-0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

0,5

59,8

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,3

131,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

67,6

96,5

12,2

13,7

-3,0

-0,4

Produse chimice organice

1,1

49,8

0,4

0,2

0,1

-0,2

Produse chimice anorganice

1,7

145,1

0,2

0,4

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

2,1

97,1

0,4

0,4

-0,0

-0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

16,1

87,6

3,2

3,3

-2,0

-0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

15,5

92,4

2,9

3,1

-0,2

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

9,8

137,5

1,2

2,0

-0,5

0,5

Materiale plastice sub forme primare

4,9

88,8

1,0

1,0

-0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

8,2

79,1

1,8

1,6

-0,0

-0,4

Alte materiale şi produse chimice

8,2

129,3

1,1

1,7

-0,3

0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

97,5

96,9

17,5

19,7

-2,7

-0,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

5,1

115,4

0,8

1,0

0,0

0,1

Cauciuc prelucrat

7,0

117,6

1,0

1,4

-0,3

0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,3

89,8

1,0

1,1

-0,4

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

9,6

103,6

1,6

1,9

-0,4

0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

33,1

121,3

4,8

6,7

-1,2

1,0

Articole din minerale nemetalice

10,1

93,2

1,9

2,1

-0,6

-0,1

Fier şi oţel

7,2

53,3

2,3

1,4

-0,4

-1,1

Metale neferoase

7,3

67,9

1,9

1,5

0,8

-0,6

Articole prelucrate din metal

12,8

101,1

2,2

2,6

-0,2

0,0

Maşini şi echipamente pentru transport

95,5

76,2

21,8

19,3

-2,8

-5,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

1,0

65,7

0,3

0,2

-0,0

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

11,9

73,1

2,8

2,4

-0,4

-0,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,8

34,6

0,4

0,2

0,2

-0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

12,3

72,5

3,0

2,5

-0,2

-0,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

4,1

100,6

0,7

0,8

-0,5

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

6,3

40,6

2,7

1,3

-0,0

-1,6

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

32,9

81,8

7,0

6,6

-0,8

-1,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

26,1

93,8

4,8

5,3

-0,6

-0,3

Alte echipamente de transport

0,1

19,4

0,1

0,0

-0,5

-0,1

Articole manufacturate diverse

44,6

91,0

8,6

9,0

-1,5

-0,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,4

89,5

0,7

0,7

-0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

5,2

100,6

0,9

1,0

-0,5

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

0,6

102,8

0,1

0,1

-0,1

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

11,2

115,7

1,7

2,3

-0,5

0,3

Încălţăminte

2,8

99,4

0,5

0,6

-0,2

-0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

4,1

37,6

1,9

0,8

0,5

-1,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,6

58,2

0,2

0,1

0,0

-0,1

Alte articole diverse

16,7

111,1

2,6

3,4

-0,7

0,3

¹ În preţuri curente

În ianuarie-februarie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-29,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-35,4%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii  (-59,4%), maşini şi aparate electrice (-18,2%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-62,4%), fier şi oţel (-46,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-27,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-26,9%), metale neferoase (-32,1%), produse medicinale şi farmaceutice (-12,4%), materiale plastice prelucrate (-20,9%), vehicule rutiere (-6,2%), cărbune, cocs şi brichete (-80,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,6%), produse chimice organice (-50,2%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-65,4%), articole din minerale nemetalice (-6,8%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-10,2%), materiale plastice sub forme primare (-11,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-10,5%), lemn şi plută (-20,0%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-34,3%), fibre textile şi deşeurile lor (-45,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-23,3%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică (-41,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-40,2%), cauciuc brut (-90,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 18,9%.

Totodată, au sporit importurile de fire, ţesături şi articole textile (+21,3%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+37,5%), legume şi fructe (+16,4%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+71,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori),  îmbrăcăminte şi accesorii (+15,7%), seminţe şi fructe oleaginoase (de 2,8 ori), cauciuc prelucrat  (+17,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+3,6%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+4,7%), peşte, crustacee, moluşte (+12,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+8,6%), piele şi blană prelucrată (+15,4%), hrană destinată animalelor (+26,4%), carne şi preparate din carne (+16,2%), produse chimice anorganice (+45,1%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 4,3%.

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-februarie 2016 a fost de 239,2 mil. dolari SUA, cu 21,2 mil. dolari SUA (-8,2%)  mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

Balanţa comercială structurată pe principalele ţări

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie  2016  în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹

2015

2016

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-260,4

-239,2

91,8

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-31,5

-49,6

157,3

Germania

-23,1

-16,2

70,1

Ungaria

-6,9

-7,6

110,5

Austria

-8,2

-7,3

88,6

Spania

-4,3

-6,1

140,8

Polonia

-5,4

-5,1

94,8

Italia

10,5

-4,4

x

Republica Cehă

-1,0

-2,4

de 2,3 ori

Belgia

-1,9

-2,3

117,3

Lituania

1,1

-1,8

x

Olanda

0,7

-1,7

x

Portugalia

-0,5

-1,7

de 3,7 ori

Suedia

-2,3

-1,6

71,2

Danemarca

-1,6

-1,4

90,3

Slovacia

-0,6

-1,1

180,5

Finlanda

-0,9

-0,9

105,1

Slovenia

-1,5

-0,8

52,7

Irlanda

-0,7

-0,7

95,9

Letonia

0,4

-0,5

x

Bulgaria

-2,8

0,0

0,1

Estonia

-1,2

0,2

x

Franţa

2,7

0,6

20,7

Grecia

2,8

0,8

30,2

România

-7,7

6,2

x

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

19,0

6,3

33,4

Ţările CSI

-122,0

-106,2

87,0

Federaţia Rusă

-97,5

-82,5

84,6

Ucraina

-35,6

-30,4

85,4

Uzbekistan

-2,4

-0,2

7,0

Belarus

7,9

6,1

76,8

Azerbaidjan

0,4

0,2

43,9

Kazahstan

4,9

0,2

4,7

Alte ţări

-106,9

-83,4

78,1

China

-57,5

-44,9

78,2

Turcia

-24,4

-29,5

121,0

Statele Unite ale Americii

-2,2

-3,8

172,7

India

-5,1

-4,1

81,0

Japonia

-8,9

-3,1

34,7

Coreea de Sud

-5,0

-2,1

41,2

Ecuador

-1,3

-1,7

137,6

Taiwan,  provincie a Chinei

-1,7

-1,4

82,0

Israel

-1,1

-1,4

131,1

Serbia

-0,9

-1,2

131,3

Argentina

-0,6

-1,2

182,7

Vietnam

-1,0

-1,1

111,8

Bangladesh

-0,6

-0,9

148,2

Islanda

-0,4

-0,9

de 2,2 ori

Norvegia

-0,7

-0,8

113,0

Brazilia

-0,9

-0,6

71,9

Malaysia

-1,0

-0,5

50,0

Thailanda

-0,7

-0,5

64,0

Hong Kong, RAS a Chinei

-0,6

-0,5

85,8

Pakistan

-0,6

-0,5

75,4

Cote D'Ivoire

-0,4

-0,4

87,0

Mexic

-0,3

-0,4

142,5

Maroc

-0,1

-0,4

de 2,7 ori

Canada

0,2

-0,4

x

Elveţia

0,9

-0,3

x

Chile

-0,1

-0,2

de 2,2 ori

Cambodjia

0,0

-0,2

de 11,6 ori

Iran

-0,2

0,1

x

Emiratele Arabe Unite

0,0

0,1

x

Macedonia

0,2

0,3

146,8

Egipt

-0,2

0,6

x

Liban

2,7

0,6

20,7

Indonezia

0,8

0,8

109,8

Georgia

1,6

1,3

79,4

Siria

1,3

2,2

172,8

Irak

1,6

11,3

de 7,1 ori

¹ În preţuri curente

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri,
 conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2016  în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹

2015

2016

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-260,4

-239,2

91,8

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

37,4

-6,2

x

Animale vii

0,6

1,1

179,3

Carne şi preparate din carne

-2,1

-2,1

98,6

Produse lactate şi ouă de păsări

-3,6

-3,9

108,2

Peşte, crustacee, moluşte

-5,1

-5,7

112,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

19,2

3,3

17,3

Legume şi fructe

32,9

14,0

42,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,0

-0,6

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-4,3

-4,5

104,8

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

0,9

-0,6

-66,6

Produse şi preparate alimentare diverse

-7,1

-7,2

101,3

Băuturi şi tutun

13,6

8,8

64,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

18,5

14,3

77,1

Tutun brut şi prelucrat

-4,9

-5,5

111,8

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

24,7

13,0

52,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,7

0,6

93,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

26,2

16,8

64,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,0

-0,1

x

Lemn şi plută

-2,3

-1,9

83,1

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,1

0,3

de 2,8 ori

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-0,8

-0,8

102,5

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,3

-0,5

158,5

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

3,4

1,5

43,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-2,3

-2,9

125,9

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-152,8

-104,3

68,2

Cărbune, cocs şi brichete

-2,3

-0,4

19,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-45,2

-29,4

65,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-105,2

-74,3

70,6

Energie electrică

-0,1

-0,2

150,5

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

17,2

8,5

49,5

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,1

-0,1

97,9

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

17,5

8,9

50,6

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,2

-0,3

113,2

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-56,0

-53,8

96,1

Produse chimice organice

-2,0

1,5

x

Produse chimice anorganice

-1,2

-1,6

143,6

Produse tanante şi colorante

-1,8

-1,8

97,7

Produse medicinale şi farmaceutice

-13,7

-13,4

97,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-9,2

-8,8

95,8

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-7,1

-9,8

137,7

Materiale plastice sub forme primare

-4,8

-4,6

95,9

Materiale plastice prelucrate

-10,0

-7,8

78,0

Alte materiale şi produse chimice

-6,2

-7,5

120,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-82,8

-73,5

88,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-4,2

-4,9

117,5

Cauciuc prelucrat

-5,5

-4,4

79,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-4,9

-4,0

82,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-8,1

-8,6

106,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-20,3

-22,1

108,7

Articole din minerale nemetalice

-6,9

-6,2

90,2

Fier şi oţel

-13,0

-6,8

52,3

Metale neferoase

-9,9

-7,1

71,3

Articole prelucrate din metal

-10,0

-9,4

94,0

Maşini şi echipamente pentru transport

-77,3

-55,1

71,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,8

-0,8

110,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-13,9

-10,7

77,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-1,7

-0,5

27,7

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-12,0

-9,1

76,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-3,9

-4,0

100,6

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-14,9

-6,1

40,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-3,8

-0,8

20,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-25,8

-23,2

89,6

Alte echipamente de transport

-0,5

0,1

x

Articole manufacturate diverse

15,8

24,6

154,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-3,2

-2,8

88,6

Mobilă şi părţile ei

9,7

12,9

133,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,6

1,5

92,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

24,1

24,7

102,4

Încălţăminte

1,7

2,4

139,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-7,9

-0,8

10,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-0,9

-0,5

56,6

Alte articole diverse

-9,3

-12,8

137,4

¹ În preţuri curente

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2016 mărfuri şi produse în valoare de 10,9 mil. dolari SUA, cu 2,4% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiţionată de creşterea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+2,7%), cărora le-au revenit 90,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna februarie 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătoare din anul 2015 – date rectificate.
  Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

15.04.2016

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md