Producţia globală agricolă în anul 2019

https://statistica.gov.md/ro/productia-globala-agricola-in-anul-2019-9515_1604.html

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2019, conform estimărilor preliminare, a marcat 98,1% faţă de anul 2018. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei animaliere cu 6,0% și producţiei vegetale cu 0,3%.

Producţia globală agricolă în anul 2019

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2019, conform estimărilor preliminare, a marcat 98,1% faţă de anul 2018.

Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei animaliere cu 6,0% și producţiei vegetale cu 0,3%.

Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în 2019
în % faţă de 20181,2

Gradul de influenţă a produselor agricole asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei globale agricole în 2019 faţă de 20181, %

2018

20191

Total producţia agricolă

x

x

98,1

-1,9

Producţia vegetală

x

x

99,7

-0,2

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase boabe – total3

3467

3532

101,1

0,3

din care: grîu3

1163

1145

98,5

-0,1

porumb pentru boabe

2074

2115

100,8

0,1

leguminoase pentru boabe

46

51

116,0

0,2

Floarea soarelui3

789

806

102,1

0,3

Sfeclă de zahăr3

707

588

83,2

-0,2

Tutun

0,7

0,5

66,2

0,0

Soia

58

62

108,2

0,1

Rapiță3

86

77

90,3

-0,1

Cartofi

175

177

101,2

0,0

Legume

283

306

108,5

0,5

Fructe, nuci şi pomuşoare – total

894

840

98,9

-0,1

Struguri

730

657

89,9

-0,8

Producţia animalieră

x

x

94,0

-1,7

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Vite şi păsări (în masă vie)

196

186

94,7

-0,9

Lapte

412

367

89,4

-0,7

Ouă (mil. bucăți)

689

674

98,1

-0,1

În anul 2019 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 71% (în anul 2018 – 73%), producţiei animaliere i-a revenit 29% (în anul 2018 – 27%).

Fitotehnie. Roada anului 2019 se caracterizează prin majorarea, faţă de anul 2018, (în expresie naturală) a volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 65,1 mii tone sau cu 1,9% mai mult (din ele a porumbului pentru boabe – cu 41,5 mii tone sau cu 2,0% și a leguminnoaselor boabe – cu 5,3 mii tone sau cu 11,5%), a legumelor – cu 22,7 mii tone (cu 8,0%), a floarei soarelui– cu 17,3 mii tone (cu 2,2%), a soiei – cu 4,7 mii tone (cu 8,2%), a cartofilor – cu 2,0 mii tone (cu 1,2%). Totodată, s-a micșorat recolta sfeclei de zahăr cu 118,7 mii tone (cu 16,8%), strugurilor – cu 73,3 mii tone (cu 10,0%), fructelor și pomușoarelor – cu 54,6 mii tone (cu 6,1%), grîului – cu 17,9 mii tone (cu 1,5%), rapiței– cu 8,3 mii tone (cu 9,7%), orzului – cu 7,4 mii tone (cu 4,2%).

Tabelul 2. Structura recoltei globale a culturilor agricole în anul 2019 pe categorii de gospodării, %

 

Gospodăriile de toate categoriile

din ele:

întreprinderile agricole

gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

gospodăriile populaţiei

Cereale şi leguminoase boabe – total

100,0

52,5

26,9

20,6

din care: cereale şi leguminoase
boabe (excluzînd porumb)

100,0

77,0

21,5

1,5

porumb pentru boabe

100,0

36,2

30,5

33,3

Floarea soarelui

100,0

70,1

27,0

2,9

Sfeclă de zahăr

100,0

90,9

8,7

0,4

Tutun

100,0

80,7

13,8

5,5

Soia

100,0

61,5

38,4

0,1

Rapiţă - total

100,0

89,6

10,4

-

Cartofi

100,0

9,0

9,5

81,5

Legume

100,0

13,3

11,2

75,5

Culturi bostănoase alimentare

100,0

3,2

49,5

47,3

Fructe, nuci şi pomuşoare

100,0

37,7

51,6

10,7

Struguri

100,0

25,6

32,3

42,1

În anul 2019 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 90,9%, rapiţă – 89,6%, tutun – 80,7%, cereale şi leguminoase pentru boabe (excluzînd porumb) – 77,0%, floarea soarelui – 70,1%, soia – 61,5%. Totodată, 96,8% din volumul total de culturi bostănoase, 91,0% de cartofi, 86,7% de legume, 74,4% de struguri, 63,8% de porumb pentru boabe şi 62,3% de fructe, nuci și pomușoare au fost produse de gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).

Tabelul 3. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile, chintale la 1 hectar

 

2017

2018

2019

2019în % faţă de 2018

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total3

35,9

35,8

37,4

104,5

din care: grîu3

37,3

31,3

32,5

103,8

porumb pentru boabe

37,0

42,4

43,1

101,7

Floarea soarelui3

20,9

21,7

22,6

104,1

Sfeclă de zahăr3

369,5

372,9

400,2

107,3

Tutun

18,2

18,9

15,3

81,0

Soia

14,0

21,2

17,2

81,1

Rapiţă – total3

24,8

20,0

20,3

101,5

Cartofi

100,0

92,2

97,7

106,0

Legume de cîmp

103,2

94,8

80,2

84,6

Fructe, nuci şi pomuşoare

57,2

77,7

86,3

111,1

Struguri

54,2

56,7

52,3

92,2

Sub roada anului 2019 în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)4 la un hectar de semănături au fost întroduse cîte 93,8 kg de fertilizanţi chimici (recalculaţi la 100% substanţe nutritive) faţă de 79,4 kg în anul 2018 (sau cu 18,1% mai mult), iar suprafaţa îngrăşată s-a mărit cu 8,6%. Întroducerea fertilizanţilor naturali la 1 hectar a constituit 0,05 tone, faţă de 0,11 tone în anul 2018. În anul 2019 s-a micșorat utilizarea la 1 hectar de culturi agricole a erbicidelor (cu 48,5%), fungicidelor (cu 26,9%) și produselor de uz fitosanitar biologice (cu 4,5%).

Zootehnie. În anul 2019 faţă de anul precedent în gospodăriile de toate categoriile producţia de creştere a vitelor şi păsărilor (în masă vie) a scăzut cu 5,0%, producţia de lapte de toate tipurile – cu 10,9%, ouă – cu 2,2%.

Tabelul 4. Producţia animalieră pe principalele tipuri în anul 2019

 

Total

în % faţă de 2018

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

185,9

95,0

100,0

din care:întreprinderile agricole5

85,4

99,0

45,9

gospodăriile populaţiei

100,5

91,8

54,1

Lapte – total, mii tone

366,9

89,1

100,0

din care: întreprinderile agricole5

23,4

105,3

6,4

gospodăriile populaţiei

343,5

88,2

93,6

Ouă - total, mil. buc.

673,6

97,8

100,0

din care: întreprinderile agricole5

284,7

89,5

42,3

gospodăriile populaţiei

388,9

104,9

57,7

În gospodăriile de toate categoriile de producători agricoli la 1 ianuarie 2020 faţă de aceeași dată a anului precedent a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile, cu excepția efectivului bovinelor și porcinelor în întreprinderile agricole, în care efectivul s-a mărit, respectiv, cu 2,6% și cu 11,7%.

Tabelul 5. Efectivul de animale pe principalele speciila 1 ianuarie 2020

 

mii capete

în % faţă de
1 ianuarie 2019

Ponderea
(în % faţă de total)

Bovine – total

128,1

86,3

100,0

 

din care: întreprinderile agricole5

18,5

102,6

14,4

 

gospodăriile populaţiei

109,6

82,5

85,6

 

 din ele vaci – total

84,5

85,9

100,0

 

din care: întreprinderile agricole5

4,7

94,5

5,6

 

gospodăriile populaţiei

79,8

84,0

94,4

 

Porcine – total

413,5

94,1

100,0

 

din care: întreprinderile agricole5

228,4

111,7

55,2

 

gospodăriile populaţiei

185,1

88,0

44,8

 

Ovine şi caprine – total

700,2

87,4

100,0

 

din care: întreprinderile agricole5

19,3

87,1

2,8

 

gospodăriile populaţiei

680,9

87,4

97,2

 

Păsări (întreprinderile agricole5)

3891,2

87,3

x

 

Starea sectorului zootehnic continuă să fie determinată preponderent de situaţia în gospodăriile populaţiei, în care la 1 ianuarie a.c. sunt concentrate 85,6% din efectivului total de bovine (din care vaci – 94,4%), 44,8% de porcine, 97,2% de ovine şi caprine şi se produce cea mai mare parte a producţiei animale (creşterea vitelor şi păsărilor – 54,1%, producţia laptelui – 93,6%, producţia ouălor – 57,7%).

 

Note:

1 Conform estimărilor preliminare.
2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile, mai departe în text - reieșind din producția în expresie naturală.
3 În masă după finisare.
4 Cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.
5 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale sau ferme.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

29.01.2020

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md