Informare privind stadiul de recenzare a populației și locuințelor și activități viitoare pe termen scurt

https://statistica.gov.md/ro/informare-privind-stadiul-de-recenzare-a-populatiei-si-locuintelor-si-12_555.html

În perioada 12-25 mai a fost efectuată recenzarea populaţiei şi locuinţelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia localităţilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiului Bender. Începînd cu data de 25 mai personalul antrenat în organizarea şi desfăşurarea recensămîntului va executa o serie de activităţi logistice dar şi de verificare primară a datelor colectate.

Informare privind stadiul de recenzare a populației și locuințelor și activități viitoare pe
 termen scurt

În perioada 12-25 mai a fost efectuată recenzarea populaţiei şi locuinţelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia localităţilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiului Bender. Populaţia din zona care nu a fost cuprinsă în teritoriul de recenzare au avut posibilitatea să se prezinte la circumscripţiile (de obicei în primării) alăturate localităţilor.

În urma prelucrării datelor în luna decembrie a.c. vor fi prezentate datele preliminare privind numărul total de locuinţe, gospodăriile şi persoane divizate pe sexe, de asemenea numărul persoanelor plecate peste hotare. Aceste informaţii vor fi acumulate în baza centralizatoarelor completate. Datele finale ale recensămîntului populaţiei şi locuinţelor vor fi făcute publice conform recomandărilor internaţionale la cel mult 27 de luni de la colectarea propriu zisă. Biroul Naţional de Statistică conform strategiei de diseminare va publica datele finale pe parcursul anului 2015 pe categorii de indicatori.

Începînd cu data de 25  mai personalul antrenat în organizarea şi desfăşurarea recensămîntului va executa o serie de activităţi logistice dar şi de verificare primară a datelor colectate. Responsabilul organizează primirea şi predarea documentaţiei de recensămînt:

26-28 mai a.c. - instructorii controlori recepționează documentația de recensămînt de la recenzori și în același timp în situații de neacoperire din moment obiective  sau greșeli în completare pentru a evita erorile  la procesarea datelor vor merge  în teren pentru verificarea și asigurarea calității;

29-31 mai a.c. - șefii circumscripțiilor recepționează documentația de recensămînt  de la instructor-controlori, verifică și completează borderourile;

1-9 iunie a.c. responsabilii transmit documentația de recensămînt de la șefii circumscripțiilor, de asemenea completează borderourile. În acest sens centralizat în fiecare secție/direcție din teritoriu începînd cu data de 23 iunie în strictă conformitate cu normele de securitate și graficul de recepționare aprobat de către BNS, documentația va fi prezentată pentru prelucrarea nemijlocită a informației.

Verificarea, validarea și totodată conformitatea normelor de respectare a metodologiei de recensămînt va fi evaluată în baza anchetei de control care va avea loc în data de  16-29 iunie anul curent. Ancheta de control se va axa anume pe compatibilitatea și pe securitatea pentru pregătirea cît mai calitativă a acestei acțiuni. Deci, durata de colectare a datelor nu a fost prelungită, aceasta respectindu-se conform hotărîrii de guvern - 12-25 mai.

Persoană de contact:
Natalia Rotari
şef al serviciului informare şi comunicare cu mass-media
tel. 068787255, 0 22 72 70 11

26.05.2014

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md