Export şi import de energie electrică şi gaz natural

https://statistica.gov.md/ro/export-si-import-de-energie-electrica-si-gaz-natural-197_4571.html

   

  EXPORT ŞI IMPORT DE ENERGIE

  Denumirea formularului

  Periodicitatea, termenul de prezentare

  În adresa cui şi de către cine se prezintă

  Nr. EI-1 ”Export (import) de energie electrică şi gaz natural”

  lunar - până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raport

  În adresa Biroului Național de Statistică de către toți agenții economici, care exportă (importă) energie electrică și gaz natural, indiferent de forma de proprietate.


  © 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md