Despre

Domeniul „Finanțe” reflectă informația despre executarea Bugetului public național, statistica monetară (agregatele monetare, volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, soldul creditelor în economie și a depozitelor persoanelor fizice), precum și activitatea asigurătorilor etc..
Bugetul public naţional reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Veniturile bugetului public naţional se formează din impozite, taxe, contribuţii şi prime de asigurări obligatorii, granturi și alte încasări specificate de legislaţia în vigoare.
Cheltuielile bugetului public naţional sunt determinate de alocațiile prevăzute de legea bugetară anuală destinate satisfacerii necesităţilor societăţii pentru acoperirea cheltuielilor social-culturale şi de cercetări ştiinţifice, întreţinerea aparatului de stat, acoperirea necesităţilor militare, achitarea datoriei de stat, acordarea de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic etc.
Deficitul bugetar reprezintă depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor. Excedentul bugetar reprezintă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor.
Statisticile finanțelor guvernamentale sunt realizate de Ministerul Finanțelor.
Agregatele monetare reprezintă volumele şi structura masei monetare destinate studierii circulației banilor cu scopul reglementării acesteia. Masa monetară constă din agregatele monetare M0, M1, M2, M3.
 М0 = banii în numerar emişi în circulaţie de către Banca Națională a Moldovei (BNM), exclusiv numerarul în casele băncilor şi casa BNM.
 М1 = М0 + depozitele la vedere în monedă naţională.
 М2 = М1 + depozitele la termen în monedă naţională.
 М3 = М2 + depozitele în valută.
Statisticile monetare sunt realizate de Banca Naţională a Moldovei.
Datele sunt publicate pe pagina oficială web a BNS în bază trimestrială și anuală prin intermediul comunicatelor de presă sau a băncii de date.

 

Vezi mai mult
 

Banca de date

 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
24.03.202314:00ComunicatActivitatea asigurătorilorAnul 2022BNS
30.03.202314:00Banca de dateFinanteAnul 2022BNS
25.05.202310:00ComunicatActivitatea asigurătorilorIanuarie-martie 2023BNS
30.06.202314:00Banca de dateFinanteTrimestrul I 2023BNS
25.08.202310:00ComunicatActivitatea asigurătorilorIanuarie-iunie 2023BNS
29.09.202314:00Banca de dateFinanțeTrimestrul II 2023BNS
24.11.202310:00ComunicatActivitatea asigurătorilorIanuarie-septembrie 2023BNS
29.12.202314:00Banca de dateFinanteTrimestrul III 2023BNS
 
 

Metadate, concepte și metodologii

Concepte și metodologii

 

Contacte