Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2012

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-de-comert-exterior-a-republicii-moldova-in-ianuarie-noiembrie-2012-9539_2244.html

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2012 s-au cifrat la 215,9 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,0% mai puţin comparativ cu luna noiembrie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2012 au însumat 477,9 mil. dolari SUA, cu 3,8% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,4% - comparativ cu luna noiembrie 2011.

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20121),2)


Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2012 s-au cifrat la 215,9 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,0% mai puţin comparativ cu luna noiembrie 2011.

În ianuarie-noiembrie 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 1974,4 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 1,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1255,8 mil. dolari SUA (63,6% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 16,1% faţă de ianuarie-noiembrie 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 8,7%.

Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 718,6 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 36,4% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2011 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 21,6%.               

Ianuarie-noiembrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2011

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2011

2012

2011

2012

Export – total     

1974,4

98,8

100,0

100,0

46,7

-1,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

921,8

93,8

49,2

46,7

24,7

-3,0

  ţările CSI

853,1

103,4

41,3

43,2

19,9

1,4

  alte ţări

199,5

104,4

9,5

10,1

2,1

0,4

Import – total  

4708,5

101,1

100,0

100,0

36,3

1,1

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

2113,7

103,5

43,8

44,9

15,1

1,5

  ţările CSI

1449,1

95,3

32,7

30,8

12,4

-1,5

  alte ţări

1145,7

104,8

23,5

24,3

8,8

1,1

balanţA comercialĂ – total     

-2734,1

102,9

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-1191,9

112,5

39,9

43,6

x

x

  ţările CSI

-596,0

85,6

26,2

21,8

x

x

  alte ţări

-946,2

104,9

33,9

34,6

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–27) au însumat 921,8 mil. dolari SUA (cu 6,2% mai puţin faţă de ianuarie-noiembrie 2011), deţinînd o cotă de 46,7% în total exporturi (49,2% în ianuarie-noiembrie 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 43,2% (în ianuarie-noiembrie 2011– 41,3%), ce corespunde unei valori de 853,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 3,4%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2011.

Primele 30 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari  SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie  2011

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1974,4

98,8

100,0

100,0

46,7

-1,2

       din care:

Federaţia Rusă

607,1

107,7

28,2

30,7

15,1

2,2

România

322,0

92,2

17,5

16,3

9,2

-1,4

Italia

187,9

100,4

9,4

9,5

4,1

0,0

Ucraina

109,0

79,3

6,9

5,5

4,2

-1,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

76,2

83,0

4,6

3,9

1,2

-0,8

Belarus

73,1

110,2

3,3

3,7

-0,3

0,3

Polonia

68,9

90,0

3,8

3,5

2,6

-0,4

Germania

65,3

65,4

5,0

3,3

2,5

-1,7

Turcia

50,0

76,4

3,3

2,5

0,6

-0,8

Kazahstan

46,6

116,9

2,0

2,4

0,8

0,3

Bulgaria

31,9

99,3

1,6

1,6

1,1

0,0

Ungaria

27,2

130,6

1,0

1,4

1,1

0,3

Statele Unite ale Americii

27,2

121,8

1,1

1,4

0,2

0,2

Franţa

25,4

131,1

1,0

1,3

0,3

0,3

Noua Zeelandă

22,5

de 5,9 ori

0,2

1,1

0,3

0,9

Irak

21,6

de 3,5 ori

0,3

1,1

-0,2

0,8

Georgia

17,6

145,1

0,6

0,9

0,0

0,3

Austria

16,4

136,4

0,6

0,8

0,3

0,2

Olanda

15,7

96,6

0,8

0,8

0,5

0,0

Republica Cehă

15,7

151,2

0,5

0,8

0,2

0,3

Lituania

12,4

73,2

0,8

0,6

0,5

-0,2

Grecia

11,3

53,3

1,1

0,6

0,6

-0,5

Spania

10,4

de 9,2 ori

0,1

0,5

0,0

0,5

Belgia

8,6

100,9

0,4

0,4

0,1

0,0

Afganistan

8,2

151,3

0,3

0,4

0,4

0,1

Uzbekistan

7,0

138,7

0,3

0,4

0,0

0,1

China

6,8

187,9

0,2

0,3

0,1

0,2

Portugalia

5,6

164,1

0,2

0,3

0,3

0,1

Slovacia

5,2

92,5

0,3

0,3

0,1

0,0

Azerbaidjan

5,0

99,0

0,3

0,3

-0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2012, comparativ cu perioada similară  din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+7,7%), Noua Zeelandă (de 5,9 ori), Irak (de 3,5 ori), Spania (de 9,2 ori), Belarus (+10,2%), Kazahstan (+16,9%), Ungaria (+30,6%), Franţa (+31,1%), Georgia (+45,1%), Republica Cehă (+51,2%), Statele Unite ale Americii (+21,8%), Austria (+36,4%), China (+87,9%), Afganistan (+51,3%), Uzbekistan (+38,7%) şi Portugalia (+64,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 7,1%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Germania (-34,6%), Ucraina (-20,7%), România (-7,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-17,0%), Turcia (-23,6%), Grecia (-46,7%), Polonia  (-10,0%) şi Lituania (-26,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 7,2%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:    

Ianuarie-noiembrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari  SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2011

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2011

2012

2011

2012

Export - total

1974,4

98,8

100,0

100,0

46,7

-1,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

389,7

100,0

19,5

19,7

4,1

0,0

Animale vii

7,4

94,3

0,4

0,4

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

20,2

104,5

1,0

1,0

0,7

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

9,2

90,3

0,5

0,5

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

45,7

56,5

4,0

2,3

0,7

-1,8

Legume şi fructe

253,6

105,8

12,0

12,8

3,4

0,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

28,0

de 2,4 ori

0,6

1,4

-1,2

0,8

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,4

124,0

0,1

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

19,2

128,6

0,8

1,0

0,2

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

2,9

112,8

0,1

0,1

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

224,2

121,7

9,2

11,4

0,0

2,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

193,4

122,9

7,9

9,8

-0,1

1,8

Tutun brut şi prelucrat

30,8

115,0

1,3

1,6

0,1

0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

154,7

59,0

13,1

7,8

10,3

-5,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,8

91,9

0,3

0,2

0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

91,0

55,7

8,2

4,6

6,7

-3,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,0

104,0

0,3

0,3

0,3

0,0

Lemn şi plută

1,0

94,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,5

85,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,4

41,0

0,2

0,1

0,2

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

16,4

132,7

0,6

0,8

0,3

0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

29,2

44,0

3,3

1,5

2,7

-1,9

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

3,4

119,6

0,1

0,2

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

13,1

55,7

1,2

0,7

1,2

-0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

8,3

36,3

1,2

0,4

1,3

-0,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

4,8

de 8,9 ori

0,0

0,3

-0,1

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

80,3

121,8

3,3

4,1

1,9

0,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

80,2

121,8

3,3

4,1

1,9

0,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

143,1

127,2

5,6

7,2

2,8

1,5

Produse chimice organice

1,2

49,4

0,1

0,1

0,1

-0,1

Produse tanante sau colorante

1,8

114,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

85,1

121,7

3,5

4,3

0,9

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

43,1

165,7

1,3

2,2

1,3

0,9

Materiale plastice sub forme primare

4,4

79,7

0,3

0,2

0,3

-0,1

Materiale plastice prelucrate

6,2

104,9

0,3

0,3

0,2

0,0

Alte materiale şi produse chimice

1,1

113,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

203,0

104,5

9,7

10,3

6,4

0,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,9

102,8

0,2

0,2

0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

17,7

102,9

0,9

0,9

0,8

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

10,6

127,8

0,4

0,5

0,3

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

12,9

77,8

0,8

0,7

0,7

-0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

85,2

123,9

3,4

4,3

2,5

0,8

Articole din minerale nemetalice

36,4

85,0

2,1

1,8

0,8

-0,3

Fier şi oţel

8,8

102,5

0,4

0,5

0,4

0,0

Metale neferoase

2,1

168,5

0,1

0,1

0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

26,4

94,6

1,4

1,3

0,7

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

314,7

103,3

15,3

15,9

9,7

0,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

8,4

74,2

0,6

0,4

0,4

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

19,1

72,0

1,3

1,0

0,6

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,7

65,9

0,3

0,2

0,2

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

42,4

76,4

2,8

2,2

2,1

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

1,0

137,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

4,4

48,7

0,5

0,2

0,3

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

176,5

116,2

7,6

8,9

4,1

1,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

42,3

118,5

1,8

2,1

1,7

0,3

Alte echipamente de transport

16,9

de 2,0 ori

0,4

0,9

0,3

0,4

Articole manufacturate diverse

449,7

98,3

22,9

22,8

10,0

-0,4

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

8,1

107,8

0,4

0,4

0,4

0,0

Mobilă şi părţile ei

85,3

114,4

3,7

4,3

3,1

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

16,6

94,0

0,9

0,9

0,3

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

233,5

91,7

12,7

11,9

3,2

-1,0

Încălţăminte

38,0

82,5

2,3

1,9

1,4

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

28,0

148,7

1,0

1,4

0,6

0,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,5

90,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

39,7

105,3

1,9

2,0

1,0

0,1

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 22,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,9% din total secţiune şi 11,9% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (19,0% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), încălţăminte (8,4% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,2% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,7% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 19,7% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (65,1% din total secţiune şi 12,8% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (11,7% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,2% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), carne şi preparate din carne (5,2% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (4,9% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,4% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (1,9% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 15,9% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (56,1% din total secţiune şi 8,9% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,5% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), vehicule rutiere (13,4% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (6,1% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,7% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,4% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 11,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (86,3% din total secţiune şi 9,8% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (13,7% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 10,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (42,0% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (17,9% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), articole prelucrate din metal (13,0% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), cauciuc prelucrat (8,7% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,4% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,2% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), fier şi oţel (4,4% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul şase deţinînd o cotă de 7,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (58,8% din total secţiune şi 4,6% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (18,9% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (10,6% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), cauciuc brut (3,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (3,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,2% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (59,4% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (30,1% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (4,4% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (84,5%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 4,1% în total exporturi.

În ianuarie-noiembrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (+22,9%), maşini şi aparate electrice (+16,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+65,7%), fire, ţesături şi articole textile (+23,9%), produse medicinale şi farmaceutice (+21,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,4 ori), legume şi fructe (+5,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+21,8%), mobilă şi părţile ei (+14,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+48,7%), vehicule rutiere (+18,5%), tutun brut şi prelucrat (+15,0%), hrană destinată animalelor (+28,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+32,7%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 8,9 ori), carne şi preparate din carne (+4,5%), cauciuc prelucrat (+2,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+27,8%), metale neferoase (+68,5%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 10,2%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-44,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-56,0%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-43,5%), îmbrăcăminte şi accesorii  (-8,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-63,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-23,6%), încălţăminte (-17,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-28,0%), articole din minerale nemetalice (-15,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-22,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-51,3%), articole prelucrate din metal (-5,4%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-6,0%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-25,8%), materiale plastice sub forme primare (-20,3%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-34,1%), produse chimice organice (-50,6%), fibre textile şi deşeurile lor  (-59,0%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,8%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna noiembrie 2012 au însumat 477,9 mil. dolari SUA, cu 3,8% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,4% - comparativ cu luna noiembrie 2011.

În ianuarie-noiembrie 2012 importurile au totalizat 4708,5 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 1,1%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 2113,7 mil. dolari SUA (cu 3,5% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2011), deţinînd o pondere de 44,9% în total importuri (43,8% în  ianuarie-noiembrie 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1449,1 mil. dolari SUA  (cu 4,7% mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2011), care echivalează cu o cotă de 30,8% în total importuri (32,7% în ianuarie-noiembrie 2011).

Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,4% din volumul total, au fost:

Ianuarie-noiembrie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2011

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2011

2012

2011

2012

Import - total

4708,5

101,1

100,0

100,0

36,3

1,1

       din care:

Federaţia Rusă

704,6

97,7

15,5

15,0

6,6

-0,4

România

572,8

110,1

11,2

12,2

5,3

1,1

Ucraina

545,6

94,2

12,4

11,6

3,0

-0,7

China

370,0

103,5

7,7

7,9

2,2

0,3

Turcia

352,4

107,6

7,0

7,5

4,3

0,5

Germania

349,7

96,9

7,7

7,4

2,8

-0,2

Italia

297,0

94,0

6,8

6,3

2,1

-0,4

Belarus

162,6

95,2

3,7

3,5

1,9

-0,2

Polonia

137,9

114,5

2,6

2,9

0,7

0,4

Austria

109,0

139,2

1,7

2,3

0,7

0,7

Franţa

95,7

124,4

1,7

2,0

0,4

0,4

Ungaria

81,7

88,9

2,0

1,7

1,0

-0,2

Statele Unite ale Americii

72,1

98,3

1,6

1,5

0,5

0,0

Bulgaria

71,5

120,8

1,3

1,5

0,4

0,3

Republica Cehă

59,7

111,6

1,1

1,3

0,5

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

53,8

92,3

1,3

1,1

0,3

-0,1

Grecia

45,8

71,0

1,4

1,0

-0,6

-0,4

Olanda

44,0

101,8

0,9

0,9

0,2

0,0

Israel

41,4

de 2,4 ori

0,4

0,9

0,2

0,5

Spania

37,5

105,8

0,8

0,8

0,3

0,0

Belgia

32,8

94,9

0,7

0,7

0,2

0,0

Elveţia

32,5

101,8

0,7

0,7

0,3

0,0

Coreea de Sud

30,2

98,1

0,7

0,6

0,3

0,0

India

27,9

81,5

0,7

0,6

0,3

-0,1

Japonia

27,8

72,8

0,8

0,6

0,2

-0,2

Kazahstan

23,4

84,6

0,6

0,5

0,4

-0,1

Slovacia

21,2

112,8

0,4

0,5

0,1

0,1

Suedia

21,0

89,5

0,5

0,4

0,1

-0,1

Brazilia

18,0

128,4

0,3

0,4

-1,0

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

15,9

96,8

0,4

0,3

0,2

0,0

Vietnam

15,6

96,4

0,3

0,3

0,1

0,0

Lituania

15,6

87,0

0,4

0,3

0,1

0,0

Slovenia

14,8

79,9

0,4

0,3

0,2

-0,1

Danemarca

13,0

132,1

0,2

0,3

0,0

0,1

Finlanda

12,6

86,2

0,3

0,3

0,1

0,0

Serbia

12,0

131,7

0,2

0,3

0,1

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2012, comparativ cu perioada similară din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din România (+10,1%), Austria (+39,2%), Turcia (+7,6%), Israel (de 2,4 ori), Polonia (+14,5%), Franţa (+24,4%), China (+3,5%), Bulgaria (+20,8%), Republica Cehă (+11,6%), Slovacia (+12,8%), Brazilia (+28,4%), Danemarca (+32,1%) şi Serbia (+31,7%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 4,7%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Ucraina (-5,8%), Federaţia Rusă (-2,3%), Italia  (-6,0%), Grecia (-29,0%), Germania (-3,1%), Belarus (-4,8%), Ungaria (-11,1%), Japonia (-27,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-7,7%), India (-18,5%), Kazahstan (-15,4%), Suedia (-10,5%) şi Slovenia (-20,1%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,2%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă  de ianuarie-noiembrie 2011

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2011

2012

2011

2012

Import - total            

4708,5

101,1

100,0

100,0

36,3

1,1

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

481,8

108,3

9,6

10,2

2,5

0,8

Animale vii

7,3

134,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

40,2

131,7

0,7

0,8

0,1

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

35,9

121,7

0,6

0,8

0,2

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

45,1

109,5

0,9

1,0

0,1

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

77,4

111,4

1,5

1,6

0,6

0,2

Legume şi fructe

111,6

95,6

2,5

2,4

0,6

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

27,9

139,8

0,4

0,6

0,2

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

49,6

100,4

1,1

1,1

0,3

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

19,3

110,9

0,4

0,4

0,0

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

67,5

103,4

1,4

1,4

0,4

0,1

Băuturi şi tutun

129,5

107,5

2,6

2,8

0,0

0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

58,3

136,3

0,9

1,3

0,1

0,3

Tutun brut şi prelucrat

71,2

91,7

1,7

1,5

-0,1

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

98,9

97,9

2,2

2,1

0,7

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

14,3

119,2

0,3

0,3

-0,2

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,7

91,2

0,2

0,2

0,2

0,0

Lemn şi plută

24,6

99,0

0,5

0,5

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

14,5

93,3

0,3

0,3

0,2

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

15,1

145,8

0,2

0,3

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,8

15,3

0,3

0,0

0,2

-0,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

21,7

115,7

0,4

0,5

0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1066,0

103,4

22,1

22,6

10,0

0,8

Cărbune, cocs şi brichete

23,2

85,9

0,5

0,5

0,3

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

575,2

99,8

12,4

12,2

5,5

0,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

414,9

106,2

8,4

8,8

3,2

0,5

Energie electrică

52,7

143,6

0,8

1,1

1,0

0,4

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

14,9

158,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,7

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

10,9

185,4

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

2,3

94,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

647,3

106,8

13,0

13,7

4,1

0,9

Produse chimice organice

14,3

97,4

0,3

0,3

0,2

0,0

Produse chimice anorganice

10,9

73,7

0,3

0,2

0,1

-0,1

Produse tanante şi colorante

31,2

107,6

0,6

0,7

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

201,0

106,7

4,1

4,3

0,8

0,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

128,0

123,8

2,2

2,7

0,7

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

37,7

94,9

0,9

0,8

0,7

0,0

Materiale plastice sub forme primare

54,1

98,2

1,2

1,1

0,4

0,0

Materiale plastice prelucrate

86,2

107,5

1,7

1,8

0,3

0,1

Alte materiale şi produse chimice

83,9

103,7

1,7

1,8

0,7

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

869,2

97,5

19,2

18,5

6,7

-0,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

21,3

80,8

0,6

0,4

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

69,0

97,0

1,5

1,5

0,7

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

61,4

109,8

1,2

1,3

0,4

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

88,9

90,3

2,1

1,9

0,7

-0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

258,4

101,4

5,5

5,5

2,2

0,1

Articole din minerale nemetalice

116,1

99,5

2,5

2,5

0,7

0,0

Fier şi oţel

111,0

92,1

2,6

2,4

0,9

-0,2

Metale neferoase

20,3

93,3

0,5

0,4

0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

122,8

97,3

2,7

2,6

0,8

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

973,8

94,0

22,2

20,7

9,4

-1,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

18,0

79,1

0,5

0,4

0,3

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

130,0

83,0

3,4

2,8

2,0

-0,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

7,0

79,1

0,2

0,1

0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

144,3

96,4

3,2

3,1

1,5

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

36,6

124,6

0,6

0,8

0,1

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

97,4

85,5

2,4

2,1

0,5

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

288,3

98,1

6,3

6,1

3,1

-0,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

223,3

88,0

5,5

4,7

2,8

-0,7

Alte echipamente de transport

28,9

de 4,1 ori

0,1

0,6

-1,0

0,5

Articole manufacturate diverse

427,0

102,7

8,9

9,1

2,9

0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

40,3

113,6

0,7

0,9

0,1

0,1

Mobilă şi părţile ei

65,4

108,7

1,3

1,4

0,4

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,2

104,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

87,6

105,6

1,8

1,9

0,4

0,1

Încălţăminte

29,6

95,6

0,7

0,6

0,4

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

44,8

107,9

0,9

1,0

0,3

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

7,0

95,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

148,1

96,7

3,3

3,1

1,3

-0,1

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere reprezintă 54,0% din total secţiune şi 12,2% din total importuri, gazul şi produsele industriale obţinute din gaz – 38,9% din total secţiune şi 8,8% din total importuri, energia electrică – 4,9% din total secţiune şi 1,1% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele – 2,2% din total secţiune şi 0,5% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,7% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (29,6% din total secţiune şi 6,1% din total importuri), vehiculele rutiere (22,9% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (14,8% din total secţiune şi 3,1% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,4% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,0% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (3,8% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,9% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 18,5% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,7% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,4% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), fierul şi oţelul (12,8% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,2% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,9% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (7,1% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,5% din total secţiune şi 0,4% din total importuri), metalele neferoase (2,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,7% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (31,1% din total secţiune şi 4,3% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (19,8% din total secţiune şi 2,7% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (13,3% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (8,4% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (5,8% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,8% din total secţiune şi 0,7% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (23,2% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (16,1% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,3% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (9,4% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (8,4% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,5% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (5,8% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), hrana destinată animalelor (4,0% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-noiembrie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+6,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+23,8%), energie electrică (+43,6%), produse medicinale şi farmaceutice (+6,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+36,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+11,4%), carne şi preparate din carne (+31,7%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+24,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+39,8%), fire, ţesături, articole textile (+1,4%), îmbrăcăminte şi accesorii (+5,6%), materiale plastice prelucrate (+7,5%), mobilă şi părţile ei (+8,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+9,8%), peşte, crustacee, moluşte (+9,5%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+13,6%), produse lactate şi ouă de păsări (+21,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+45,8%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+85,4%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,8%.

Totodată, au scăzut importurile de vehicule rutiere (-12,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-17,0%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-14,5%), fier şi oţel (-7,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-9,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-84,7%), maşini şi aparate electrice (-1,9%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-3,6%), articole prelucrate din metal (-2,7%), legume şi fructe (-4,4%), tutun brut şi prelucrat (-8,3%), cauciuc prelucrat (-3,0%), cărbune, cocs şi brichete (-14,1%), piele şi blană prelucrate (-19,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-20,9%), produse chimice anorganice (-26,3%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,3%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 2734,1 mil. dolari SUA, cu 76,6 mil. dolari SUA (+2,9%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1191,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2011 – 1059,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 596,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2011 – 696,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2012

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2657,5

-2734,1

102,9

  din care:

Ucraina

-441,8

-436,6

98,8

China

-353,9

-363,2

102,6

Turcia

-262,0

-302,4

115,4

Germania

-261,0

-284,4

109,0

România

-171,3

-250,8

146,4

Italia

-128,9

-109,1

84,6

Federaţia Rusă

-157,2

-97,5

62,1

Austria

-66,4

-92,6

139,7

Belarus

-104,5

-89,5

85,7

Franţa

-57,6

-70,3

122,1

Polonia

-43,9

-69,0

157,1

Ungaria

-71,2

-54,5

76,6

Statele Unite ale Americii

-51,0

-44,9

88,1

Republica Cehă

-43,1

-44,0

102,1

Bulgaria

-27,1

-39,6

146,4

Israel

-15,8

-39,5

de 2,5 ori

Grecia

-43,3

-34,5

79,6

Coreea de Sud

-30,7

-30,2

98,4

Olanda

-26,9

-28,3

104,9

Elveţia

-24,6

-27,6

112,8

Spania

-34,3

-27,1

78,9

Japonia

-37,3

-26,8

71,8

India

-29,7

-24,2

81,9

Belgia

-26,1

-24,2

92,9

Suedia

-23,0

-19,0

82,6

Brazilia

-13,8

-17,9

129,6

Slovacia

-13,1

-16,0

121,5

Taiwan, provincie a Chinei

-16,3

-15,5

95,9

Vietnam

-16,0

-15,2

95,4

Slovenia

-17,9

-14,1

78,7

Danemarca

-9,4

-12,1

128,2

Finlanda

-13,6

-11,6

85,1

Serbia

-6,0

-8,7

144,9

Lituania

-0,9

-3,2

de 3,3 ori

Portugalia

-4,4

-1,4

31,5

Uzbekistan

-5,5

-0,7

12,3

Azerbaidjan

2,5

4,5

185,1

Afganistan

5,4

8,2

151,3

Georgia

10,8

15,7

144,0

Noua Zeelandă

2,0

18,9

de 9,1 ori

Irak

6,2

21,6

de 3,5 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

33,5

22,4

66,8

Kazahstan

12,1

23,2

190,6

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie 2012

în % faţă de ianuarie-noiembrie 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2657,5

-2734,1

102,9

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-55,1

-92,1

167,1

Animale vii

2,5

0,1

6,4

Carne şi preparate din carne

-11,2

-20,0

178,6

Produse lactate şi ouă de păsări

-19,3

-26,7

138,3

Peşte, crustacee, moluşte

-41,2

-45,0

109,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

11,3

-31,7

x

Legume şi fructe

122,9

142,0

115,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-8,2

0,1

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-46,7

-46,2

99,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-2,5

-0,1

3,6

Produse şi preparate alimentare diverse

-62,7

-64,6

103,0

Băuturi şi tutun

63,7

94,7

148,6

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

114,6

135,1

117,9

Tutun brut şi prelucrat

-50,9

-40,4

79,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

161,2

55,8

34,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,1

4,7

93,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

151,4

76,7

50,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-1,6

-0,7

44,6

Lemn şi plută

-23,9

-23,6

99,2

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,6

1,4

84,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-12,0

-13,1

108,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,0

1,3

66,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

54,5

27,4

50,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-15,9

-18,3

115,0

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-1007,2

-1052,9

104,5

Cărbune, cocs şi brichete

-27,0

-23,2

85,9

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-553,6

-566,9

102,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-389,9

-410,1

105,2

Energie electrică

-36,7

-52,7

143,6

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

56,6

65,4

115,6

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,0

-1,7

165,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

60,0

69,3

115,5

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-2,4

-2,2

93,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-493,6

-504,2

102,1

Produse chimice organice

-12,3

-13,1

107,1

Produse chimice anorganice

-14,7

-10,7

73,2

Produse tanante şi colorante

-27,4

-29,4

107,2

Produse medicinale şi farmaceutice

-118,5

-115,9

97,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-77,4

-84,9

109,7

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-39,7

-37,7

94,9

Materiale plastice sub forme primare

-49,6

-49,7

100,2

Materiale plastice prelucrate

-74,2

-80,0

107,7

Alte materiale şi produse chimice

-79,8

-82,8

103,6

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-697,6

-666,2

95,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-23,5

-18,4

78,1

Cauciuc prelucrat

-53,9

-51,3

95,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-47,7

-50,8

106,6

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-81,9

-76,0

92,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-186,1

-173,2

93,1

Articole din minerale nemetalice

-73,8

-79,7

107,9

Fier şi oţel

-111,9

-102,2

91,3

Metale neferoase

-20,5

-18,2

88,8

Articole prelucrate din metal

-98,3

-96,4

98,1

Maşini şi echipamente pentru transport

-731,3

-659,1

90,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-11,5

-9,6

83,9

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-130,1

-110,9

85,3

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-3,2

-3,3

102,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-94,1

-101,9

108,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-28,7

-35,6

124,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-104,9

-93,0

88,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-142,0

-111,8

78,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-218,1

-181,0

83,0

Alte echipamente de transport

1,3

-12,0

x

Articole manufacturate diverse

41,7

22,7

54,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-27,9

-32,2

115,2

Mobilă şi părţile ei

14,4

19,9

138,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

13,6

12,4

90,8

Îmbrăcăminte şi accesorii

171,6

145,9

85,1

Încălţăminte

15,0

8,4

55,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-22,7

-16,8

74,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-6,8

-6,5

95,8

Alte articole diverse

-115,5

-108,4

93,8

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2012 a fost de 41,9% faţă de 42,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2011.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2012 mărfuri şi produse în valoare de 138,7 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+0,2%) cărora le-au revenit 91,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna noiembrie 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

14.01.2013

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md