Misiunea experților TAIEX privind armonizarea domeniului statistic forța de muncă cu acquis-ul comunitar

https://statistica.gov.md/ro/misiunea-expertilor-taiex-privind-armonizarea-domeniului-statistic-forta-de-12_60802.html

În perioada 13-17 noiembrie curent la Biroul Național de Statistică se desfășoară misiunea expertelor TAIEX, Ruxandra Moldoveanu și Ana-Maria Ciuhu, Direcția Generală Demografie și Statistică Socială din cadrul Institutului Național de Statistică al României.

În perioada 13-17 noiembrie curent la Biroul Național de Statistică (BNS) se desfășoară misiunea expertelor TAIEX, Ruxandra Moldoveanu și Ana-Maria Ciuhu, Direcția Generală Demografie și Statistică Socială din cadrul Institutului Național de Statistică (INS) al României.

Scopul principal al misiunii este evaluarea Anchetei forței de muncă în raport cu acquis-ul UE în domeniul statistic, în particular cu Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2240 al Comisiei din 16 decembrie 2019.

Agenda de lucru a inclus subiecte precum lista variabilelor obligatorii de furnizat în cadrul statisticilor ocupării produse în contextul statisticilor europene, nivelul de dezagregare a indicatorilor conform criteriilor solicitate, cerințe privind activitățile de eșantionare și asigurarea calității și alte aspecte metodologice.

În cadrul misiunii specialiștii BNS au prezentat situația curentă privind implementarea Anchetei Forței de Muncă în republica Moldova și au fost familiarizați cu experiența României privind alinierea domeniului forței de muncă la normele europene și pentru asistența continuă acordată Biroului Național de Statistică în procesul de armonizare a statisticilor naționale cu cele europene.

În rezultatul misiunii, expertele INS România urmează să prezinte un raport cu concluzii și recomandări privind acțiunile necesare de transpunere a Regulamentelor respective pentru a îmbunătăți alinierea și armonizarea AFM națională cu cerințele UE.

Ținem să menționăm că concepția metodologică și organizatorică a Anchetei forței de muncă a fost realizată cu asistența Institutului Național de Statistică al României, a Institutului Național de Statistică și Studii Economice din Franța și a experților Biroului Internațional al Muncii.

Informăm că, TAIEX este instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de informații din cadrul Comisiei Europene și oferă sprijin pentru armonizarea legislației naționale cu acquis-ul UE, precum și cu politicile și practicile interne ale UE.

17.11.2023

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md