Despre

Sistemul Conturilor Naţionale reprezintă un ansamblu coerent şi detaliat de conturi şi tabele ce oferă o imagine sistematică, comparabilă şi completă a activităţii ţării. Acesta clasifică marea varietate de fluxuri economice într-un număr restrâns de categorii fundamentale şi le înscrie într-un cadru de ansamblu ce permite obţinerea unei reprezentări a circuitului economic adaptată nevoilor de analiză, previziune şi politică economică. Conturile naţionale sînt elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizației Națiunilor Unite (SCN-2008).
Principalele conturi nefinanciare care se elaborează în cadrul Sistemului Conturilor Naţionale sunt: contul de bunuri şi servicii; contul de producţie; contul de exploatare; contul de distribuire primară a veniturilor; contul de distribuire secundară a veniturilor; contul de utilizare a venitului disponibil; contul de redistribuire a veniturilor în formă naturală; contul de utilizare a venitului disponibil ajustat; contul de capital; conturile restului lumii.
Conturile se elaborează total pe economie, activităţi economice şi sectoare instituţionale.
Produsul Intern Brut – principalul agregat macroeconomic se elaborează în  bază anuală (în preţuri curente, prețurile medii ale anului precedent și în prețurile unui an de referință) și în bază trimestrială (în preţuri curente, prețurile medii ale anului curent, prețurile medii ale anului precedent și în prețurile unui an de referință). PIB în bază anuală se compilează prin 3 metode: resurselor, utilizărilor și veniturilor.
La elaborarea conturilor naționale se utilizează surse de date statistice (realizate de direcţiile de specialitate ale BNS), precum și surse de date administrative (Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Comisia Națională a Рieței Financiare etc.).
Datele anuale sunt diseminate prin intermediul paginii oficiale web a BNS la:
15 martie (t+1) – date preliminare, PIB pe categorii de resurse și utilizări;
15 iunie (t+1) – date semidefinitive, PIB pe categorii de resurse și utilizări;
29 decembrie (t+1) – date definitive, Conturile naționale anuale;
29 decembrie (t+2) – date finale, Produsul intern brut regional.
Datele trimestriale ale PIB sunt diseminate la a 75-a zi după perioada de raportare prin intermediul paginii oficiale web a BNS.
 

Vezi mai mult
 

Infografice

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
16.09.202414:00ComunicatProdusul intern brut Trimestrul II 2024BNS
16.09.202414:00Tabele ExcelResursele și utilizările PIB Trimestrul II 2024BNS
16.12.202414:00ComunicatProdusul intern brut Trimestrul III 2024BNS
16.12.202414:00Tabele ExcelResursele și utilizările PIB Trimestrul III 2024BNS
30.12.202414:00PublicațieConturi naţionale și regionale (în limbile română și rusă) Anul 2023BNS
30.12.202414:00Tabele ExcelResursele și utilizările PIB, date actualizate Anul 2023BNS
 
 

Contacte