Despre

Statistica protecției sociale se referă la principalele prestații de asigurări și asistență socială, cum ar fi: pensiile, alocațiile sociale de stat, alocații lunare de stat, indemnizațiile pentru familiile cu copii, precum și importante caracteristici social-demografice, cum ar fi: vârsta, sexul, mediul de reședință, raionul/regiunea, gradul de dizabilitate, statutul de asigurare, sectorul economic etc. Indicatorii se referă la numărul de beneficiari și la mărimea medie lunară sau unică a prestației, bazate în principal pe datele administrative privind pensiile și prestațiile sociale acordate populației de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

 

Vezi mai mult
 

Banca de date

 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
05.08.202414:00Banca de datePersoane cu dizabilități Anul 2023BNS
05.08.202414:00Banca de dateProtecția socială a populației La 1 ianuarie 2024BNS
05.08.202414:00Banca de dateProtecția socială a populației (informație succintă) La 1 iulie 2024BNS
21.10.202414:00Banca de dateProtecția socială a populației (informație succintă) La 1 octombrie 2024BNS
 
 

Metadate, concepte și metodologii

Concepte și metodologii