Produsul intern brut în trimestrul I 2020

https://statistica.gov.md/ro/produsul-intern-brut-in-trimestrul-i-2020-9497_3266.html

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 43685 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 0,9% față de trimestrul I 2019. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019, PIB s-a majorat cu 1,2%, iar față de trimestrul IV 2019 - cu 0,5%.

Produsul intern brut în trimestrul I 2020*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 43685 milioane lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 0,9% față de trimestrul I 2019. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019, PIB s-a majorat cu 1,2%, iar față de trimestrul IV 2019 - cu 0,5%.

Tabelul 1.Evoluția produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

 - în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2018

104,0

105,5

103,7

104,2

104,3

2019

104,5

 105,9

104,3

100,2

103,6

2020

100,9

-

-

-

-

 Serie ajustată sezonier

2018

104,8

105,4

103,6

104,5

-

2019

104,6

104,9

104,3

100,7

-

2020

101,2

-

-

-

-

- în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2018

99,9

101,1

101,1

102,3

-

2019

100,0

101,4

100,5

98,8

-

2020

100,5

-

-

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB (Anexa 1).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în trimestrul I 2020 față de trimestrul I 2019 au contribuit, în special, următoarele activități economice:

 • Construcții (+0,6%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 8,6%;
 • Informații și comunicații (+0,4%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,9%;
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 20,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 1,7%.

Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu un aport la formarea PIB de 15,3% și o majorare a volumului cu 3,9%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut:

 • Industria extractivă și prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 15,4% și o diminuare a VAB cu 1,7%;
 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%) cu o pondere de 13,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,5%;
 • Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,2%) cu o contribuție  de 3,7% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 4,9%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat:

 • Formării brute de capital fix (+2,0%), cu un aport de 21,2% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 9,3%;
 • Consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 0,8%;
 • Variației stocurilor (+4,9%) cu o pondere de 0,9% la formarea PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut:

 • Consumul final al gospodăriilor populației (-1,6%), cu o pondere de 84,9% la formarea PIB și o reducere a volumului cu 1,8%;
 •  Exportul net de bunuri și servicii (-4,5%), consecință a aportului mai accentuat al volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (60,8%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (35,2%) și a creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+ 2,3%), corelată cu o reducere a volumului exporturilor de bunuri și servicii (- 7,8%).

  

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Precizări metodologice:

 

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 067 770 002

15.06.2020

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md