Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2020

https://statistica.gov.md/ro/productia-globala-agricola-in-ianuarie-martie-2020-9515_3279.html

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1723 mil. lei, constituind 102,4% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2019.

Producţia globală agricolă în ianuarie-martie  2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1723 mil. lei, constituind 102,4% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2019.

Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,6%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-martie 2020

total

în % faţă de
ianuarie-martie 2019 (prețuri comparabile)

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
(în masă vie) – total, mii tone

39,3

110,1

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

25,5

126,4

64,8

gospodăriile populaţiei

13,8

88,5

35,2

Lapte – total, mii tone

62,8

85,0

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

5,5

94,2

8,8

gospodăriile populaţiei

57,3

84,3

91,2

Ouă - total, mil. buc.

130,3

97,3

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

89,6

98,0

68,8

gospodăriile populaţiei

40,7

95,8

31,2

Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile a avut loc datorită majorării volumului producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 26,4% în întreprinderile agricole, drept urmare a majorării efectivului mediu de porcine și a sporului zilnic în  greutate a bovinelor și porcinelor.

Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 15% și cu 2,7%  în rezultatul micşorării producţiei atît în întreprinderile agricole (respectiv, cu 5,8% și cu 2,0%), cît și în gospodăriile populației (respectiv, cu 15,7% și cu 4,2%).

La 1 aprilie 2020 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, cu excepţia efectivului de porcine și păsări în întreprinderile agricole, unde efectivul s-a mărit, respectiv, cu 10,9% și cu 0,6%.

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 aprilie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

mii capete

în % faţă
de 1 aprilie 2019

Bovine – total

120,5

83,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

15,7

85,1

13,0

 

gospodăriile populaţiei

104,8

83,3

87,0

 

 din ele vaci – total

81,1

84,3

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

4,9

95,3

6,1

 

gospodăriile populaţiei

76,2

83,6

93,9

 

Porcine – total

398,1

100,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

233,7

110,9

58,7

 

gospodăriile populaţiei

164,4

87,6

41,3

 

Ovine şi caprine – total

691,8

87,4

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

25,1

95,0

3,6

 

gospodăriile populaţiei

666,7

87,1

96,4

 

Păsări (întreprinderile agricole1)

5 426,0

100,6

x

 

În ianuarie-martie 2020 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de animale. Nivelul mortalităţii a efectivului de animale a constituit: porcine – 3,6% (ianuarie-martie 2019 - 7,6%), ovine şi căprine 0,9% (1,2%) și bovine – 0,3% (0,6%).

 

Notă:

1 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale sau ferme.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018

28.04.2020

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md