Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor vacante

https://statistica.gov.md/ro/anunt-cu-privire-la-ocuparea-functiilor-vacante-12_332.html

Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă funcţiile vacante în cadrul Direcţia Generale Tehnologii Informaţionale pe lângă BNS.

Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă funcţiile vacante în cadrul Direcţia Generale Tehnologii Informaţionale pe lângă BNS.

Direcţia Generală Tehnologii Informaţionale (DGTI) este o subdiviziune a BNS abilitată să efectueze lucrul privind informatizarea şi utilizarea tehnicii de calcul în statistică. Direcţia elaborează şi îmbunătăţeşte proiectele strategiilor şi programelor de informatizare a statisticii în Republica Moldova. În scopul integrării BNS în sistemul informaţional internaţional şi în corespundere cu Strategia de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, asigură conexiunea electronică cu alte ministere, departamente, organizaţii internaţionale.   

Funcţii vacante:

 • inginer - programator (2 unităţi)

Cerinţe:

 • Cunoaşterea principiilor de bază a programării (nu este obligatoriu de a poseda cunoştinţe foarte aprofundate);
 • Cunoaşterea Visual Studio 2005/2008 şi SQL

Sînt binevenite:

 • Cunoaşterea Delphi 6, MS Access;
 • Capacităţi de proiectare a sistemelor informaţionale;
 • Capacităţi de proiectare a bazelor de date;
 • Cunoaşterea bazelor statistice (ceea ce va facilita proiectarea sistemelor);
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, comunicare, lucrul în echipă, flexibilitate.

Condiţii de lucru:

 • Orarul de lucru: luni-vineri de la 8:00 pînă la 17:00 (întrerupere de la 12:00 la 13:00);
 • Pachetul social întreg;
 • Posibilitatea acumulării abilităţilor de programare;
 • Posibilitatea acumulării abilităţilor de lucru cu SGBD Oracle.

Contacte:

 • CV-ul se va expedia prin poştă sau e-mail:
  Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova “Secţia proiectare şi programare a aplicaţiilor informaţionale complexe”
  Şef secţie: Socolov Alexandru, tel: 40-30-20 
  or. Chişinău, str. Grenoble 106, Et. 4, bir. 409
  e-mail: alexandr.socolov@statistica.md
29.04.2011

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate