Formulare statistice

Chestionarele (rapoartele, anchetele) statistice servesc în calitate de instrument de bază pentru culegerea datelor în cadrul observărilor (cercetărilor) statistice. Ele sunt elaborate şi aprobate de Biroul National de Statistica şi urmează a fi completate obligatoriu de toţi respondenţii statistici (persoane juridice şi fizice) cuprinşi în observările statistice respective. BNS garantează confidenţialitatea datelor statistice individuale şi utilizarea lor numai în scopuri statistice.

Neprezentarea la timp a datelor statistice sau comunicarea de date statistice eronate ori în volum incomplet constituie contravenție și se sancționează conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova. Ordinul și formularul procesului-verbal pot fi vizualizate aici.

Formulare statistice 2024

Formulare statistice 2023
(în formularele LUNARE și TRIMESTRIALE se completează datele pentru anul 2023, în cele ANUALE - datele pentru anul 2022)

Situații financiare
 


 

Lista_formularelor.png

    

Contacte

Direcția pentru statistică a mun. Chișinău  Direcţii (secţii) pentru statistică raionale

Referințe utile

Ghișeu unic de raportare electronică Întrebări frecvente privind formularele statistice Formulare statistice din anii precedenţi