Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013

https://statistica.gov.md/ro/activitatea-industriei-republicii-moldova-in-ianuarie-iulie-2013-9503_2343.html

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2012 a constituit 106,3%. În luna iulie 2013 faţă de iulie 2012 acest indice a marcat 108,5%.

Activitatea industriei Republicii Moldovaîn ianuarie-iulie 20131

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2012 a constituit 106,3%2. În luna iulie 2013 faţă de iulie 2012 acest indice a marcat 108,5%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-iulie 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 18,2% şi 7,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,4% şi 6,4%.

În ianuarie-iulie 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,5% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,7%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 35,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 34,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,5%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 11,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea vinului – cu 10,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 7,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 6,7% (motivîn creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 6,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 89,7% (generînd descreşterea indicelui general cu 2,3%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 10,3% (generînd descreşterea minoră a indicelui general doar cu 0,1%).

În ianuarie-iulie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 45,7%; industria metalurgică – cu 36,7%; industria chimică – cu 36,0%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 31,0%; producţia de mobilier – cu 4,0%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-iulie 2012 la activităţile: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 28,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,8%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 17,4% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea produselor de tutun – cu 16,0% (cauzînd reducerea – cu 0,2%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 14,6% (cauzînd reducerea – cu 0,4%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 6,2% (cauzînd reducerea – cu 0,5%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 5,7% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 5,3% (cauzînd reducerea – cu 0,2%); fabricarea produselor textile – cu 1,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%).

În ianuarie-iulie 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 3,4% faţă de ianuarie-iulie 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 5,4%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,6%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-iulie 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

iulie 2013 faţă de iulie 2012

ianuarie-iulie 2013 faţă de ianuarie-iulie 2012

Industria – total

108,5

106,3

100,0

+6,3

Industria extractivă

134,1

118,2

2,3

+0,4

Industria prelucrătoare

108,1

107,6

84,1

+6,4

Industria alimentară şi a băuturilor

115,6

102,5

29,5

+0,7

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

106,6

106,7

3,0

+0,2

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

121,0

107,1

3,4

+0,0

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

120,1

111,4

3,4

+0,4

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

115,1

10,3

2,0

-2,3

fabricarea produselor lactate

112,1

107,0

3,1

+0,3

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

156,5

135,3

0,6

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

104,3

108,8

8,5

+0,5

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

106,9

106,7

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

57,5

110,2

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

110,5

109,6

7,4

+0,7

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

254,3

134,2

1,2

+0,5

fabricarea vinului

104,1

110,1

4,0

+0,3

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

64,7

89,7

0,8

-0,1

Fabricarea produselor de tutun

74,1

84,0

1,8

-0,2

Fabricarea produselor textile

98,0

99,0

4,8

-0,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

101,8

93,8

7,6

-0,5

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

137,6

94,7

2,2

-0,2

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

80,1

80,7

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

110,5

98,7

0,7

-0,0

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

94,7

82,6

2,2

-0,3

Industria chimică

71,8

136,0

2,1

+0,8

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

82,6

97,7

2,9

-0,1

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

83,7

131,0

7,6

+2,2

Industria metalurgică

159,9

136,7

1,1

+0,3

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

102,4

94,3

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

54,0

85,4

2,9

-0,4

Producţia de maşini şi aparate electrice

152,3

145,7

8,6

+5,5

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

133,8

84,1

0,1

-0,0

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

198,2

72,0

2,3

-0,8

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

98,1

100,6

2,5

+0,0

producţia de mobilier

103,7

104,0

2,2

+0,1

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

98,4

96,6

13,6

-0,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

98,3

97,4

10,1

-0,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

102,8

94,6

3,5

-0,2

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

18.09.2013

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md