Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică,structurii şi efectivului limită ale aparatului central’’

https://statistica.gov.md/ro/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-hotarire-a-12_318.html

Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 04 aprilie 2011, consultarea publică a proiectului de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii şi efectivului limită ale aparatului central".

Anunţprivind organizarea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii şi efectivului limită ale aparatului central’’

Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 04 aprilie 2011, consultarea publică a proiectului de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică,structurii şi efectivului limită ale aparatului central’’. Scopul proiectului este eficientizarea activităţii Biroului Naţional de Statistică.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este integrarea întregului ciclu tehnologic de producere a informaţiei statistice (elaborare a metodologiilor statistice, sistemului de indicatori, instrumentarului statistic, de colectare validare, prelucrare, stocare şi diseminare a informaţiei statistice) conform practicilor internaţionale avansate, în special ale Uniunii Europene.

Prevederile de bază ale proiectului sînt ajustarea structurii şi schemei de organizare a Biroului Naţional de Statistică cu elemente de modernitate comparabile şi compatibile cu structurile existente în statele membre ale Uniunii Eurropene.

Beneficiarul proiectului de decizie este Biroul Naţional de Statistică. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt proiectul ajustat şi eficientizarea activităţii BNS.

Impactul estimat al proiectului este asigurarea integrală a etapelor principale ale procesului statistic în interiorul aparatului central (proiectarea sistemului, elaborarea metodologiei, prelucrarea datelor, analiza şi diseminarea), prin integrarea în cadrul aparatului central a Direcţiei generale tehnologii informaţionale şi Direcţiei Recensăminte.

Recomandările privind proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică ,structuri şi efectivului – limită ale aparatului central”, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 08.04.2011, dnei Elena Coreţchi şef Direcţia financiară şi audit intern, adresa electronică elena.coretchi@statistica.md , nr. de tel. 40-30-81, sau adresa poştală a BNS: Chişinău, str. Grenoble, 106.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică,structurii şi efectivului – limită ale aparatului central” şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială www.statistica.gov.md sau la sediul BNS.

04.04.2011

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate