Centrul regional pentru statistică mun. Chişinău

https://statistica.gov.md/ro/centrul-regional-pentru-statistica-mun-chisinau-9_59921.html

Misiunea
Sarcina principală a Centrului este culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice din teritoriu, asigurarea organelor publice centrale şi locale cu informaţie statistică veridică, acordarea ajutorului metodologic agenţilor economici în acumularea şi prelucrarea informaţiei statistice, efectuarea controlului asupra calităţii şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor şi anchetelor statistice.
 
Funcţiile de bază ale Centrului:
 • colectează, prelucrează, sistematizează, generalizează, analizează şi transmite informaţia statistică, datele situațiilor financiare Biroului, creează banca de informaţii în modul stabilit de către Birou;
 • asigură obiectivitatea, autenticitatea, prezentarea în termenii oportuni, integritatea şi stabilitatea informaţiei statistice, păstrarea secretelor de stat şi comerciale, confidenţialitatea informaţiei individuale ale persoanelor fizice şi juridice;
 • efectuează diseminarea informaţiei statistice în volumul, modul şi termenele stabilite în programul de lucrări statistice, asigurând accesul egal şi simultan la informaţie;
 • asigură cu informaţii statistice autorităţile administraţiei publice locale, satisface, în bază de contract, cu respectarea prevederii Legii cu privire la statistica oficială, cerinţele altor beneficiari, informează populaţia despre situaţia socială şi economică în municipiul Chişinău;
 • asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetări statistice, atribuie rezervele de coduri pentru înregistrarea de către primării a gospodăriilor ţărăneşti, controlează implementarea şi ţinerea la zi a registrelor gospodăriilor populaţiei, etc;
 • organizează şi efectuează lucrări statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cercetări statistice în baza ordinelor Biroului;
 • asigură implementarea tehnologiilor moderne de acumulare şi prelucrare a informaţiei statistice în baza sistemului informaţional modern;
 • actualizează lista întreprinderilor şi organizaţiilor care prezintă rapoarte statistice şi situații financiare;
 • acordă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice informaţii existente în banca de informaţii şi registre statistice care se referă doar la aceste persoane;
 • execută în bază de contract cercetări statistice pentru organele administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi alte persoane juridice şi fizice în modul stabilit şi coordonat cu Biroul Naţional de Statistică;
 • oferă ajutor instructiv agenţilor economici din teritoriu în probleme de statistică şi evidenţă;
 • asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, buletine statistice şi informative) care caracterizează situaţia social-economică din teritoriu.
Crearea, reorganizarea sau lichidarea Centrului se efectuează în ordinea stabilită pentru organele administraţiei publice şi în temeiul ordinului Directorului general al Biroului.

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md