Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2018" plasată pe pagina

https://statistica.gov.md/ro/publicatia-trimestriala-situatia-social-economica-a-municipiului-chisinau-in-ian-12_703.html

Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe site a publicaţiei "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2018".
 
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.
 
De asemenea, în publicaţie sînt prezentate precizări metodologice cu referinţă la datele expuse.
 
Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Situaţia social-economică a municipiului Chişinău
07.09.2018

© 2023. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate