Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

https://statistica.gov.md/ro/anunt-cu-privire-la-admiterea-la-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-12_888.html

Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea probei scrise pentru funcția de specialist Direcția financiar-economică și evidență contabilă și de specialist superior în Direcția statistica comerțului exterior și a serviciilor de piață.

Anunț
cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea probei scrise pentru funcția de specialist Direcția financiar-economică și evidență contabilă și de specialist superior în Direcția statistica comerțului exterior și a serviciilor de piață pe data de 30 martie 2017, ora 10:00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble 106, sala 412, telefoane de contact: 022  40 30 80 sau 022  73 16 17.

Comisia de concurs a Biroului Naţional de Statistică.

23.03.2017

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate