Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
30.01.202314:00Banca de date Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Anul 2022 Construcţii BNS
31.01.202314:00Banca de date Conturi consolidate Anul 2021 Conturi naţionale BNS
31.01.202314:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date preliminare, prețuri comparabile) Anul 2022 Agricultură BNS
31.01.202314:00Banca de date Remunerarea salariaților Anul 2021 Conturi naţionale BNS
31.01.202314:00Banca de date Produsul Intern Brut Regional Anul 2020 Conturi naţionale BNS
31.01.202314:00Banca de date Principalii indicatori macroeconomici Anul 2021 Conturi naţionale BNS
31.01.202314:00Banca de date Produsul Intern Brut Anul 2021 Conturi naţionale BNS
31.01.202314:00Banca de date Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii Anul 2021 Conturi naţionale BNS
06.02.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Decembrie 2022 Energetica BNS
10.02.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Ianuarie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
15.02.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Decembrie 2022 Comerţ exterior BNS
15.02.202314:00Banca de date Meteorologia    Anul 2022 Mediul înconjurător BNS
17.02.202314:00Banca de date Activitatea agențiilor de turism și turoperatorilor Anul 2022 Turism BNS
20.02.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Ianuarie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
20.02.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Decembrie 2022 Industrie BNS
20.02.202314:00Banca de date Export, import, pe ţări, grupe de ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul IV 2022 Comerţ exterior BNS
20.02.202314:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-decembrie 2022 Construcţii BNS
21.02.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Decembrie 2022 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
24.02.202314:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul IV 2022 Comerţ exterior BNS
24.02.202314:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-decembrie 2022 Construcţii BNS
24.02.202314:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-Decembrie 2022 Activitatea de transport BNS
28.02.202310:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul IV 2022 Construcţii BNS
28.02.202310:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-decembrie 2022 Investiţii în active BNS
01.03.202314:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul IV 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
01.03.202314:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Anul 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
03.03.202314:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul IV 2022 Turism BNS
06.03.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Ianuarie 2023 Energetica BNS
06.03.202310:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul IV 2022 Ocupare și șomaj BNS
06.03.202314:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Anul 2022 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
06.03.202314:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date preliminare, prețuri curente) Anul 2022 Agricultură BNS
06.03.202314:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul IV 2022 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
06.03.202314:00Banca de date Șomeri Trimestrul IV 2022 Ocupare și șomaj BNS
10.03.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Februarie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
10.03.202314:00Banca de date Capacitatea structurilor de primire turistică Anul 2022 Turism BNS
15.03.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Ianuarie 2023 Comerţ exterior BNS
15.03.202314:00Banca de date Invățământul superior Anul 2022 Învăţământ şi ştiinţă BNS
20.03.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Februarie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
20.03.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Ianuarie 2023 Industrie BNS
22.03.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Ianuarie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
27.03.202314:00Banca de date Invățământul profesional tehnic secundar Anul 2022 Învăţământ şi ştiinţă BNS
27.03.202314:00Banca de date Invățământul profesional tehnic postsecundar Anul 2022 Învăţământ şi ştiinţă BNS
30.03.202314:00Banca de date Mijloacele și activitatea poștei Anul 2022 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
30.03.202314:00Banca de date Finante Anul 2022 Finanţe BNS
30.03.202314:00Banca de date Comunicații electronice Anul 2022 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
30.03.202314:00Banca de date Cheltuielile gospodăriilor Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
30.03.202314:00Banca de date Veniturile gospodăriilor Anul 2022 Nivelul de trai al populaţiei BNS
31.03.202314:00Banca de date Șomeri Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Populația ocupată Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Populația inactivă Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS
31.03.202314:00Banca de date Orele de lucru Anul 2022 Ocupare și șomaj BNS