Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
30.05.202410:00Comunicat Situația copiilor în Republica Moldova Anul 2023 Populația BNS
30.05.202414:00Tabele Excel Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024 Investiţii în active BNS
30.05.202414:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul I 2024 Construcţii BNS
30.05.202414:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-martie 2024 Investiţii în active BNS
30.05.202414:00Comunicat Investiții in active imobilizate Ianuarie-martie 2024 Investiţii în active BNS
30.05.202414:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Anul 2023 Construcţii BNS
31.05.202410:00Comunicat Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-martie 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Anul 2023 Activitatea de transport BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul I 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Transportul rutier și lungimea drumurilor private (buletin cu 17 tabele) Anul 2023 Infrastructura și mijloacele de transport BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Numărul înnoptărilor turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare Trimestrul I 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Tabele Excel Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiune de cazare (6 tabele) Ianuarie-martie 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul I 2024 Turism BNS
31.05.202414:00Comunicat Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul I 2024 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
31.05.202414:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul I 2024 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
04.06.202414:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul I 2024 Ocupare și șomaj BNS
04.06.202414:00Comunicat Forţa de muncă, ocuparea şi şomajul Trimestrul I 2024 Ocupare și șomaj BNS
04.06.202414:00Banca de date Șomeri Trimestrul I 2024 Ocupare și șomaj BNS
05.06.202410:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Aprilie 2024 Energetica BNS
07.06.202414:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Anul 2023 Turism BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul intâi (sat/comună, oraș/municipiu), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024 Populația BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Distribuirea gazelor prin rețea (6 tabele) Anul 2023 Energetica BNS
10.06.202414:00Comunicat Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe și grupe de vârstă, în profil teritorial La 1 ianuarie 2024 Populația BNS
10.06.202414:00Banca de date Numărul populației Anul 2023 Populația BNS
10.06.202414:00Tabele Excel Numărul populației cu reședință obișnuită pe medii și sexe, în profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare și pe raioane), la inceputul anului La 1 ianuarie 2024 Populația BNS
11.06.202410:00Tabele Excel Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Mai 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.06.202410:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Mai 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.06.202410:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum Mai 2024 Indicii preţurilor de consum BNS
11.06.202414:00Comunicat Subutilizarea forței de muncă Trimestrul I 2024 Ocupare și șomaj BNS
11.06.202414:00Publicație Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-martie 2024 Statistica regională BNS
12.06.202414:00Publicație Moldova in figures (breviar statistic) în limba engleză Anul 2023 Statistica generală BNS
12.06.202414:00Publicație Moldova în cifre, (breviar statistic) în limba română Anul 2023 Statistica generală BNS
13.06.202414:00Comunicat Populația în afara forței de muncă Trimestrul I 2024 Ocupare și șomaj BNS
14.06.202410:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
14.06.202410:00Tabele Excel Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
14.06.202410:00Tabele Excel Exporturile, importurile și balanța comercială Aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
14.06.202414:00Tabele Excel Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Mai 2024 Turism BNS
17.06.202410:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-aprilie 2024 Comerţ exterior BNS
17.06.202414:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2023 Agricultură BNS
17.06.202414:00Banca de date Formarea profesionala Anul 2023 Formarea profesională continuă BNS
17.06.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB, date semidefinitive Anul 2023 Conturi naţionale BNS
17.06.202414:00Comunicat Produsul intern brut Trimestrul I 2024 Conturi naţionale BNS
17.06.202414:00Tabele Excel Resursele și utilizările PIB Trimestrul I 2024 Conturi naţionale BNS
18.06.202410:00Comunicat Tinerii NEET Trimestrul I 2024 Ocupare și șomaj BNS
18.06.202414:00Comunicat Situația demografică Anul 2023 Mișcarea naturală BNS
19.06.202414:00Banca de date Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Aprilie 2024 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Tabele Excel Fabricarea principalelor produse industriale Aprilie 2024 Industrie BNS
20.06.202410:00Banca de date Indicii producției industriale Aprilie 2024 Industrie BNS