Uniunea Europeană și UNFPA donează 3.000 de tablete electronice Biroului Național de Statistică

https://statistica.gov.md/ro/uniunea-europeana-si-unfpa-doneaza-3000-de-tablete-electronice-12_60929.html

Uniunea Europeană și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a oferit astăzi Biroului Național de Statistică (BNS) un lot de echipament digital, ce include 3 mii de tablete electronice și accesorii aferente, în valoare de circa 800 mii de euro. Tehnica digitală este oferită pentru desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor (RPL), care va avea loc în perioada 8 aprilie - 7 iulie 2024.

Uniunea Europeană și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a oferit astăzi Biroului Național de Statistică (BNS) un lot de echipament digital, ce include 3 mii de tablete electronice și accesorii aferente, în valoare de circa 800 mii de euro. Tehnica digitală este oferită pentru desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor (RPL), care va avea loc în perioada 8 aprilie - 7 iulie 2024.

Directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara și-a exprimat recunoștința pentru această donație generoasă, subliniind impactul pozitiv pe care îl va avea asupra procesului de recensământ. „Grație echipamentului donat se va asigura calitatea datelor colectate, pentru prima dată, în format electronic, se va reduce considerabil durata interviului, perioada de prelucrare a datelor ceea ce va permite și diseminarea mult mai rapidă a datelor de recensământ. De asemenea, tabletele nu numai că vor spori acuratețea datelor, dar vor contribui și la o abordare mai sustenabilă din punct de vedere ecologic, eliminând nevoia de formulare pe suport de hârtie."

Tabletele vor fi dotate cu aplicații de colectare a datelor și vor permite recenzorilor să înregistreze informațiile în chestionarele electronice de recensământ. Echipamentul modern oferit se aliniază cu angajamentul UE și UNFPA de a sprijini Biroul Național de Statistică în desfășurarea unui recensământ care să respecte standardele internaționale.

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks a declarat: „Recensământul populației și locuințelor din acest an este o piatră de temelie a sistemului statistic al Republicii Moldova. Este un instrument vital pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Datele exacte și fiabile privind situația demografică a țării, condițiile sociale și economice și fondul locativ sunt esențiale pentru elaborarea unor politici eficiente de țară. Utilizarea tabletelor pentru colectarea datelor asigură confidențialitatea și acuratețea datelor. Confidențialitatea datelor personale ale cetățenilor este o prioritate absolută. Toate datele colectate vor fi obținute în strictă conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale și europene. Participarea la recensământ necesită timp, dar impactul acesteia este de durată. Este important ca toți cetățenii să participe la recensământ și să contribuie la construirea unui viitor mai bun pentru Moldova.

La rândul său, Natalia Plugaru, Reprezentanta adjunctă UNFPA în Republica Moldova, a subliniat importanța colectării datelor statistice despre dinamica țării, structura populației și nevoile ei. „Informațiile demografice sunt esențiale pentru elaborarea politicilor și luarea deciziilor în cunoștință de cauză, astfel contribuind la reziliența demografică a țării, ce constituie una dintre prioritățile UNFPA în Republica Moldova. Tabletele donate simbolizează angajamentul de a valorifica tehnologia în beneficiul societății, punând bazele unei cercetări statistice de calitate, sigure și durabile."

Recensământul 2024 este finanțat din bugetul de stat al Republicii Moldova, anterior fiind deja procurate 1800 de tablete ce vor suplini stocul necesar pentru desfășurarea exercițiului statistic.

Recensământul Populației și Locuințelor se desfășoară o dată la 10 ani, fiind cel mai important exercițiu statistic național care oferă tabloul demografic complet al țării. Datele colectate în urma recensământului vor oferi informații esențiale și de calitate pentru elaborarea politicilor publice, naționale și locale, necesare pentru dezvoltarea economică și socială a țării. Pentru aceasta, participarea activă la RPL a cetățenilor Republicii Moldova este de o importanță majoră.

Uniunea Europeană și UNFPA oferă BNS suport tehnic și financiar în cadrul proiectului „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din 2024” în perioada de pregătire și desfășurare a RPL.

Materiale aferente:

06.02.2024

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md