Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2023

https://statistica.gov.md/index.php/ro/activitatea-institutiilor-de-educatie-timpurie-in-anul-2023-9454_61168.html

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent: au activat același număr de 1479 instituții de educație timpurie; numărul de copii înscriși în instituțiile de educație timpurie s-a micșorat cu 3,8 mii de copii (sau cu 2,8%).

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent:
  • au activat același număr de 1479 instituții de educație timpurie;
  • numărul de copii înscriși în instituțiile de educație timpurie s-a micșorat cu 3,8 mii de copii (sau cu 2,8%);
  • la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie reveneau în medie 73 de copii înscriși (cu 2 copii mai puțin);
  • numărul cadrelor de conducere și didactice a fost de 12,6 mii de persoane, similar cu anul 2022.

Instituții de educație timpurie. În anul 2023, educația timpurie a fost organizată, ca și în anul precedent, în 1479 de instituții (din care 76,3% în mediul rural și 23,7% în urban), dintre care 774 de unități cu statut de creșă-grădiniță, 597 de grădinițe, 90 de școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2022, s-a micșorat numărul de creșe-grădinițe (cu 35 unități), iar numărul de grădinițe și numărul de școli - grădinițe a crescut (cu 34 unități, și respectiv, cu 1 unitate). Această modificare a fost determinată de schimbarea statutului instituției de educație timpurie.

Tabelul 1. Instituții de educație timpurie, pe tipuri și mediul de reședință

 

2022

2023

Total

inclusiv rural

Total

 inclusiv rural

Total

1479

1129

1479

1129

creșe-grădinițe

809

514

774

483

grădinițe

563

525

597

555

creșe

2

-

2

-

școli-grădinițe

89

76

90

77

centre comunitare

16

14

16

14

Descarcă datele în format .xlsx

După destinație, educația timpurie s-a desfășurat în 1467 instituții cu destinație generală, 4 – sanatorială și 8– specială. În același timp, au fost completate cu copii 6398 de grupe, din care: 6337 grupe cu destinație generală, 16 grupe – sanatoriale și 45 grupe – speciale.

Din totalul de 1479 de instituții de educație timpurie, 1465 instituții (99,1%) au aparținut sectorului public, dintre care: 336 unități au funcționat în mediul urban și 1129 unități ‒ în cel rural. Instituțiile de educație timpurie private au constituit 14 unități și toate activau în mediul urban.

Descarcă datele în format .xlsx

Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie a fost de 129,6 mii de persoane, în scădere cu 3,8 mii de copii sau cu 2,8%, comparativ cu anul 2022, dintre care 128,5 mii de copii (sau 99,2%) erau în instituții cu proprietatea publică și 1,1 mii copii (sau 0,8%) în instituțiile private. Micșorarea numărului de copii din instituțiile de educație timpurie este mai pronunțată în unitățile din mediul rural (cu 2,8 mii sau cu 4,2% față de anul 2022).

Din totalul copiilor în instituțiile de educație timpurie puțin peste jumătate au fost înscriși în instituțiile din mediul urban (51,2%) și 51,8 % erau băieți (Figura 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Majoritatea copiilor erau înscriși în învățământ preșcolar (88,1%), cu valori diferite pe regiuni, cea mai mare pondere fiind înregistrată în mun. Chișinău – 90,1% și cea mai mică în regiunea Sud – 85,4% (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Distribuția pe vârste a copiilor din instituțiile de educație timpurie denotă o preponderență a copiilor cu vârsta de 5 ani – 22,9%, 6 ani – 22,1%, 4 ani – 21,9% și 3 ani –20,1%. Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani (înscriși în educațiea antepreşcolară) a fost de 11,9% (în creștere cu 0,8 puncte procentuale, comparativ cu anul 2022), iar a celor de 7 ani și peste a constituit 1,1% (în scădere cu 0,1 puncte procentuale, față de anul 2022).

În anul 2023, la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie din țară reveneau în medie 73 copii, față de 75 de copii în anul precedent. Pe medii de reședință se remarcă o valoare mai mare a numărului mediu de copii la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie din mediul urban ‒ 92 de copii, comparativ cu cel din mediul rural – 60 de copii (în scădere comparativ cu anul 2022 – 94 și, respectiv, 63 de copii la 100 de locuri).

Distribuția pe raioane și municipii a numărului de copii la 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie variază. Astfel, cei mai mulți copii la 100 de locuri au fost înregistrați în mun. Chișinău – 99 de persoane, mun. Bălți– 98 de persoane și Ialoveni – 89 de persoane, iar cei mai puțini copii la 100 de locuri au revenit instituțiilor din raionul Leova, unde valoarea acestui indicator a fost de 37 copii la 100 de locuri (Figura 4).


Descarcă datele în format .xlsx

Pentru majoritatea copiilor procesul educațional în instituțiile de educație timpurie se desfășoară în limba română (84,6%), pentru 15,4% din copii ‒ în limba rusă.

În anul 2023, în instituțiile de educație timpurie cu destinație generală erau înscriși cca 0,3 mii de copii cu dizabilități și 1,5 mii de copii cu cerințe educaționale speciale.

Numărul copiilor cu deficiențe senzoriale, fizice și comportamentale, înscriși în instituțiile de educație timpurie specială, a fost de 0,6 mii de persoane (cu 2,7% mai mult decât în anul 2022). Majoritatea acestor copii (92,7%) fac parte din grupa de vârstă 3 ani și peste și sunt cuprinși în educația preșcolară. În funcție de tipul necesităților, ponderi mai mari revin copiilor cu deficiențe de vorbire (33,1%), de vedere (27,6%) și deficiențe intelectuale (14,7%).

Personalul încadrat în instituțiile de educație timpurie, care a asigurat activitatea didactică și nondidactică, a fost de 30,8 mii de persoane. Din numărul total de personal încadrat, 12,6 mii de persoane (40,9 %) constituie personalul de conducere și didactic, majoritatea fiind femei (97,7%). Din 12,6 mii personal de conducere și didactic, 9,8 mii de persoane (77,8%) activau în calitate de educatori. Din totalul personalului didactic, 49,2% si-au desfășurat activitatea în mediul urban și 50,8% – în mediul rural. Ponderea personalului didactic cu studii superioare a fost de 62,5%, înregistrând o creștere cu 0,8 puncte procentuale față de anul 2022. În mediul urban ‒74,8% din personalul didactic era cu studii superioare, iar în mediul rural – 50,7% (Figura 5).

Descarcă datele în format .xlsx

Din totalul de 12,6 mii de cadre didactice și de conducere din educația timpurie, ponderea personalului cu studii în domeniul pedagogiei a fost de 90,5% (indicator ODD 4.c.1.a ).

Structura pe grupe de vârste a personalului didactic din educația timpurie relevă că, ponderea cea mai mare revine persoanelor cu vârsta între 30-39 ani – 28,5%, urmată de cea a grupelor de vârstă de 50-59 ani – 24,2% și de 40-49 ani – 19,9%. Ponderea personalului didactic cu vârsta de 60 ani și peste a constituit 15,2 %, iar a celor sub 30 ani – 12,2% (Figura 6).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023, în educația timpurie raportul mediu dintre numărul de copii și numărul de educatori a constituit 13,2 copii, comparativ cu 13,5 copii în anul 2022. În același timp, unui educator din mediul urban îi reveneau 14,1 copii, iar din mediul rural – 12,3 copii.

Baza materială a instituțiilor de educație timpurie. În anul 2023, instituțiile de educație timpurie dispuneau de 6,8 mii de computere, dintre care cca 4,9 mii (sau 72,1%) de computere au fost utilizate în scopuri educaționale, comparativ cu 4,5 mii computere în anul 2022. Din numărul total de computere, 88,3% au avut conexiune la Internet, în creștere față de anul 2022 cu 2,4 puncte procentuale.

Din 1479 instituții de educație timpurie, doar 19,5% dispuneau de sală sportivă și 60,4% – de sală muzicală. Din numărul total de 6398 de încăperi pentru grupe din instituțiile de educație timpurie, 6,2% au fost cu utilizare unică, 76,8% – cu utilizare dublă și 17,0% – cu utilizare triplă. 

Anexe:

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile:

19.04.2024

© 2024. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate / Dezvoltat de Brand.md