Actual

Comunicate
 • nou
 • Subutilizarea forței de muncă în trimestrul I 2024
 • Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” în trimestrul I 2024: rata de subutilizare a forței de muncă a fost de 10,1%, cu 2,7 puncte procentuale mai puțin față de trimestrul respectiv al anului 2023.
Calendar de diseminare
 • 13.06.2024
  14:00
  Populația în afara forței de muncă Trimestrul I 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Exporturile, importurile și balanța comercială Aprilie 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-aprilie 2024
 • 14.06.2024
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2024
 • 14.06.2024
  14:00
  Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Mai 2024
 • 17.06.2024
  10:00
  Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-aprilie 2024
 • 17.06.2024
  14:00
  Produsul intern brut Trimestrul I 2024
 • 17.06.2024
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Formarea profesionala Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Resursele și utilizările PIB, date semidefinitive Anul 2023
 • 17.06.2024
  14:00
  Resursele și utilizările PIB Trimestrul I 2024
 • 18.06.2024
  10:00
  Tinerii NEET Trimestrul I 2024
 • 18.06.2024
  14:00
  Situația demografică Anul 2023
 • 19.06.2024
  14:00
  Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Indicii producției industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Activitatea industriei Ianuarie-aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Circulația principalelor produse industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Fabricarea principalelor produse industriale Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  10:00
  Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Aprilie 2024
 • 20.06.2024
  14:00
  Utilizarea apei   Anul 2023
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Mai 2024
 • 21.06.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Mai 2024
 • 21.06.2024
  14:00
  Formarea profesională a salariaților (15 tabele) Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Fondul locativ Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Fondul locativ La 1 ianuarie 2024
 • 28.06.2024
  14:00
  Finante Trimestrul I 2024
 • 28.06.2024
  14:00
  Tehnologia informației Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Export, import, pe ţări, grupe de ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Anul 2023 (date definitive)
 • 28.06.2024
  14:00
  Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova (în limbile română şi rusă) Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Comerțul exterior al Republicii Moldova, structurat pe grupe de țări Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova, structurate pe țări și grupe de țări Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform NCM Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova în țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova din țările lumii, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova din țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova în țările CSI, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Exporturile Republicii Moldova în țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Importurile Republicii Moldova din țările Uniunii Europene, structurate pe secțiuni și capitole, conform CSCI Anul 2023
 • 28.06.2024
  14:00
  Fondul locativ La 1 ianuarie 2024
 • 28.06.2024
  14:00
  Situația privind informatizarea și conexiunea la internet Anul 2023
 • 01.07.2024
  14:00
  Exporturile și importurile Republicii Moldova, structurate pe mărfuri (la nivel de 4 cifre a NCM) și țări de destinație / origine a acestora (2 tabele) Anul 2023
 • 01.07.2024
  14:00
  Condiții de trai Anul 2023
 • 01.07.2024
  14:00
  Caracteristica gospodariilor Anul 2023
 • 01.07.2024
  14:00
  Consumul produselor alimentare Anul 2023
 • 05.07.2024
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Mai 2024
 • 09.07.2024
  14:00
  Durata medie a vieții Anul 2023
 • 09.07.2024
  14:00
  Principalii indicatori demografici Anul 2023
 • 10.07.2024
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Iunie 2024
 • 10.07.2024
  10:00
  Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Iunie 2024
 • 10.07.2024
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Iunie 2024
 • 12.07.2024
  14:00
  Recoltarea roadei culturilor agricole în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste la 1 iulie (120 tab) Ianuarie-septembrie 2024
Noutăți
 • nou
 • Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2024" plasat pe pagina web
 • Biroul Național de Statistică prezintă o nouă ediție a breviarului statistic „Moldova în cifre”. Această ediție vine cu un conținut și design actualizat și îmbunătățit, în scopul de a ușura înțelegerea datelor statistice de către publicul larg și de a spori utilizarea și utilitatea acestora.

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Depozitarul public al situațiilor financiare

Depozitarul public al situațiilor financiare

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate.

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!