Comunicate de presă
Ratele BNM   16.12.2019
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.12.2019
Comunicate de presă
16.12.2019  
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2019, Produsul intern brut s-a cifrat la 64323 mil. lei prețuri curente de piață și a înregistrat, în termeni reali, o creștere cu 4,3% față de trimestrul III 2018. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,1% față de același trimestru din 2018 și cu 1,1% față de trimestrul II 2019.
16.12.2019  
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20
În anul de studii 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 scoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 43,6 mii persoane, inclusiv 12,4 mii ‒ în centre de excelență, 17,7 mii ‒ în colegii și 13,5 mii ‒ în școli profesionale. Activitatea educațională și de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 3,9 mii cadre didactice.
16.12.2019  
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-octombrie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 2,3 miliarde dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,4%, iar importurile de mărfuri au constituit 4,8 miliarde dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 1,7%.
16.12.2019  
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2019
10.12.2019  
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2019
 
Noutăţi
09.12.2019  
Şedinţa Comitetului de coordonare a Proiectului Comun ONU privind activitățile întreprinse în 2019 și prioritățile pentru 2020
Joi, 5 decembrie curent, în incinta Biroului Național de Statistică s-a desfășurat şedinţa de totalizare a Comitetului de coordonare a Proiectului Comun ONU, „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, implementat de BNS în parteneriat cu 5 agenții ale Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, inclusiv Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii și Organizația Internațională a Muncii.
09.12.2019  
Misiunea de consultanţă cu privire la estimarea populației cu reședință obișnuită pe medii de reședință și în profil teritorial
În perioada 2-6 decembrie curent, la Biroul Național de Statistică, s-a desfășurat misiunea de consultanță a expertului internațional Eliahu Ben Moshe, doctor în științe statistice și demografice. Scopul misiunii a fost de a analiza progresul la zi privind utilizarea numărului populației cu reședință obișnuită la recalcularea indicatorilor socio-economici în câteva domenii, precum și activitățile pregătitoare pentru estimarea populației cu reședință obișnuită, pe medii de reședință și în profil teritorial.
05.12.2019
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2019" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.
28.11.2019
A fost plasată culegerea statistică "Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2019
„Balanța energetică a Republicii Moldova” reprezintă o culegere statistică amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie, distribuţia şi consumurile energetice finale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în perioada anilor 2015-2018.
08.11.2019
Lansarea Serviciului de vizualizare a principalilor indicatori din situațiile financiare
Biroul National de Statistica anunță lansarea pilot a Serviciului de vizualizare a principalilor indicatori din situațiile financiare individuale ale agenților economici.
21.10.2019
Anunţ repetat cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
17.10.2019
Seminar de instruire pentru colectarea de date georeferențiate despre locuințe
 
Indicatori cheie
Populaţia cu reședință obișnuită 2681,7 mii
IPC 100,8%
PIB 104,3%
Producţia industrială 102,7%
Producţia agricolă 103,2%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49478 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran