Publicaţia trimestrială "Buletin statistic în ianuarie-martie 2021" plasată pe pagina web

https://statistica.gov.md/ro/publicatia-trimestriala-buletin-statistic-in-ianuarie-martie-2021-plasata-pe-pag-12_1235.html

Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe site a publicaţiei trimestriale "Buletin statistic în ianuarie-martie 2021".

Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

Indicatorii social-economici sunt prezentaţi pentru anii 2011-2020 și ianuarie-martie 2021, ultimii doi ani fiind expuşi în secvenţă lunară şi/sau trimestrială. Pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.

Publicaţia este plasată și în formatul Excel.

În limbile română şi rusă.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Buletin statistic trimestrial

24.06.2021

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate