Comunicații și tehnologia informaţiei

https://statistica.gov.md/ro/comunicatii-si-tehnologia-informatiei-197_4557.html

 

COMUNICAŢII

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-CE „Activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice

Rapoarte statistice centralizate:

  • trimestrial, la a 60 zi după perioada de raport
  • anual, până la data de 21 martie

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).  

Nr. 1-CP „Comunicaţii poştale”

Raport  statistic centralizator:

  • trimestrial, până la a 20-a zi după perioada de raport
  • anual, pînă la data de 21 martie

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).  

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-inf. „Situaţia privind informatizarea şi conexiunea la Internet”

anual, până la data de 31 martie

Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice și fizice, incluse în cercetare.


© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md