Atelier de lucru cu genericul „Măsurarea statistică a copiilor în situația de muncă a copilului”

https://statistica.gov.md/ro/atelier-munca-copiilor-231123-12_60815.html

La data de 23 noiembrie 2023, la Biroul Național de Statistică s-a desfășurat atelierul de lucru unde a fost prezentat cadrul statistic de măsurare a muncii copiilor, planificat ca modul ad-hoc la cercetarea „Ancheta Forței de Muncă”.

La data de 23 noiembrie 2023, la Biroul Național de Statistică s-a desfășurat atelierul de lucru unde a fost prezentat cadrul statistic de măsurare a muncii copiilor, planificat ca modul ad-hoc la cercetarea „Ancheta Forței de Muncă”. Colectarea datelor cu privire la copiii în situația de muncă a copilului va permite măsurarea statistică a indicatorului 8.7.1. din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.  

La atelier au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Confederației Naționale a Sindicatelor, Confederației Naționale a Patronatului și ai partenerilor de dezvoltare – ai Organizației Internaționale a Muncii (ILO Moldova) și Fondului Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF Moldova).

Prezent la eveniment, Oleg Cara, directorul general al BNS, a subliniat că măsurarea statistică a muncii copiilor este de o semnificație aparte pentru a cunoaște amploarea și modul de combatere a exploatării copiilor prin muncă și îmbunătățirea accesului acestora la educație.

În cadrul acestui workshop participanții s-au familiarizat cu conceptele și definițiile statistice în vederea prezentării proiectului cadrului statistic național adoptate la nivel internațional prin Rezoluția IV de modificare a Rezoluției „Statisticile privind munca copilului”, adoptată la cea de-a 20-a Conferință Internațională a Statisticienilor Muncii din 2018.

Agenda atelierului a inclus și o sesiune de discuții, fiind identificate nevoile de date statistice, veridice și relevante, a instituțiilor de resort pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul pieței muncii.

În cadrul evenimentului s-a decis asupra următorilor pași precum elaborarea unui proiect de chestionar privind măsurarea muncii copiilor și consultarea acestuia cu părțile interesate.

Atelierul de lucru a fost organizat de BNS în comun cu partenerii de dezvoltare ILO Moldova și UNICEF Moldova, în conformitate cu Programul de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2023-2026, Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027, Capitolul 18 și pentru realizarea Hotărârii Guvernului nr. 953 din 28.12.2022 cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.

24.11.2023

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md