"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-martie 2019" plasat pe pagina web

https://statistica.gov.md/ro/buletinul-statistic-trimestrial-ianuarie-martie-2019-plasat-pe-pagina-web-12_1076.html

Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând indicatorii statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizând principalii indicatori social-economici a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.

Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea publicaţiei "Buletin statistic trimestrial, ianuarie-martie 2019".
 
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând indicatorii statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizând principalii indicatori social-economici a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.
 
Publicaţia este plasată și în formatul Excel.
 
Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii  / Buletin statistic trimestrial
27.06.2019

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate