Direcția depozitarul public al situațiilor financiare și antreprenoriat

https://statistica.gov.md/ro/directia-situatii-financiare-9_28.html

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului statistic național și implementarea Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 prin colectarea, verificarea formei, plenitudinii și termenelor de prezentare, stocarea, generalizarea, publicarea situațiilor financiare, raportului conducerii și raportul auditorului prin intermediul Depozitarului public al situațiilor financiar, gestionarea Depozitarului public al situațiilor financiare, prezentarea informațiilor generalizate din situațiile financiare utilizatorilor, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare și informare a societății.

Funcțiile de bază:

  • Gestionarea Depozitarului public al situațiilor financiare;
  • Elaborarea statisticilor in domeniul antreprenoriat, în baza informațiilor generalizate din situațiile financiare;
  • Organizarea colectării, verificării formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și raportului auditorului, prezentate de către entitățile on-line prin intermediul Depozitarului public al situațiilor financiare;
  • Coordonarea activității centrelor regionale pentru statistică (CRS) în domeniul colectării, verificării formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și raportului auditorului;
  • Asigurarea publicării situațiilor financiare, raportului conducerii și raportului auditorului, prin intermediul Depozitarului public al situațiilor financiare;
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniile de competentă;
  • Elaborarea proiectelor de acte normative conform domeniilor de competentă.

 


© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md