Oleg Cara: „În ultimii ani, Biroul Național de Statistică a demarat o serie de activități pentru a moderniza producția și diseminarea informației statistice în corespundere cu standardele internaționale și europene”

https://statistica.gov.md/ro/oleg-cara-in-ultimii-ani-biroul-national-de-statistica-a-12_1222.html

Interviu cu Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică.

Oleg Cara: „În ultimii ani, Biroul Național de Statistică a demarat o serie de
activități pentru a moderniza producția și diseminarea informației statistice
 în corespundere cu standardele internaționale și europene”

Interviu_Cara.jpgInterviu cu Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică, publicat la data de 14.05.2021 pe portalul Unimedia.

Utilizarea noilor tehnologii și metode de colectare a datelor, adaptarea metodologiilor statistice în conformitate cu standardele internaționale, precum și diversificarea produselor și serviciilor statistice sunt câteva dintre acțiunile desfășurate în ultimii ani de Biroul Național de Statistică din Republica Moldova (BNS), cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană (UE). În contextul Zilei Europei, directorul general al BNS, Oleg Cara, trasează principalele obiective ale instituției pe care o conduce și menționează despre necesitatea continuării schimbărilor care au rolul să modernizeze și să alinieze sistemul statistic moldovenesc la cel european.  

Aș vrea să pornim această discuție prin a explica ce presupune termenul „statistici oficiale”?

Statisticile oficiale reprezintă  informații cu caracter social, economic, demografic și de mediu, elaborate în baza  cercetărilor statistice și a surselor administrative, cu utilizarea metodologiilor statistice și a metodelor ştiinţifice în conformitate cu standardele și bunele practici internaționale. Statisticile oficiale sunt diseminate de către organele care formează Sistemul Statistic Național al Republicii Moldova, inclusiv Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei, respectându-se imparţialitatea și accesul egal la date statistice pentru toți utilizatorii de date. Datele statistice oficiale se bazează pe principiile fundamentale ale statisticii oficiale adoptate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care cuprind următoarele: relevanță, imparțialitate și acces egal, standarde profesionale și etică, responsabilitate și transparență, prevenirea utilizării necorespunzătoare, acces la surse de statistici oficiale, confidențialitate, legislație, coordonarea națională, utilizarea standardelor internaționale și cooperare internațională.

Aceste principii subliniază faptul că informațiile relevante, fiabile și comparabile, diseminate imparțial, cu asigurarea accesului egal al utilizatorilor sunt esențiale pentru procesul de luare a deciziilor și pentru dezvoltarea durabilă a țării.

Ce întreprinde BNS pentru a prelua aceste principii?

În ultimii ani, BNS a demarat o serie de activități pentru a moderniza procesul de producție și diseminare a informației statistice în conformitate cu standardele și bunele practici internaționale, în special cele europene.

Este de menționat suportul important acordat de către Uniunea Europeană la îmbunătățirea calității proceselor statistice și, respectiv, a datelor, precum și armonizarea statisticilor naționale la standardele statistice europene.

În cadrul acestei asistențe oferite de UE, am stabilit parteneriate cu Institutele Naționale de Statistică din Italia, Polonia, Olanda, Lituania etc. în multe domenii cum ar fi legislația cu privire la statistică, sisteme informaționale statistice, utilizarea datelor spațiale în scopuri statistice, eșantionarea, confidențialitatea datelor, registrul și demografia întreprinderilor, statisticile în sfera educației, protecției sociale etc. În vederea facilitării analizelor aprofundate și multiaspectuale, precum și extinderea accesului reprezentanților mediului academic și a societății civile la fondul de date statistice, lucrăm ca să punem la dispoziția cercetătorilor microdate anonimizate, asigurând confidențialitatea datelor statistice – unul din principiile fundamentale ale statisticii oficiale.

Ce presupune modernizarea statisticii oficiale? Ce preconizați să întreprindeți în acest sens?

Un prim pas spre modernizarea statisticii oficiale este adaptarea în continuare a elaborării datelor statistice din Republica Moldova la metodologiile de calcul a indicatorilor statistici în conformitate cu standardele internaționale, pentru asigurarea fiabilității și comparabilității internaționale ale statisticilor naționale, precum și furnizarea metadatelor către utilizatori, adică a informațiilor explicative despre datele statistice.

Un al doilea pas este modernizarea metodelor de colectare, procesare, imputare, validare a datelor și instrumentelor de diseminare a statisticilor prin aplicarea noilor tehnologii, instrumente și proceduri care să asigure reacția promptă la cerințele utilizatorilor și de a îmbunătăți serviciile statistice. Punerea în practică a noilor metode de colectare a datelor, cu utilizarea tehnologiilor moderne, în special colectarea electronică a datelor prin Internet, constituie și un răspuns la provocările în situația de criză epidemiologică generată de Covid-19.

Mai mult, ne propunem elaborarea de noi sondaje statistice, diversificarea produselor și serviciilor statistice și valorificarea la maxim a altor surse de date deja disponibile în țară, în primul rând a datelor administrative. Pentru realizarea acestor obiective este necesară dezvoltarea unui sistem informațional integrat, care va permite eficientizarea proceselor de producție, standardizarea aplicațiilor în fiecare fază a acestuia pentru asigurarea calității datelor.

Este esențială promovarea unei cooperări și coordonări mai eficiente cu alți producători de date (autorități publice centrale și locale, care dețin date statistice și administrative).

Chiar dacă Republica Moldova nu face parte din UE, țara noastră beneficiază de asistență financiară europeană pentru a-și consolida sistemul statistic. Vă rugăm să ne spuneți mai multe detalii despre acest sprijin?

În prezent, ne-am consolidat eforturile cu echipa proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru Biroul Național de Statistică din Republica Moldova (ParStat)” pentru a consolida capacitățile Sistemului Statistic Național să producă și să disemineze date statistice în conformitate cu necesitățile informaționale naționale și obligațiile noastre internaționale.

Am lansat lucrările de modernizare a sistemului de colectare a datelor în teren, folosind noi metode și tehnici pentru reducerea termenelor de colectare și prelucrare a datelor primare, îmbunătățirea calității statisticilor. Recent am testat utilizarea tabletelor pentru colectarea datelor georeferențiate despre locuințe, care a demonstrat înalta eficiență a noilor metode de culegere a datelor în teren. De asemenea, împreună cu deținătorii de date administrative lucrăm în vederea accesării și utilizării în scopuri statistice a datelor administrative deja disponibile în țară, fapt care va contribui la îmbunătățirea comparabilității și coerenței datelor statistice, precum și la micșorarea sarcinii informaționale asupra respondenților – atât a persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Planificăm, cu suportul proiectului ParStat, reproiectarea paginii oficiale a Biroului pentru a permite accesul mai facil al publicului la datele statistice, precum și la documentele privind datele furnizate (metadatele de referință).

Intenționăm, de asemenea, să organizăm sondaje ad-hoc pentru a măsura gradul de satisfacție a utilizatorilor de date statistice. Toate acestea necesită un parteneriat puternic cu UE, care sperăm că va continua și se va amplifica.

Cât de utile pot fi datele furnizate de Biroul Național de Statistică și de ce este importantă continuarea alinierii la acquis-ul comunitar?

Datele statistice sunt destinate unui spectru larg de utilizatori: autorităților publice centrale și locale (în special pentru elaborarea politicilor, strategiilor și planurilor de dezvoltare, precum și monitorizarea și evaluarea acestora), cercului academic, businessului, societății civile în ansamblu. Armonizarea statisticilor la standardele UE va permite producerea și diseminarea mai extinsă și eficientă a statisticilor oficiale de calitate, asigurând comparabilitatea cu alte țări din UE și pe plan mondial. Republica Moldova va continua să depună eforturi întru alinierea la standardele statistice ale UE și implementarea celor mai bune practici europene privind producerea și diseminarea statisticilor pentru satisfacerea nevoilor informaționale în creștere ale țării.

Care este rolul asistenței UE în viitorul apropiat pentru Sistemul Statistic Național din Republica Moldova? Puteți estima volumul resurselor financiare disponibile sau planificate?

După cum am menționat mai sus, în prezent lucrăm cu institutele naționale de statistică din diferite țări europene în cadrul proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru suportul Biroului Național de Statistică din Republica Moldova (ParStat)” și proiectului regional STEP Statistica prin „Parteneriatul Estic” (care cuprinde țara noastră și încă cinci state). Primul proiect are o valoare totală de 1,8 milioane de euro, iar cel de-al doilea, care este destinat suportului a șase țări din regiune, are o valoare de 5 milioane de euro. Mai mult, suntem în așteptarea asistenței tehnice din partea UE de circa 2 milioane de euro pentru reînnoirea infrastructurii TIC în cadrul BNS, inclusiv a oficiului central și oficiile teritoriale de statistică.

UE este unul dintre principalii parteneri pentru implementarea în continuare a modernizării sistemului statistic din Republica Moldova. Trebuie să continuăm alinierea la acquis-ul comunitar și, în special, la Codul bunelor practici al UE, fortificarea Sistemului Statistic Național și să ne consolidăm parteneriatul cu Comunitatea Europeană a Statisticienilor. În viitorul apropiat, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu UE, împreună cu alți parteneri de dezvoltare, la pregătirea și realizarea următorului Recensământ al Populației și Locuințelor - o activitate statistică de amploare, extrem de importantă pentru Moldova, ca și pentru orice alt stat din lume, care implică participarea tuturor cetățenilor care locuiesc în țară.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul publicației aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.

14.05.2021

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate