Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statisticăa mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică

https://statistica.gov.md/ro/anunt-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-12_857.html

Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Secţiei sinteză, diseminare a informației, Direcției statistica muncii, Direcției rapoarte statistice și financiare sectorul Botanica, Direcției rapoarte statistice și financiare sectorul Buiucani etc.

A N U N Ţ     
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea 
funcţiilor publice vacante
 în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică 
a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante

Secţia sinteză, diseminare a informației

- Șef secție (perioadă determinată) -

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor vizând statistica socială şi demografiei, turismului, agriculturii şi ecologiei; coordonarea şi asigurarea analizei statistice pe ramuri şi diseminării informaţiei analitice şi statistice.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, verificarea rapoartelor statistice vizând demografia şi statistica socială, turismului, agriculturii şi ecologiei.
 • Coordonarea activităţilor de elaborare a notelor informative şi rapoartelor analitice, pregătirea datelor către diverse publicaţii statistice lunare, trimestriale, anuale;
 • Coordonarea activităţilor de diseminare a informaţiei statistice utilizatorilor conform Programului lucrărilor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice, sistemul de indicatori vizând statistica socială;
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de aplicarea sancţiunilor conform Codului Contravenţional.
 • Coordonarea activităţilor ce ţin de revizuirea formularelor, anchetelor statistice şi termenelor de prezentare a acestora.

Direcția statistica muncii

Secţia statistica salariilor

- Specialist (perioadă determinată) -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici vizând munca.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu forma de proprietate mixtă şi capital străin din sectorul Ciocana a mun. Chişinău;
 • Asigurarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice vizând statistica salarizării în mun. Chişinău;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica salariilor;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice conform clasificatoarelor;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice si respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Botanica

Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Botanica

- Specialist principal (perioadă determinată) -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţi economici cu adresa juridică în sectorul Botanica a mun. Chişinău;
 • Asigurarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice şi elaborare a tabelelor generalizatoare vizând statistica comerţului, serviciilor, transportului, consumurile şi cheltuielile, dările de seamă contabile (sectorul Botanica);
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor(anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie;
 • Participarea la testarea metodologiilor noi vizând rapoartele statistice şi financiare.

Secţia generalizare a rapoartelor statistice şi financiare sectorul Botanica

- șef secție -

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea şi asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea lucrărilor de colectare şi prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Botanica a mun. Chişinău;
 • Coordonarea activităţilor de generalizare a rapoartelor statistice şi elaborare a tabelelor generalizatoare (sectorul Botanica);
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Coordonarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie;
 • Asigurarea evaluării performanţelor specialiştilor secţiei;
 • Coordonarea activităţilor de testare a metodologiilor noi vizând rapoartele statistice şi financiare.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Buiucani

Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Buiucani

- specialist superior -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Buiucani a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenilor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice, vizând statistica comerţului şi serviciilor cu plată pe sectorul Buiucani;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dărilor de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor.
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

- specialist -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea lucrărilor de colectare şi prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţi economici cu adresa juridică în sectorul Buiucani a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Centru

Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Centru

- specialist principal (pe perioadă determinată) -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Centru a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice vizând consumurile şi cheltuielile, dările de seamă contabile (sectorul Centru);
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dărilor de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.
 • Participarea la testarea metodologiilor noi vizând rapoartele statistice şi financiare.

- specialist superior (pe perioada determinată) -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea lucrărilor de colectare şi prelucrare a rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Centru a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice si respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Secţia generalizare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Centru

- specialist principal -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:
 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Centru a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei şi respectării termenelor vizând statistica investițiilor și construcțiilor pe sectorul Centru.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dărilor de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor.
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.
 • Participarea la testarea metodologiilor noi vizând rapoartele statistice şi financiare.

Direcția rapoarte statistice și financiare sectorul Râșcani

Secţia colectare, prelucrare a rapoartelor statistice și financiare sectorul Râșcani

- specialist -

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţilor de producere a indicatorilor statistici şi financiari.

Sarcinile de bază:

 • Colectarea şi prelucrarea rapoartelor statistice şi financiare de la agenţii economici cu adresa juridică în sectorul Râşcani a mun. Chişinău;
 • Efectuarea controlului asupra calităţii informaţiei statistice si respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor statistice;
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice vizând statistica financiară şi dările de seamă contabile;
 • Asigurarea codificării rapoartelor statistice şi financiare conform clasificatoarelor;
 • Revizuirea formularelor, anchetelor statistice colectate şi prelucrate în secţie.

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit limita vârstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii:superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Experienţă profesională – vechimea în muncă în domeniul economic:
3 ani – pentru funcția de șef secție;
1 anpentru funcţia de specialist principal;
6 luni pentru funcţia de specialist superior;
nu necesită vechime  pentru funcţia de specialist;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii,contabilităţii;
 • Abilităţi:analiză şi sinteză, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie şi spirit de iniţiativă.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri  orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • activitate de birou.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă:

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului. Data limită de prezentare - 30 ianuarie 2017, ora 17:00

Locul desfăşurării concursului:

 •  Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, șos. Hîncești nr. 53,  birourile nr. 204, 221.
 • Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
  • Frimu Elena, şef serviciul resurse umane, tel. de contact: 022 73 18 38.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;
 3. Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 10.12.2014 "Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015";
 5. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 8. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu  privire la conflictul de interese.
 9. Legea nr. 155 din 21.07.2011  privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 "Privind salarizarea funcţionarilor publici". 
 11. Legea  Codul contravenţional al Republicii Moldova,  nr. 218-XVI  din  24.10.2008  (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009)
 12. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 13. Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.49-56
 14. Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu anexe.
10.01.2017

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate