Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2016

https://statistica.gov.md/ro/frecventarea-structurilor-de-primire-turistica-colective-cu-functiuni-de-cazare-9491_2836.html

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 306,3 mii de turişti, din care 185,0 mii de turiști moldoveni și 121,3 mii de turişti străini. Comparativ cu anul 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective, pe seama creşterii acestuia la pensiuni turistice şi agroturistice de 2,3 ori, hoteluri și moteluri.

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 306,3 mii de turişti, din care 185,0 mii de turiști moldoveni (60,4% din total) și 121,3 mii de turişti străini (39,6%). Comparativ cu anul 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+9,8%), pe seama creşterii acestuia la pensiuni turistice şi agroturistice de 2,3 ori, hoteluri și moteluri (+21,8%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați la structuri de odihnă (-14,4%), cămine pentru vizitatori (-13,2%), tabere de vacanță pentru elevi (-10,4%), structuri de întremare (-0,1%).

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective

 

2016

2016 în % faţă de 2015

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

306 307

121 340

109,8

128,6

 din care:

Hoteluri şi moteluri

159 454

110 618

121,8

127,5

Cămine pentru vizitatori

6 079

490

86,8

de 1,6 ori

Pensiuni turistice şi agroturistice

21 343

2 725

de 2,3 ori

de 1,6 ori

Structuri de întremare

32 324

701

99,9

107,5

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

39 915

6 783

85,6

de 1,4 ori

Tabere de vacanţă pentru elevi

47 192

23

89,6

34,3

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (24,6%), Ucraina (13,5%), Federaţia Rusă (8,0%), Statele Unite ale Americii (6,6%), Germania (4,6%), Italia (4,2%), Turcia (3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,2%), Polonia (2,9%), Franța (2,1%), Israel (2,0%), Bulgaria și Olanda (cîte 1,5%), Austria (1,4%), Suedia (1,0%), Belarus, Spania și Republica Cehă (cîte 0,9%).

La structurile de primire turistică colective în anul 2016 au fost înregistrate 1 480,4 mii de înnoptări, cu 1,7% mai puțin comparativ cu anul 2015. Micşorarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de diminuarea acestora la tabere de vacanţă pentru elevi (-11,9%), structuri de întremare (-2,6%), hoteluri şi moteluri (-1,5%), cămine pentru vizitatori (-1,3%).

Din numărul total de înnoptări, 83,3% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 16,7% - înnoptărilor turiştilor nerezidenţi.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

2016

2016 în % față de 2015

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1 480 046

246 470

98,3

97,4

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

301 524

214 031

98,5

94,3

Cămine pentru vizitatori

103 410

712

98,7

110,9

Pensiuni turistice şi agroturistice

35 306

6 536

de 1,4 ori

122,6

Structuri de întremare

 469 373

8 971

97,4

98,2

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

137 034

15 990

de 1,4 ori

de 1,6 ori

Tabere de vacanţă pentru elevi

433 399

230

88,1

32,8

În anul 2016 durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare a constituit 5,8 zile, din care 7,7 zile - pentru turiştii moldoveni şi 3,0 zile - pentru turiştii nerezidenţi.

În anul 2016 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 34,3%, inclusiv la hoteluri şi moteluri – 19,4%, cămine pentru vizitatori – 57,2%, pensiuni turistice şi agroturistice – 16,1%, structuri de întremare – 72,6%, structuri de odihnă – 20,7%, tabere de vacanță pentru elevi – 42,3%.

 

Notă:

                              

    Persoană de contact: 
    Janeta Savva 
    şef al secţiei statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
    tel. 0 22 40 30 28

16.02.2017

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md