Distribuția persoanelor vârstnice în profil teritorial

https://statistica.gov.md/ro/distributia-persoanelor-varstnice-in-profil-teritorial-9578_50078.html

Conform Organizației Mondiale a Sănătății persoanele cu afecțiuni medicale preexistente și, îndeosebi, persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului infectării cu noul tip de coronavirus sau dezvoltării unei evoluții mai grave a bolii, mai des decât celelalte persoane.

Distribuția persoanelor vârstnice în profil teritorial

Conform Organizației Mondiale a Sănătății persoanele cu afecțiuni medicale preexistente (cum ar fi diabetul, hipertensiunea arterială, boli de inimă, boli pulmonare sau cancer)1 și, îndeosebi, persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului infectării cu noul tip de coronavirus (COVID-19) sau dezvoltării unei evoluții mai grave a bolii, mai des decât celelalte persoane2.

În acest context, pe măsură ce autoritățile Republicii Moldova, cât și populația țării, intensifică eforturile naționale, locale și comunitare pentru a-și susține membrii cei mai vulnerabili, Biroul Național de Statistică (BNS) prezintă un set de hărți la nivel de localități (orașe și comune), elaborate în baza datelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014 (RPL 2014), care permit evidențierea  zonelor cu cele mai mari concentrații de persoane vârstnice reprezentând unul din dintre cele mai vulnerabile grupuri.

Hărțile prezintă datele pentru câteva grupe de vârste, astfel încât să asigure o analiză comparabilă, atât la nivel național (60 de ani și peste3), cât și la nivel internațional (65 de ani și peste4). Totodată, au fost efectuate calcule și pentru grupa de vârstă de 63 de ani și peste, pentru care atât Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020), cât și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020), au dispus măsuri de protecție mai stricte. Informația statistică prezentată în formă de hărți, dar și tabele cu date anexate, va permite autorităților și altor categorii de utilizatori de date interesațiie (mediul academic, ONG-le, organismele internaționale, etc.) să efectueze analize la cel mai detaliat  nivel teritorial.

Ponderea persoanelor vârstnice din total populație în profil teritorial

Ponderea persoanelor de 60 de ani şi peste în total populația țării la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2014, constituia 17,4%. Totodată, dacă e să menționăm despre evoluția acestui indicator în perioada 2014-2019, la nivel de țară, acesta a fost în continuă creștere ajungând la 20,8% la 1 ianuarie 2019 (figura 1).

Din perspectivă teritorială, raionul cu cea mai mare proporție a persoanelor de 60 de ani și peste, la recensământ, a fost Dondușeni cu 25,4%, iar în Ialoveni s-a înregistrat cea mai mica cotă a persoanelor de 60 de ani şi peste – 13,5%. Ecartul populației vârstnice dintre raioanele cu ponderile maximă și minima fiind de 11,9 p.p.

În 14 unități administrativ-teritoriale de nivel II din țară (raion/municipiu) proporţia vârstnicilor constituia mai mult decât valoarea medie a indicatorului pe țară (17,4%), din care 11 sunt din regiunea Nord (10 raioane și municipiul Bălți), fapt determinat de procesul de îmbătrânire demografică mai accentuat în această regiune (figura 2).

Din total de 8976 de oraşe şi comune (localităţi) recenzate la ultimul recensământ, în 256 ponderea persoanelor de 60 de ani şi peste constituia mai mult de 20%, cu maxima de 33,2% în satul Naslavcea din raionul Ocniţa. În 3 raioane limitrofe din nordul ţării erau concentrate cele mai multe localităţi cu o pondere a vârstnicilor mai mare de 25 la sută – Donduşeni (13 localitati), Ocniţa (10 localități) și Drochia (9 localități).

Alte 9 localităţi (comunele Hansca, Horodca, Molești și Văratic din raionl Ialoveni, Andrușul de Jos din raionul Cahul, Pașcani și Măgdăcești din Criuleni, Lingura din Cantemir și Cotovscoe din UTA Găgăuzia) deţineau un procent de persoane în etate mai mic de 10,1%, 6 dintre care se află în raioanele din regiunea centru, unde ponderea persoanelor de 60 de ani și peste era sub media pe țară. Valoarea minimă la nivel de comune și orașe a ponderii persoanelor din această categorie de vârstă era de 8,9%, înregistrată în comuna Hansca din raionul Ialoveni.

Harta 1. Ponderea persoanelor în vârstă de 60 ani și peste, pe comune

Ponderea_persoanelor_60_ani_peste_4.jpg

Ponderea gospodăriilor din 1 persoană vârstnică din total gospodării în profil teritorial

Ponderea gospodăriilor ce constau din 1 persoană de 60 de ani şi pesteîn total gospodării la nivel de ţară este de 13,1%, raionul cu cea mai mare pondere a gospodăriilor de acest tip este Dondușeni - cu 21,8%, iar în Ialoveni, conform datelor RPL 2014, s-a înregistrat cea mai mică proporție a gospodăriilor constituite din 1 vârstnic – 8,8%.

În 15 raioane din țară proporţia gospodăriilor cu 1 singur membru vârstnic de 60 de ani și peste constituia mai mult decât valoarea medie pe țară (13,1%). Dintre acestea, 12 unități administrativ-teritoriale de nivelul II sunt situate în regiunea Nord și 3 raioane sunt din regiunea Centru (figura 3).

În 22 de orașe și comune ponderea gospodăriilor din 1 membru vârstnic de 60 de ani şi peste era mai mare de 25,0%, cu valoarea maximă de 32,2% în comuna Șumna din raionul Râşcani. Ponderea cu valoarea minimă la nivel de localităţi era de 3,0% și revenea comunei Cotovscoe din UTA Găgăuzia, caracterizată de preponderenţa gospodăriilor constituite din mai multe generaţii din această regiune. 192 localităţi deţin o pondere de gospodării din 1 persoană vârstnică mai mică de 10,1%, dintre acestea 17 se află în UTA Găgăuzia, iar în raionul Ialoveni și municipiul Chișinău câte 21 de localități în fiecare.

Harta 2. Ponderea gospodăriilor din 1 persoană de 60 ani  și peste, pe comune

Lista hărților:

 1. La nivel de persoane
  1. Ponderea persoanelor în vârstă de 60 ani și peste, pe comune
  2. Ponderea persoanelor în vârstă de 63 ani și peste, pe comune
  3. Ponderea persoanelor în vârstă de 65 ani și peste, pe comune
 2. La nivel de gospodării
  1. Ponderea gospodăriilor din 1 persoană de 60 ani și peste, pe comune
  2. Ponderea gospodăriilor din 1 persoană de 63 ani și peste, pe comune
  3. Ponderea gospodăriilor din 1 persoană de 65 ani și peste, pe comune

Pentru mai multe detalii despre Ponderile persoanelor de 60/63/65 de ani și peste și ale gospodăriilor din 1 persoana de 60/63/65 de ani și peste, pe comune și sexe, accesați datele din Anexă.

 

 Anexe:

Note:

3 Conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății persoanele care au depășit vîrsta de 60 ani pot fi clasificate în 3 categorii:
i) vârstnici - între 60 şi 74 de ani;
ii) bătrâni - între 75 şi 90 de ani;
iii) longevivi - peste 90 de ani. 
La nivel internațional, una din limitele inferioare de vârstă pentru populația în etate este considerată vârsta de 65 de ani (exemple: data.oecd.org).
5 Populația cu reședință obișnuită
6 Fără comunele și orașele din Unitățile Administrativ Teritoriale din Stânga Nistrului, municipiul Tighina, 3 comune din raionul Cășeni și 1 comună din raionul Dubăsari unde recensământul nu a fost efectuat.

 • Datele utilizate pentru crearea acestor hărți nu permit identificarea persoanelor sau gospodăriilor individuale.
 • Datele RPL 2014 sunt actuale și astăzi, deoarece rata de modificare a datelor privind evoluția structurii gospodăriilor pe comune se modifică în timp destul de lent.

 

  Link-uri utile:

   

  Persoană de contact:
  Valentina Istrati
  șef direcția recensăminte
  tel. 067 770 003

20.05.2020

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md