Experiența BNS în perioada pandemică, prezentată în cadrul instruirilor internaționale organizate de OIM

https://statistica.gov.md/ro/experienta-bns-in-perioada-pandemica-prezentata-in-cadrul-instruirilor-internati-12_1198.html

Pandemia cauzată de virusul Covid-19 are un impact global asupra tuturor domeniilor de activitate social-economică, inclusiv cel statistic, care în această perioadă se confruntă cu diverse provocări și obstacole în procesul producerii datelor statistice conforme principiilor fundamentale ale ONU de organizare a statisticii.

Experiența BNS în perioada pandemică, prezentată în cadrul instruirilor internaționale organizate de OIM

Pandemia cauzată de virusul Covid-19 are un impact global asupra tuturor domeniilor de activitate social-economică, inclusiv cel statistic, care în această perioadă se confruntă cu diverse provocări și obstacole în procesul producerii datelor statistice conforme principiilor fundamentale ale ONU de organizare a statisticii.

Experiența Biroului Național de Statistică (BNS) de organizare a activității în domeniul statisticii forței de muncă, în perioada pandemică, a fost împărtășită de către directorul general adjunct, Aurelia Spătaru, în cadrul sesiunii de instuire cu tematica „Monitorizarea ocupării și subutilizării forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19” organizată la data de 23 februarie, curent, de către Centrul Internațional de Formare al Organizației Internaționale a Muncii (OIM/ILO). Scopul instruirii a fost prezentarea celor mai recente practici și orientări statistice internaționale pentru instituțiile naționale de statistică în abordarea pandemiei și găsirea soluțiilor inovatoare pentru depășirea situației Covid-19 și continuarea eficientă a activității statistice. 

În cadrul evenimentului Aurelia Spătaru a vorbit despre ajustările metodologice efectuate în instrumentarul de colectare a datelor privind forța de muncă în perioada dată (cu aplicarea recomandărilor OIM), care au avut drept scop măsurarea efectelor situației epidemiologice din țară asupra forței de muncă și a impactului direct asupra relației lor cu piața muncii. Prin adaptarea la necesitățile de date relevante în contextul pandemiei, BNS a reușit să producă date statistice cu privire la principalele motive ale absenței temporare de la locul de muncă și întreruperii activității în legătură cu COVID-19, modificările produse în prestarea muncii la domiciliu, orele lucrate, motivele pentru care au lucrat mai puține sau mai multe ore și evoluția indicatorilor de subutilizare a forței de muncă. De asemenea, directorul adjunct s-a expus referitor și la relevanța acestor date pentru a surprinde impactul crizei, inclusiv diferențele de gen, vârstă sau mediu, și modul în care BNS a comunicat aceste date publicului.

Restricțiile guvernamentale, distanțarea socială și alte restricții conexe pentru a limita răspândirea pandemiei COVID-19 au fost principalele provocări pentru colectarea datelor privind forța de muncă, dar și în desfășurarea activităților în regim obișnuit a oficiilor naționale de statistică, abordate pe larg în cadrul acestui curs.

Menționăm că, în perioada 15 februarie- 12 martie, Centrul Internațional de Instruire al OIM/ILO desfășoară cursul de instruire din 7 sesiuni Răspunsul producătorilor și utilizatorilor de statistici ale muncii la pandemia COVID-19” cu referire la organizare eficientă a activității statistice în domeniul statisticii forței de muncă. Cursul este adresat oficialilor guvernamentali din ministerele de resort, oficiilor naționale de statistică, organizațiilor naționale, regionale și internaționale, membrilor instituțiilor academice și de cercetare, reprezentanților organizațiilor partenere ale OIM, lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali ai OIM).

Informăm că, obiectivul de bază al cursului este de a dota părțile interesate naționale și internaționale cu competențele necesare privind:

  • ajustarea instrumentelor și proceselor de colectare a datelor pentru a menține activitatea de producere de statistici în timpul pandemiei, urmând cele mai noi standarde internaționale;
  • producerea de statistici relevante pentru a cuprinde impactul COVID-19 asupra participării la diferite forme de muncă (plătite și neplătite);
  • interpretarea corectă a evoluției principalilor indicatori ai pieței forței de muncă în timpul de criză.

Totodată, cursul vizează:

  • revizuirea principalelor provocări de producție de date cu care se confruntă în timpul pandemiei și soluții identificate;
  • explicarea relevanței standardelor Centrului internațional de formare al OIM pentru a monitoriza impactul COVID-19;
  • familiarizarea cu sondajele rapide, instrumente alternative de colectare a datelor pentru a cuprinde impactul COVID-19 asupra dimensiunii muncii;
  • promovarea măsurării muncii neremunerate și a telelucrului, două subiecte prioritare în timpul pandemiei;
  • evidențierea importanței modernizării sistemelor de colectare a datelor cu privire la piața muncii pentru a le face mai rezistente.

 

Prezentare:

  
Pandemie_1.png
 
 

25.02.2021

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate