Anuarul Statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova în anii 2001-2010", plasat pe pagina web

https://statistica.gov.md/ro/anuarul-statistic-comertul-exterior-al-republicii-moldova-in-anii-2001-2010-12_312.html

Publicaţia conţine serii de date statistice de sinteză pe anii 2001-2010, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansamblu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri conform Nomenclatorului mărfurilor, Clasificatorului Standard de Comerţ Internaţional şi Marilor Categorii Economice, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre disponibilitatea versiunii electronice a Anuarului statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova în anii 2001-2010".

Publicaţia conţine serii de date statistice de sinteză pe anii 2001-2010, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansamblu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri conform Nomenclatorului mărfurilor, Clasificatorului Standard de Comerţ Internaţional şi Marilor Categorii Economice, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Publicaţii / Comerţul exterior al Republicii Moldova

27.01.2012

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate