Experţi în statistica agriculturii în vizită la Biroul Naţional de Statistică

https://statistica.gov.md/ro/experti-in-statistica-agriculturii-in-vizita-la-biroul-national-de-12_127.html

În perioada 04-08 aprilie curent la Biroul Naţional de Statistică (BNS) se află într-o vizită de lucru experţii Departamentului pentru Agricultură a Statelor Unite ale Americii: dnii Michael Steiner şi Mark R. Miller.

Experţi în statistica agriculturii în vizită la Biroul Naţional de Statistică

În perioada 04-08 aprilie curent la Biroul Naţional de Statistică (BNS) se află într-o vizită de lucru experţii Departamentului pentru Agricultură a Statelor Unite ale Americii: dnii Michael Steiner şi Mark R. Miller. Programul de lucru al misiunii are ca obiectiv observarea desfăşurării Recensămîntului general agricol  în Republica Moldova (15 martie- 15 aprilie 2011).

Principalele teme de discuţii se vor axa pe derularea Recensămîntului general agricol la la noi în ţară, problemele existente şi modul de soluţionare a lor. În perioada aflării lor  în Republica Moldova experţii internaţionali vor avea deplasări în teritoriu la direcţiile raionale de statistică din raioanele Căuşeni, Hînceşti, Orhei, unde se vor familiariza la faţa locului cu efectuarea recensămîntului.

În cadrul şedinţelor de lucru va fi abordată şi tematica utilizării rezultatelor recensămîntului pentru elaborarea ulterior a registrului exploataţiilor agricole şi organizarea altor cercetări în agricultură.

Agenda de lucru a misiunii experţilor Departamentului pentru Agricultură a Statelor Unite ale Americii va fi focusată pe asistenţa Republicii Moldova în vederea asigurării compatibilităţii datelor RGA la nivel internaţional, atît cu ţările membre ale FAO, cît şi în special cele ale Uniunii Europene.

În scopul descrierii importanţei vizitei actuale a colegilor din SUA, remarcăm că, acest Recensămînt general agricol este primul efectuat în Republica Moldova. Dar, după cum arată practica mondială şi conform recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), precum şi standardelor Uniunii Europene, recensămîntul general agricol este o măsură absolut necesară pentru evaluarea situaţiei în agricultură, permiţînd obţinerea  datelor relevante atît la nivel naţional, cît şi cel regional. Mai mult ca atît, doar recensămîntul cu caracter general poate asigura furnizarea spectrului variat de date necesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar competitiv, asigurarea producţiei agricole performante şi a securităţii alimentare a ţării, este esenţială cunoaşterea structurii agriculturii, a potenţialului agricol existent, metodelor de producţie aplicate, a deficienţelor organizatorice şi instituţionale din sectorul agroalimentar.

Avînd în consideraţie faptul că, la etapa actuală, în economia ţării, agriculturii îi revine un loc foarte important (terenurile agricole ocupă 75% în suprafaţa totală a terenurilor ţării; în agricultură activează circa 28% din totalul populaţiei ocupate a ţării; exportul producţiei de origine agricolă  în tot exportul constituie 49%; ponderea valorii adăugate brute a agriculturii în produsul intern brut constituie 12%), un rol deosebit pentru obţinerea informaţiei veridice privind situaţia în agricultură, îndeosebi activitatea micilor producători (numărul cărora constituie aproape un milion), revine anume recensămintelor generale agricole.

Recensămîntul general agricol în Republica Moldova se încadrează în Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură a ONU pentru Recensămîntul Mondial Agricol – runda 2010, fiind realizat ţinînd cont şi de standardele respective ale Uniunii Europene, oferind astfel posibilitatea obţinerii informaţiei comparabile la nivel european, fapt extrem de important în contextul aspiraţiilor de integrare europeană a ţării noastre. Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) şi legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.

Datele culese în procesul recensămîntului vor servi autorităţilor publice centrale pentru fundamentarea elaborării deciziilor în monitorizarea şi evaluarea politicilor naţionale în domeniul agroalimentar şi a dezvoltării rurale, precum şi autorităţilor publice locale la luarea deciziilor importante pentru deservirea localităţilor săteşti, asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, atragerea investiţiilor străine pentru dezvoltarea sectorului agrar, infrastructurii săteşti, etc. 

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
şefa secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul
tel. 40 30 51

04.04.2011

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate